10 класи

30.01.2023-03.02.2023
Понеділок
Англійська мова
 1. WB. p. 48
Фізика
Фізика
Географія Тема: Загальний огляд Азії. https://youtu.be/LqPP_KmS5po
Історія України
Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/CPfeO-heN40

 1. У зошит записати основні риси з прикладами модернізму
Українська література

1.Ознайомитись з відеоматеріалом

https://youtu.be/hHWSbC88VY0

2. Читати новелу «Intermezzo».

Фізична культура
Вівторок
Економіка Тема: Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

https://www.youtube.com/watch?v=3t7XnRNPBgU

Англійська мова WB. p.49
Хімія  § 23 N168

https://youtu.be/gBgYxpAdofs

Зарубіжна література
Тема:  Роман як жанр, його формування і провідні ознаки.Різновиди роману 19ст.,національна своєрідність.Ідейно- естетичні погляди та творчий шлях Оскара Вайльда.Передмова до роману “Портрет Доріана Грея”
Завдання: Прочитати передмову,роман.
Вивчити ТЛ-роман,парадокс,дендизм, гедонізм,естетизм
Підручник с.133-.139(біографія,теорія)
с.139-143(критика до роману)
с.144 запитання (перевір себе) пит.1-4 проаналізувати,записати.
Зі змістом роману знайомитесь самостійно.
Прослухати/переглянути відео до уроку, аудіо роману,подивитись фільм.
Алгебра Тема:Радіанна міра кута.

1.Прочитайте п.8
2.Подивіться відео
3.Виконайте вправи №8.3 №8.5 №8.11 №8.17.
Українська мова

1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/XtU98KDolPo

2. Виконайте завдання в зошиті

Перепишіть слова, поставивши, де потрібно, апостроф.

Тьм..яний, без..язикий, розм..якшити, Стеф..юк, загір..я, Заполяр..я, брукв..яний, з..юрмитися,краков..як, різдв..яний, бур..як, дзв..якати, двох..ядерний, Зв..ягель, між..ярусний, присв..ята, горохв..яний, св..ятиня, супер..яхта, трав..янистий, лижв..яр, різьб..яр, перед..- ювілейний, Придніпров..я.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Як живе і урядує шкільна громада.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=tlRpxxzSr34

Географія Тема: Природні умови та ресурси. Населення. https://youtu.be/tpq4OZQsAVo

10-Б клас

Тема: Австралія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення. https://youtu.be/T1r6MXQE3vM

Французька мова P. 65-66 ex. 2 ABC
Англійська мова WB. p.50,ex.1-4
Геометрія
Тема:Відстань між площинами
1.Подивіться відеоhttps://youtu.be/9NtfEVVBpH8
2.Виконайте вправи №35.24 №35.33.
Біологія та екологія Урок №1. Уважно переглянути подані матеріали до уроку.

Записати терміни, знати та розуміти їх значення.

https://www.youtube.com/watch?v=qiIyOzW9YfQ&t=1s

Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
 Тема:Тригонометричні функції числового аргументу
1.Прочитайте п.9
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/ADS_RRUYe2s
3.Виконайте вправи №9.2 №9.4 №9.6 №9.10
Англійська мова WB. p.51,ex.1,2
Фізична культура
Французька мова P. 69 ex. 1 ab
Громадянська освіта Тема: Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об’єднання.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=Btjr2BVrOSY

Всесвітня історія
П’ятниця
Французька мова
Un peu de grammaire
Les pronoms possessifs
P. 67-68 ex.8
Біологія та екологія Урок №2.  За матеріалами до уроку, що подані нижче скласти конспект з основних, ключових термінів і понять. Підготуватися до контролю.

Поміркуйте: чи можна гібриди рослин використовувати повторно після року вегетаційного періоду?  Які перспективи гібридологічного методу ви бачите у майбутньому?

https://youtu.be/ARINQfwbcMc

«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом
 2. https://youtu.be/3ui8IN_AQZk
 3. Виконайте завдання в зошиті

Вправа 1

До поданих слів доберіть спільнокореневі або змініть їхню форму так, щоб відбулося чергування звуків. Підкресліть літери, що їх позначають.

Чернігів, воля, осінь, ніч, вісім, дзвінок, ставок, око, орел, берег, Канів, дзвін, котити, брати, заплітати.

Вправа 2

Від поданих слів утворіть прикметники із суфіксом -ськ-. Запишіть їх.

Таджик, француз, чех, баск, казах, П’ятихатки, Гадяч, герцог, Сиваш, Ангола, Збараж, Криворіжжя, молодець, товариш, Кременчук, латиш, агент, Східниця, Львів, боягуз, стрілець, брат, дивак, солдат.

Англійська мова video worksheet, p.75
«Захист України»
Інформатика https://docs.google.com/document/d/1BmToUi6lBE5lX5DdF-0kX7nokKX1FyDo/edit?usp=share_link&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
06.02.2023-10.02.2023

 

Понеділок
Англійська мова WB. p. 51,ex.3-4
Фізика
Фізика
Географія Тема: Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство. Д/З  §23 https://youtu.be/OqCrPspeg5w
Історія України Тема : § 20.  Статус УСРР на початку 1920-хрр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальні зміни УСРР у 30-ті рр.

https://www.youtube.com/watch?v=gSRAG2vEwPo

Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/tyKZdinRKgI

 1. У зошит записати основні відомості прро новелу
Українська література

1.Виконати завдання за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8764259

2.Читати повість «Тіні забутих предків»

Фізична культура
Вівторок
Економіка Тема: Складання бізнес- плану. https://youtu.be/p9hE8aPYZds
Англійська мова WB. p. 52
Хімія § 23 N171,173,174

https://youtu.be/JMjVXDeHi6w

Зарубіжна література
Тема: Оскар Вайльда”Портрет Доріана Грея” Особливості композиції роману.
Завдання:
Дочитати роман.
Підручник :критичний матеріал по композиції твору.
Переглянути, прослухати відео (проаналізувати)
Алгебра
Тема:Основні тригонометричні співвідношення
1.Прочитайте п.12.Запишіть основні формули
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/6OCQi8jkV68
3.Виконайте вправи №12.2 №12.4 №12.6 №12.12
Українська мова

1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/MKJlxNaHXsI

https://youtu.be/kaWRlqMlIeY

2. Виконайте завдання в зошиті

Від поданих слів утворіть прикметники із суфіксом -ськ-. Запишіть їх.

Таджик, француз, чех, баск, казах, П’ятихатки, Гадяч, герцог, Сиваш, Ангола, Збараж, Криворіжжя, молодець, товариш, Кременчук, латиш, агент, Східниця, Львів, боягуз,стрілець,брат, дивак, солдат.

Випишіть слова, у яких спрощення приголосних позначається на письмі.

Медаліс..ці, чес..но, хвас..нути, зап’яс..ний, гіган..ський, умис..ний, перелес..ник, аген..ство, балас..ний, радіс..ний, ус..ний, невіс..чин, аванпос..ний, напас..ник, студен..ство, енерговміс..ний, нещас..ний, шіс..надцять, корис..ний, облас..ний, журналіс..ці.

• З перших букв виписаних слів складіть прізвище літературного героя з творів Панаса Мирного.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Практичне заняття. Що я можу зробити для своєї громади.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=EmHzSN509q8

Географія Тема: Вторинний та третинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону.

https://youtu.be/isM0lBTJkNg  Д/З  §24,25

Французька мова P. 69-70 ex. 1AB  ex. 2 ecrire 5,6 phrases
Англійська мова WB. p. 53
Геометрія
Геометрія. Тема:Кути у просторі
1.Прочитайте п.36
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/xf51gek5iBw
3.Виконайте вправи №43.32 №43.34.
Біологія та екологія
Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
 Тема:Формули додавання
1.Прочитайте п.13.Запишіть формули
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/QwtxmA_J614
3.Виконайте вправи №13.2 №13.4 №13.6
Англійська мова WB. p. 54
Фізична культура
Французька мова
P. 71 ex. 6
P. 72 ex. 9,10 par écrit
Громадянська освіта Тематичне оцінювання за темою:

«Демократичне суспільство та його цінності»

Всесвітня історія Тема : Держави Центрально-Східної Європи між двома світовими війнами

Друга Річ Посполита і Чехословацька Республіка

https://www.youtube.com/watch?v=UzmuIqIBrpY

Угорщина , Румунія

https://www.youtube.com/watch?v=51eVqjAWiwA

Болгарія, Югославія

https://www.youtube.com/watch?v=djhy7IXJDWk

П’ятниця
Французька мова P. 73 ex. 1A  ex. 2,3
Біологія та екологія
«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом
 2. https://youtu.be/79MADC7NMXc
 3. Виконайте завдання в зошиті
 • Самостійне складання конспекту прочитаної статті.

Прочитайте текст мовчки.

Читання — особливий вид мовленнєвої діяльності, що дозволяє людині опановувати багатства знань світу, є могутнім засобом її особистісного розвитку (естетичного, морального, патріотичного). Воно не може гарантувати успіх, але, безумовно, підвищує шанси на нього.

Формування повноцінних навичок читання, за дослідженнями науковців, спрямоване на усвідомленість читання як провідну якість навичок читання; правильність читання як необхідну умову адекватного розуміння прочитаного тексту; певну швидкість читання, що в ідеалі має відповідати темпу розмовного мовлення; нарешті, виразність читання (інтонацію відповідно до знаків пунктуації, паузи, логічний і психологічний наголоси тощо).

Процес читання тексту як комунікативна діяльність складається зі сприйняття тексту (зорового або слухового), інтерпретації (спроб тлумачення структурних елементів) і повного розуміння, адекватного авторському задумові. У цьому контексті важливого значення набувають уміння правильно читати, а саме:

 1. Перш ніж розпочати читання, вибери книжку, у якій розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.
  1. Пам’ятай, що читання — одне з найважливіших занять у само-освіті, тому ставитися до нього треба серйозно.
  2. Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.
  3. Читаючи — думай, шукай головне, основане, найістотніше.
  4. Не поспішай, вдумуйся в логіку і зміст того, що ти читаєш.
  5. Прагни, щоб кожне слово, зокрема термін, фраза були зрозумілими. Не залишай незрозумілого.
  6. Читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки.
  7. Обов’язково конспектуй прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане забувається.
  8. Розпочату роботу доводь до кінця. Не залишай книжку недочитаною — головне може бути попереду.
  9. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.
  10. Прочитане спробуй пов’язати з життям, із практикою, досвідом. Добре при цьому придумати (знайти) приклади, що підкріплюють прочитане.
  11. Не забудь пов’язати те, що читаєш (вивчаєш), з раніше вивченим і уявити його в системі знань.
  12. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось незрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.
  13. Де потрібно — змушуй працювати й уяву.
  14. Читай не тільки «зліва направо», а й повертайся до прочитаного: повторення — найкращий засіб закріплення прочитаного.
  15. Навчись критично сприймати прочитане.
  16. Запиши автора, назву книжки, опрацьовані сторінки. Можливо, колись доведеться повернутися до першоджерела.
  17. Обов’язково ознайомся з рецензіями і відгуками на книжку: один розум — добре, колективний — краще.
  18. Перш, ніж критикувати книгу, добре розберись у її змісті.
  19. Чужу критику на роботу читай після того, як прочитаєш книжку.

Отже, потрібно навчатися правильного спілкування не тільки з людьми, але й з книгами — джерелом важливих і корисних знань

Англійська мова WB. p. 55
«Захист України»
Інформатика
13.02.2023-17.02.2023

 

Понеділок
Англійська мова Повторити лексику по темі “ Спорт і дозвілля”
Фізика
Фізика
Географія 10-А Тема: Практична робота №3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії. Д/З: Параграф 21-24 повторити
Історія України Тема : § 22.  Політика коренізації в УСРР

https://www.youtube.com/watch?v=LjtDSc3tdp8

Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/YCEe1XOn7R0

https://youtu.be/tyKZdinRKgI

 1. У зошит записати

Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням

https://youtu.be/gkSNaYwZlTY

https://youtu.be/DRKMEb5umnQ

2.Занотувати у зошит

3. Дати письмову відповідь на поставлене питання

Фізична культура
Вівторок
Економіка
Англійська мова WB. p.56-57
Хімія 10-Б

§ 17 N121-122

https://youtu.be/_lNpf2QQp2M

§ 17 N123-126

https://youtu.be/_lNpf2QQp2M

10-А

14.02.23  § 24 N178-179

https://youtu.be/cSv1D6UNjNo

Зарубіжна література
Тема: Оскар Вайльд Система образів.Еволюція образу головного героя.
Завдання:
Характеристика Доріана Грея (письмово), показати еволюцію героя.
Підручник
Відповіді на запитання (с.144 пит 11-22 усно)
Переглянути прослухати відео/аудіо
Алгебра
Тема:Формули зведення.
1.Прочитайте п.14.Випишіть правила
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/j0_occ6S9no
3.Виконайте вправи №14.2 №14.4 №14.6.
Українська мова 1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/76KpFRIx0XI

https://youtu.be/X0tD2EjYDmE

 

 1. Виконайте завдання в зошиті

 І .Перепишіть слова, уставивши пропущені літери е, и.

Орл..ня, восьм..ро, далеч..на, вул..чка, тонес..нький, мел..во, горл..чка, зар..во, горщ..чок, пал..чка, серд..нько, топол..нька, любит..ль, баран..на, заверш..ний, міс..во, удосконал..ння, пряд..во, перемож..ць, перенес..ний, горщ..ковий, кош..ня, книж..чка.

ІІ. Запишіть слова у дві колонки: 1) з літерою и; 2) з літерою е.

Печ..во, аграрн..к, квоч..чка, нов..на, устел..ний, топорч..к, енергет..к, Людмил..н, егоцентр..к, йорж..к, ліж..чко, мереж..во, індич..ня, оском..на, нож..чок, шест..ро.

 • З перших букв виписаних слів складіть ім’я та прізвище українського письменника.
Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Що таке масмедіа.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=yI9I9IeQFGQ&t=2s

Географія 10-А

Тема: Японія: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення.

https://youtu.be/nUZO6_QhZko . Д/З: Параграф 26,27

10-Б клас

Тема: Острівні країни Океанії https://youtu.be/wigu1X0tZag  Д/З: Параграф34

Французька мова
Англійська мова Підготувати презентацію по темі” Спорт і дозвілля”
Геометрія
Тема:Самостійна робота
1.Задано куб АВСДА1В1С1Д1,ребро ,якого дорівнює 2см.Обчисліть відстань від точки А   до прямої В1С1.
2.В попередній задачі знайдіть  кут між
а) прямими АА1 і С1Д;
б)прямими ВВ1 і ДД1;
в) прямою В1Д і площиною АВС.
3.З точки до площини проведено дві похилі,які утворюють з площиною кути по 45 градусів.Знайдіть кут між похилими, якщо кут між їх проекціями дорівнює 90 градусів.
Біологія та екологія
Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
Тема:Розв’язування вправ
1.Повторіть основні формули
2.Виконайте вправи №14.8 №14.10 №14.11.
Англійська мова Підготувати переказ ( домашнє читання)
Фізична культура
Французька мова
Громадянська освіта Тема: Як медіа впливають на людину та суспільство

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=WyjcS_fKpy8

Всесвітня історія Тема : Держави Центрально-Східної Європи між двома світовими війнами

Друга Річ Посполита і Чехословацька Республіка

https://www.youtube.com/watch?v=UzmuIqIBrpY

Угорщина , Румунія

https://www.youtube.com/watch?v=51eVqjAWiwA

Болгарія, Югославія

https://www.youtube.com/watch?v=djhy7IXJDWk

П’ятниця
Французька мова
Біологія та екологія
«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом
 2. https://youtu.be/79MADC7NMXc
 3. Виконайте завдання в зошиті

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА (Ненаголошені голосні Е,И. Апостроф. М’який знак)

І рівень (по 1 б.) 1.

Букву И на місці пропуску треба писати в рядку А пром..нистий, бр..ніти Б зал..денілий, др..жати В кр..вавий, мар..ти Г гл..тати, прав..дний 2. Букву Е на місці пропуску треба писати А б..резовий Б д..ректор В зг..нати Г з..мовий 3. Апостроф треба писати на місці пропуску в обох словах варіанта А під..їзд, розм..кшити Б сім..янин, різдв..яний В св..ятковий, р..юмсати Г пор..ядок, з..ясувати ІІ рівень (по 1б.) 4. М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка (Основна сесія, 2007 р.) А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо 5. Апостроф треба писати на місці всіх пропусків у рядку (Основна сесія, 2018 р.) А черв..як, надвечір..я, кав..яр Б верхів..я, миш..як, сер..йозний В грав..юра, з.юрмитися, арф..яр Г сузір..я, під..їхати, духм..яний 6. М’який знак на місці пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ А нен..чин, нян..чити Б дон..ці, брин..чати В сніжин..ці, різ..бяр Г т..мяний, лял..чин ІІІ рівень (по 1 б.) Прочитайте текст. 1.Пригадую, була тв..рда зима, н..ньки такі вже не трафляются. 2. Усе пам’ятаю, я ж уже дихав, бачив, чув. 3. Памятаю, як скімлили гуслі за вікном з баранячого міхура. 4. Сусідове готувалися до в..сілля. 5. Зайшов парубок до нас і почав матір дражнити: «Ану долу з печі, дівко, гайда танцювати. Я ачей раз ж..нюся…» (М. Дочинець) 7.Орфографічну помилку (пропущено апостроф) допущено в слові речення А першого Б другого В третього Г п’ятого 8. Літеру Е потрібно писати у всіх словах, ОКРІМ А тв..рда Б н..ньки В в..сілля Г ж.нюся 9.Орфографічну помилку допущено в слові А трафляются Б баранячого В гуслі Г матір ІV рівень (3 б.) Напишіть діалог (10-12 реплік) на тему «Способи проведення дозвілля молодих людей». Використайте опорні слова: спілкування, соціальні мережі, інтернетзалежність, онлайн, несправжні друзі

Англійська мова WB. p.58
«Захист України»
Інформатика
20.02.2023-24.02.2023
Понеділок
Англійська мова WB. p.59
Фізика
Фізика
Географія 10-А клас

Тема: Японія: господарство. https://youtu.be/nUZO6_QhZko Д/З: Параграф 27

Історія України Тема : § 22.  Індустріалізація в УСРР

https://youtu.be/KuUvp7iidfA

Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/lwRqGStdlJo

https://youtu.be/C-yY2V_w5Gg

2.Заповнити таблицю у зошиті.

Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням

https://youtu.be/Qx7QonC2nEU

2.Зробити нотатки у зошиті

3.Послухати аудіокнигу за покликом

https://youtu.be/bRLow6Tp8uY

Фізична культура
Вівторок
Економіка
Англійська мова WB. p.60
Хімія
10 А
21.02.23 § 25 N184 https://youtu.be/pxglly7JLSo
10 Б
20.02.23 § 18 N129-131,134-135 https://youtu.be/OaNgSwct9fw
21.02.23 § 19 N140,142,144 https://youtu.be/hdGxMY2vbaI
Зарубіжна література
Тема:Роль фантастики у творі “Портрет Доріана Грея” Символіка.Образ лорда Генрі.
Завдання.
Підручник:с.139-143 усно
Письмово с 144 пит.23.
Відповідь на питання:Яка роль фантастики у творі?
Прослухати переглянути відео до уроку.
Алгебра
Тема:Формули додавання
1.Прочитайте п.13.Випишіть формули
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/0l3jwR7Vl-o
3.Виконайте вправи №13.2 №13.13.4 №13.8
Українська мова 1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/cyrQQ00nGbU

 1. Виконайте завдання в зошиті

Вправа 1.Запишіть слова, розкривши дужки й поставивши, де потрібно, лапки.

(К/к)иївський (З/з)авод (О/о)болонь, (Ц/ц)укерки (З/з)олотий (К/к)лючик, (Л/л)ьвівський (Н/н)аціональний (У/у)ніверситет (І/і)мені (І/і)вана (Ф/ф)ранка, (М/м)істо (Ж/ж)овті (В/в)оди, (Б/б)айка (Б/б)джола та (Ш/ш)ершень, (Т/т)ичинівські (Ч/ч)итання, (Д/д)овженкове слово, (Г/г)рінченківські слова, (П/п)івнічний (Л/л)ьодовитий (О/о)кеан, (С/с)хідна (У/у)країна, (К/к)иєво-(П/п)ечерська (Л/л)авра, (Т/т)ернопільська (С/с)ередня (Ш/ш)кола, (Б/б)ердичівські (В/в)улиці, (С/с)офія (К/к)иївська, (С/с)хідна (Ф/ф)ілософія, (С/с)узір’я (В/в)еликий (П/п)ес, (Б/б)лизький (С/c)хід, (Л/л)ітак (Р/р)услан, (А/а)еропорт (Ж/ж)уляни, (С/с)танція (М/м)етро(Т/т)еатральна, (С/с)танція (Ш/ш)епетівка, (Г/г)отель (Ж/ж)енева

Вправа 2 .Позначте місця можливого перенесення слів з рядка в рядок і скоротіть їх.

Зразок. Державний університет — дер|жав|ний уні|вер|си|тет, держ. ун-т.

Педагогічний інститут, Броварський район, 5 гектарів, 60 квадратних метрів, кількість учнів, орудний відмінок, закрите акціонерне товариство, 60-і роки ХХ століття, Північноатлантичний хребет, південно-західний, професор Красуцький, озеро Синевир, дивіться на сторінці 17, 450 гривень 70 копійок, станція «Хрещатик», вулиця Саксаганського, річка Дніпро, 500 гектарів, модерновий, історичний, філософський, філологічний.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Медіа і демократія.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=VbS0DcOrDr4

Географія 10-А клас

Тема: Китай: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

https://youtu.be/d5YzVycw7jk  Д/З: Параграф 28

10-Б клас

Тема: Америка: загальна характеристика регіону. https://youtu.be/joYsBVNochM

Д/З: Параграф 35

Французька мова P. 81-82 ex. 3 AB
Англійська мова WB. p.61,ex.1,2
Геометрія
 Тема:Розв’язування вправ
1.Повторіть формули п.13
2.Виконайте вправи №13.10 №13.16 №13.27.
Біологія та екологія Урок №1. Домашнє завдання: Опрацюйте параграф 31, запишіть конспект з теми, дайте відповіді на питання 1-4.

https://www.canva.com/design/DAFa8guWsl0/LuuK1aJkhPqs3sqAxG7vNQ/view?utm_content=DAFa8guWsl0&utm_campaign

=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
 Тема: Кут між площинами
1.Прочитайте п.37
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/WF_USCL1kzM
3.Виконайте вправи №37.5 №37.7 №37.10 №37.13.
Англійська мова video worksheet, (SB p.89)
Фізична культура
Французька мова P. 90 ex.1 ( таблиця  ) Відповідь на питання
Громадянська освіта Тема: Свобода мас-медіа. Що таке цензура

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=N5IoBjm2P88

Всесвітня історія Тема : Держави Центрально-Східної Європи між двома світовими війнами

Друга Річ Посполита і Чехословацька Республіка

https://www.youtube.com/watch?v=UzmuIqIBrpY

Угорщина , Румунія

https://www.youtube.com/watch?v=51eVqjAWiwA

Болгарія, Югославія

https://www.youtube.com/watch?v=djhy7IXJDWk

П’ятниця
Французька мова P. 91 ex. 5 par écrit
Біологія та екологія Урок №2.  Домашнє завдання: Параграф 32, стр 120-123, записати конспект по основним термінам (хромосомні та геномні мутації, гаплоїдія, поліплоїдія, анеуплоїдія) їх знати і розуміти.

https://www.canva.com/design/DAFbAp-pO1I/c-74REE8UKvzk_-ZdXZC1A/view?utm_content=DAFbAp-pO1I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом
 2. https://youtu.be/nKBPuSsBHuI
 3. Виконайте завдання в зошиті

Запишіть слова, знявши риску.

Перекоти/поле, військово/полонений, бета/промені, лимонно/кислий, пів/Одеси, пів/відра, пів/озера, пів/юрби, унтер/офіцер, міні/футбол, екс/чемпіон, кримсько/татарський, навчально/виробничий, плодово/ягідний, тепло/хід, людино/день, жар/птиця, суспільно/необхідний, суспільно/вагомий, суспільно/історичний, західно/український, діаметрально/протилежний, Дністер/ріка, розрив/трава, Лисичка/Сестричка, вагоно/ремонтний, жовто/гарячий, хитро/мудрий, легко/атлетичний, морально/етичний, усесвітньо/відомий, світло/синій, міні/завдання, авторсько/правовий, військово/зобов’язаний, воєнно/тактичний, суспільно/корисний, суспільно/небезпечний, суспільно/економічний, пів/вагона, пів/яблука, пів/Чернігова, пів/апельсина, дев’яти/тонний, південно/німецький, кримсько/ татарський, усесвітньо/відомий, лимонно/кислий, віце/президент, член/кореспондент, агро/ фірма, розтяг/стискач, лісо/степ, фізико/математичний, абсолютно/сухий, швидко/прочитаний, зло/ворожий, альфа/промені, народно/поетичний, мовно/літературний, художник/ пейзажист, Львів/місто, ріка/Дніпро, хлопець/красень, свіжо/зрубаний, трохи вище/підписаний, гідро/споруда.

Англійська мова WB. p.61, ex.3,4
«Захист України»
Інформатика
27.02.2023-03.03.2023
Понеділок
Англійська мова WB. p.62
Фізика
Фізика
Географія 10-А клас

Тема: Китай: господарство. https://youtu.be/d5YzVycw7jk  Д/З: § 29

Історія України Тема : § 24-25.  Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Насильницька колективідація.

https://www.youtube.com/watch?v=7AWnp2_zy4Q

Українська література
 1. Ознайомитись з матеріалами відеоуроку
 2. У зошит виписати цитати до характеристик Марти, Ганни та Софії
Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за покликом
 2. https://youtu.be/qCM8raHeIzs
 3. Виконати завдання за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=822118

Фізична культура
Вівторок
Економіка
Англійська мова WB. p.63
Хімія
10а клас
28.02.23 § 23-25 повторити, ст152 https://youtu.be/wAM2eCdcN7E
10б
27.02.23 § 20 N147-153 https://youtu.be/Q6-jXVQMnBc
28.02.23 § 21 N154-160 https://youtu.be/38-ODkdI_K4
Зарубіжна література
Тема: Традиції та новаторство О .Вайльда в жанрі роман.Еволюція роману. Образ художника Безіла та лорда Генрі
Завдання:
Написати характеристики героїв, підібрати цитати.
Прослухати відео, виписати , що новаторське у творчості(романі) та еволюцію у творчості митця
В останньому відео – новаторство.
Алгебра
Тема:Формули зведення
1.Прочитайте п.14.Випишіть правило
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/j0_occ6S9no
3.Виконайте вправи №14.4 №14.8 №14.10
Українська мова
 1. Опрацювати теоретичний матеріал за покликом

https://youtu.be/nKBPuSsBHuI

 1. Виконати завдання у зошиті

Запишіть слова, знявши риску.

Шибай/голова, нерозлий/вода, зірви/голова, пройди/світ, Перебий/ніс, Убий/вовк, лікар/еколог, астроном/магнітолог, рай/викон/ком, блок/система, дизель/мотор,  стоп/кран, норд/вест,  зав/госп, Дон/бас, Приват/банк, авто/кореляція, радіо/техніка, генерал/майор, розрив/трава, ощад/каса,чар-/зілля, школа/інтернат, льон/довгунець, хліб/сіль, двох/сот/ліття, радіо/фото/репортаж, авіа/каса, відео/касета, гідро/споруда, ізо/студія, кіно/зірка, космо/дром, лже/прогноз, гідро/метео/служба, тонно/кілометр, динамо/метр, Івасик/Телесик, дівич/вечір, зелен/сад, голко/рефлексо/терапія, термо/електро/вентилятор, гуси/-лебеді, місто/велетень, велетень/місто, Ельбрус/гора,  радіо/й /теле/апаратура, тепло/й/ гідро/електро/станції, три/з/половиною/тисячний загін, хтозна/який, будь/де, куди/небудь, казна/для/чого, дванадцяти/тонка, десь/колись, як/не/як, мимо/хідь, мимо/волі, рано/по/раненьку, в/різно/біч, на/швидку/руч, з/дня/на/ день, пліч/о/пліч, тет/ат/ет, сорока/ восьми/градусний, п’яти/поверховий, двадцяти/ трьох/тисячний, двадцяти/мільйонний, п’ятсот/сімдесят/п’ятий, 3/денний, 120/мільярдний,  гірничо/промисловий, глинисто/піщаний, довідково/енциклопедичний, зерно/очисний, камене/дробильний, сірувато/попелястий, складально/пакувальний, скло/плавильний, словниково/довідковий, смолисто/чорний, сніжно/крижаний, біло/сніжний, сніжно/білий, трубо/зварювальний, товарно/грошовий, тяжко/поранений, центрально/африканський, суспільно/ корисний, суспільно/ необхідний, діаметрально/протилежний, щиро/вдячний, жовто/гарячий, червоно/гарячий, фізико/технічний, хіміко/біологічний, воєнно/стратегічний,  військово/зобов’язаний, військово/полонений, військово/службовець.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Маніпулятивний вплив медіа.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=Z2Fu89sbKLw

Географія 10-А клас

Тема: Республіка Корея https://youtu.be/5-tDsFbGYbk  Створити план-конспект з теми.

10-Б клас

Тема: Практична робота №5 (оцінювана). Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

Французька мова
Англійська мова WB. p.64(написати рецензію на книгу)
Геометрія
Тема:Площа ортогональної проекції
1.прочитайте п.37.Випишіть теорему 37.1
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/pagFs_-7tyk
Виконайте вправи №37.26 3№37.32 №37.34.
Біологія та екологія Урок №1. Домашнє завдання: Параграф 33, стр 123-126, оформіть
лабораторне дослідження, дайте відповіді на питання 1-3.
https://www.youtube.com/watch?v=MCbDiLi7P4M
https://www.youtube.com/watch?v=WebXGv3_6ng
Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
Тема:Розв’язування вправ
1.Повторіть тригонометричні формули
2.Виконайте вправи №26.22 №26.23 №26.24
Англійська мова Повторити лексику по темі “Мистецтво”
Фізична культура
Французька мова
Громадянська освіта Тема: Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=8cV3cgZ8M9s

Всесвітня історія Тема : Японія в міжвоєнний період

https://www.youtube.com/watch?v=vGNBo54vh2s

П’ятниця
Французька мова
Біологія та екологія Урок №2. Домашнє завдання: Параграф 34, стр 127-130, дайте відповіді на
питання 1-4.
https://www.youtube.com/watch?v=dIyi0MKIndo
«Захист України»
Українська мова Опрацювати матеріал відеоуроку за покликом

https://youtu.be/XDfEcVGy4lw

 1. Написати есе на тему «Життя в гармонії з природою»
Англійська мова WB. p.65
«Захист України»
Інформатика
06.03.2023-10.03.2023
Понеділок
Англійська мова підготувати презентацію
Фізика
Фізика
Географія Географія 10-А клас

Тема: Індія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення. Практична робота №4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії

Д/З: § 30

Історія України Тема : § 26  Формування культу особи Сталіна. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Конституція УРСР 1937 р.

https://www.youtube.com/watch?v=gkDs4JgSiLE

Тема : §27 Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.

https://www.youtube.com/watch?v=uhw_R6415_I

Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/qCM8raHeIzs

https://youtu.be/l1MHv2w0IZo

2.Виконати завдання за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3487005

Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням

https://youtu.be/AL6l2GrONxE

2.Зробити нотатки у зошиті

Основні відомості із життя і творчості В.Стефаника

Фізична культура
Вівторок
Економіка Тема: Заробітна плата і продуктивність

https://youtu.be/eTfF9QMySg8

Англійська мова граматичні вправи
Хімія
07.03.23 § 23-25 повторити
10 б клас
06.03.23 § 22 N163-165
07.03.23 § 13-22 повторити
Зарубіжна література
Тема:
Розвиток мовлення Твір роздум “Краса – явище моральне чи аморальне?”
Завдання:
Написати розум, підібрати цитати, скласти сенкан.
Опереджувальне: прочитати твір”Кава з кардамоном” Йоганни Ягелло.
Алгебра
Тема Контрольна робота
Виконайте вправи №26.18 №26.19 №26.20 №26.23(2) №26.24(1;4)
Українська мова 1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/_yhk78izNS4

 1. Виконайте завдання в зошиті

Вправа 1. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, м’який знак та апостроф.

П..єдестал, марсел..єза, комп..ютер, конферанс..є, т..юль, він..єтка, П..ємонт, миш..як, міл..ярд, Гот..є, к..янті, ф..юзеляж, павіл..йон, кар..єр, Монтеск..є, Женев..єва, Фур..є, Мол..єр, мад..яр, кон..юнктура, філ..м, р..юкзак, прем..єр, б..єф, монпанс..є, т..юбик, ал..батрос, кур..йоз, сер..йозний, Б..йорк, бул..йон, Н..ютон, ін..єкція, б..юджет, ател..є,транс..європейський.

Вправа 2 . Випишіть слова у дві колонки: 1) з пропущеною літерою і; 2) з пропущеною літерою и.

Х..п.. , бр..джі, еманс..пація, ауд..єнц..я, реч..тат..в, л..мон, Росс..н.. , інд..го, Капр.. , ін..ц..атива, н..рка, вал..дол. • З перших букв виписаних слів складіть назви міст.

Вправа 3. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру.

Ім..унітет, ас..истент, піц..а, Апен..іни, Рус..о, гет..о, новел..а, ем..ігрант, фін..ський, мадон..а, марок..анський, ір..аціональний, бравіс..имо, ім..іграція, імпрес..іонізм, дон..а, беладон..а, віл..а, груп..а, антен..а, пен..і, пан..о, Тал..ін.. , барок..о, Він..іпег, конфет..і, оперет..а, інтермец..о, ас..иміляція, гол..андець, Ус..урі, хоб..і, дюс..ельдорфець, буд..изм.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Практичне заняття. Як розпізнати маніпуляції та захиститись від них.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=pbmxUpT4QxE

Географія Географія 10-А клас

Тема:
Індія. Господарство https://youtu.be/1B96u-04z5c

Д/З: § 31

10-Б клас

Тема: Америка: природні умови та ресурси, населення.

Д/З: §36

https://youtu.be/Ac95M5jUNpI

Французька мова
P. 97-98 ex. 1-5
Англійська мова wb.p.66
Геометрія
Тема:Розв’язування вправ
1.Повторіть основні теореми і формули
2.Виконайте вправи № 37.33 №37.35
Біологія та екологія Урок №1. Домашнє завдання: Параграф 35, стр 130-132, дайте відповіді на питання 1-4, запишіть конспект до теми.

https://www.youtube.com/watch?v=HgLkFzg3k5w

Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
Тема:Властивості тригонометричних функцій
1.Прочитайте п.10
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/2wRkJ1YRpuM
3.Виконайте вправи №10.13 №10.15 №10.16
Англійська мова wb.p.67
Фізична культура
Французька мова P. 102-103 ex. 4
Громадянська освіта Тема: Цифрова ідентичність в інтернеті.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=PVAwEjf-DeM

Всесвітня історія Тема : Китай в міжвоєнний період

https://www.youtube.com/watch?v=qr4su4Vs–4

П’ятниця
Французька мова P. 105-106 ex. 2 AB, 3,4
Біологія та екологія Урок №2.  Домашнє завдання: Повторити параграф 27-35, підготуйтеся до узагальнення з теми, опрацюйте раніше вивчені параграфи.
«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом

https://youtu.be/Fh8S6CiiJZE

 1. https://youtu.be/ULY27CXn7BY
 2. Виконайте завдання в зошиті

Виконайте завдання.

 А. Провідміняйте прізвища в однині.

Першин, Андієвська, Прокопів, Міцкевич, Діккенс, Тарасенко, Пилипчук, Ганський

 Б. Запишіть російські прізвища українською мовою й провідміняйте їх в однині.

Белов, Чижов, Филиппов, Агеева, Крамской, Светлая, Вернадский, Цветаева, Васнецов, Лермонтов.

Англійська мова wb.p.68
«Захист України»
Інформатика Тема: редагування та заповнення таблиць БД.
Завдання: ознайомитись, яким чином за допомогою SQL виконується редагування стуктури таблиці.
13.03.2023-17.03.2023
Понеділок
Англійська мова wb.p.69, ex.1,2
Фізика
Фізика
Географія Тема: Урок узагальнення знань з теми “Країни Азії”
Історія України Тема : § 27  Національно-культурне життя радянської України

https://www.youtube.com/watch?v=CLvr8KJAPRw

Практична робота  Голодомор мовою документів, свідчень, чисел

https://drive.google.com/file/d/1GUU8RNWtp0krBcj10cqgA6ebwzkTLz2J/view

Українська література 1.Опрацювати відеоматеріал  за посиланням

https://youtu.be/AL6l2GrONxE

https://youtu.be/jfPrfwgXoik

2.Виконати завдання в зошиті

Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням

https://youtu.be/A8FH7QjtETk

2.Скласти інформативне гроно щодо характеристики Івана Дідуха, використовуючи цитати з твору.

Фізична культура
Вівторок
Економіка Тема: Особистий бюджет

https://youtu.be/AkgbKvTuR94

Англійська мова video worksheet
Хімія
10а клас
14.03.23 § 26 N193-194 https://youtu.be/0aEtvUtCT4k
10б клас
13.03.23 § 13-22 повторити
14.03.23 § 13-22 повторити
Зарубіжна література
Тема: Позакласне читання.Йоганна Ягелло ” Кава з кардамоном” синтез підліткової повісті ( стосунки в родині,перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)
Завдання:
Прочитати повість, прослухати аудіокнигу.
Проаналізувати проблеми твору.
Алгебра
Тема:Властивості і графіки функцій синуса і косинуса
1.Прочитайте п.11
2.Подивться відеоhttps://youtu.be/Qs4us8P3nWA
3.Виконайте вправи №11.5 №11.7 №11.12
Українська мова 1.Ознайомитись з матеріалами відеоуроку за покликом

https://youtu.be/k6keLfjjamk

 1. Виконайте завдання в зошиті

Перепишіть речення, знявши риску у виділених словах.

 1. Городяни товклися по посипаних піском стежках бульвару в/середині міста (Б. Грінченко). 2. Швейцар не пустив мене в/середину палацу (Л. Смілянський). 3. На/дворі видко, як у/день: місяць стоїть серед неба. 4. В/день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання… 5. На/дворі дощ шумить і плеще (В. Сосюра). 6. Волоські горіхи, акації та жерделі кидали на/двір і на хату довгі чорні тіні (М. Коцюбинський). 7. Рум’янець наскрізь пропік яблуко. Навіть у/середині воно було червонувате (О. Донченко). 8. Я на/гору круту, крем’яную буду камінь важкий підіймать (Леся Українка). 9. Ой на/горі та женці жнуть, а попід горою, яром-долиною, козаки йдуть (Народна творчість)
Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тема: Кіберзлочинність.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=vXi4ot1B4XY

Географія 10-А клас

Тема: Австралія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення. https://youtu.be/T1r6MXQE3vM

10-Б клас

Тема: Америка: загальна характеристика господарства, первинний сектор економіки.. Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні

https://youtu.be/NPUcVteOsY4

Французька мова
Англійська мова wb.p.69,ex.3,4
Геометрія
Тема:Властивості і графіки функцій тангенса і котангенса
1.Прочитайте п.11
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/CPEQFHIrWCo
3.Виконайте вправи №11.8 №11.16 №11.18
Біологія та екологія Урок №1. Домашнє завдання: Параграф 36, стр 133-136, дайте відповіді на питання 1-4 + запишіть опорний конспект до теми.

https://www.youtube.com/watch?v=nYwckI4IeJ8

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Biology-and-Ecology-10th-grade+2020+type@asset+block@біологія_і_екологія_10кл_7ур_compressed.pdf

Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
Тема:Підготовка до контрольної роботи
1.Повторіть.Кут між площинами.Перпендикулярні площини.
Виконайте вправи №43.35 №43.38 №43.40.
Англійська мова wb.p.70
Фізична культура
Французька мова
Громадянська освіта Практичне заняття. Головні правила безпеки в Інтернеті.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=HjfFG8f_2lY

Всесвітня історія Тема : Індія  в міжвоєнний період

https://www.youtube.com/watch?v=8eT02rRsUNw

П’ятниця
Французька мова
Біологія та екологія Урок №2.  Домашнє завдання: Параграф 37, стр 136-139, запишіть конспект до теми + дайте відповідь на питання 1-3.

https://www.youtube.com/watch?v=hkl64y-qa_k

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Biology-and-Ecology-10th-grade+2020+type@asset+block@біологія_і_екологія_10кл_7ур_compressed.pdf

«Захист України»
Українська мова
 1. Опрацювати відеоурок за покликом
 2. https://youtu.be/7T2k49dquIY
 3. Виконайте завдання в зошиті

Прочитайте речення й прокоментуйте написання часток не і ні.

1.(Не)думано, (не)гадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном в кадильницях світань. 2. І місячну сонату створив уже Бетховен. І тінь місяцехода вже зорям (не)чужа. 3. І я (не)я, і ти мені (не)ти. 4. Такої дивної отрути я ще (ні)коли не пила. 5. Це, може, навіть і (не) вірші, а квіти, кинуті тобі. 6. Іду в поля. (Ні)кого і (ні)де. Півнеба захід — золото червоне. 7. Всі проти всіх, усі (ні)з ким (не)згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні (Л. Костенко)

Перепишіть речення. Розкрийте дужки й розставте розділові знаки.

 1. Сніг ллється й ллється з неба вже (не)перший день. 2. Лине борошно найтоншого помолу наче в (не)видних хмарах велетенський вітряк (не)стомлюється молоти на могутніх жорнових каменях зерно торішнього врожаю (Є. Гуцало). 3. Якщо (не)оброблений добре ґрунт — насіння змарноване (Народна творчість). 4. Мав поет талант до віршів (не)позичений а власний (Леся Українка). 5. Багато в світі є стежок для тебе мій герою. Багато є іще книжок (не)читаних тобою (М. Познанська). 6. До нічного пейзажу тулився (не)виспаний вітер (Ю. Андрухович). 7. Якщо земля любов’ю (не)зігріта то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк). 8. (Ні)дід (ні)ми (не)розуміли прочитаного і це завжди хвилювало нас
Англійська мова wb.p.70-71
«Захист України»
Інформатика

20.03.2023-24.03.2023

Понеділок
Англійська мова wb.p.71
Фізика
Фізика
Географія 10-А клас

Тема: Австралія: господарство  https://youtu.be/AFHIs474yGU Д/З: § 33

Історія України Практична робота  Голодомор мовою документів, свідчень, чисел

https://drive.google.com/file/d/1GUU8RNWtp0krBcj10cqgA6ebwzkTLz2J/view

Тематичне оцінювання. Пройдіть тест за посиланням

https://forms.gle/wXLmnJR1mHeVVbfT9

Українська література 1.Виконати завдання   за посиланням

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8143290

Українська література
 1. Опрацювати відеоматеріал за посиланням

https://youtu.be/pxw-bYbAS7g

https://youtu.be/rU1gHw6UBII

Фізична культура
Вівторок
Економіка Тема: Податки. Скільки податків ви сплачуєте?

https://youtu.be/oAUycqSXaK8

Англійська мова wb.p.72 ex. 4
Хімія
10а клас
10б клас
 § 23 N171,173,174 https://youtu.be/JMjVXDeHi6w
Зарубіжна література
Тема:  Контрольна робота (тест)
Завдання : Виконати тест для самоперевірки.
Алгебра
Тема:Розв’язування вправ на побудову
1.Повторіть правила перетворень графіків функцій
2.Подивіться відеоhttps://youtu.be/s2EQ6toVtXI
3.Побудуйте y=sin(2x),y=2cos(x-п/3), y=|tgx|/
Українська мова

1.Виконати завдання за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5628317

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6107933

2. Виконайте завдання в зошиті

Перепишіть речення, розкривши дужки . Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

1. Малі озерця блискають (не)злісно, колише хмара втомлені громи. 2. Їмо плоди із дерева (не)знання – прозріння нам уже (не)притаманні. 3. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли (не)має часу і коли навіть ні(про)що писати. 4. Чи ще тебе (не)доля (не)намучила? 5.  Що доля (не)легка, – в цім користь і своя є: блаженний сон душі мистецтву (не)сприяє. 6. О, (не)взискуй гіркого меду слави: той мед (не)добрий, від кусючих бджіл. 7. (Не)сказане лишилось (не)сказанним. 8.Я слухаю (не)чутні голоси серед німої музики мозаїк.

Фізична культура
Середа
Громадянська освіта Тематичне оцінювання за темою: Світ інформації та масмедіа .
Географія 10-А клас

Тема: Острівні країни Океанії https://youtu.be/wigu1X0tZag  Д/З: § 34

10-Б клас

Тема: Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні.

https://youtu.be/xkYBet3Q4wo  Д/З: § 37

Французька мова
Англійська мова wb.p73, написати есе
Геометрія
Тема: Контрольна робота
1.На одній із граней двогранного кута,величина якого дорівнює 45*,позначили точку А.
Відстань від А до ребра даного двогранного кута дорівнює 10 см.Знайдіть відстань
від точки А другої грані.
2.Знайдіть площу ортогональної проекції многокутника на деяку площину,якщо площа многокутника 8 кв.см,а кут між площинами дорівнює 30*.
3.Кінці відрізка .довжиною 13 см належать двом перпендикулярним площинам.А відстані від кінців відрізка до лінії перетину площин 8 см і 5 см.Знайти відстань між основами перпендикулярів,проведених із кінців даного відрізка до лінії перетину площин.
Біологія та екологія Урок №1. Домашнє завдання: Параграф 38, стр 139-144, записати конспект з теми та підготуватися до контролю з теми.

https://www.canva.com/design/DAFdi7P_QcI/1p6IVKtz5MxFxxNNvYLs2g/view?utm_content=DAFdi7P_QcI&utm_campaign=designshare&utm

_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://lms.e-school.net.ua/asset-v1:UIED+Biology-and-Ecology-10th-grade+2020+type@asset+block@конспект_10_4_263.pdf

Креслення
Четвер
Фізика
Алгебра
Тема:Розв’язування вправ.С.р.
Побудувати графік функції та дослідити його
y=-cos(2x+п/3)+1.
Англійська мова wb. p. 73
Фізична культура
Французька мова
Громадянська освіта Тема: Для чого потрібна економіка.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=j9drBy_JjuE

Всесвітня історія Тема : Країни Середнього та Близького сходу. Країни Латинської Америки в міжвоєнний період

https://www.youtube.com/watch?v=tB2k5248k_8

П’ятниця
Французька мова
Біологія та екологія Урок №2.  Домашнє завдання: Параграф 39, стр 145-148, записати короткий конспект з теми та підготуватися до короткої письмової роботи з теми (див файли нижче + підручник).

https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Biology-and-Ecology-10th-grade+2020/courseware/3720a08398a74c21aebe9ebf1abb0c78/

2445d640c1fa426898d06d047778dad6/?activate_block_id=block-v1%3AUIED%2BBiology-and-Ecology-10th-grade%2B2020%2Btype%40sequential%2Bblock%402445d640c1fa426898d06d047778dad6

https://www.youtube.com/watch?v=7IRl3X6IBh8

«Захист України»
Українська мова

1.Опрацювати відеоурок за покликом

https://youtu.be/DdNfKt-S0yw

https://youtu.be/lhh1lN7Fors

2.Виконайте завдання в зошиті

Англійська мова wb. повторити лексику по темі
«Захист України»
Інформатика