8 класи

30.01.2023-03.02.2023
Понеділок
Зарубіжна література
Тема 1: Данте Аліг’єрі сонет 11.Утілення почуття кохання.
Тема 2: Епоха відродження (ренесансу)в Європі.Гуманізм.Культантичності.Характерні риси ренесанської культури і літератури.
Завдання: Сонет напам”ять с.170.
ТЛ- Сонет,с.168. Гуманізм
Підручник с.178-180 прочитати, зрозуміти.
с.180 п.1,3,4 -письмово
Прослухати/переглянути відео до теми.
Геометрія
Тема “Перша ознака подібності трикутників”
1) Переглянути відео урок https://youtu.be/GL7D4g9UtLM
2) Підручник пункт 13 (ст. 90), опрацювати задачі 1,2,3  Виконати №452, №453
Фізична культура
Англійська мова SB p. 74-75 ” Ecological footprint” all tasks
Історія України Тема: Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацького устрою на Правобережжі.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=n8GZKrYXEfs

Інформатика Мультиимедіа

https://youtu.be/v6Qzyw-cTxc

Українська мова
 1. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові й неозначено-особові, безособові) і підмета (називні).

https://youtu.be/qxn_UEP4oCQ

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок № 32″Функція у=k/х, її графік і властивості”
1) Переглянути відео https://youtu.be/UP9SEWd98Uw
2) Підручник ст.69, пункт 10. Виконати №316, №320, №322
Географія Тема: Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки

https://youtu.be/uyb79KTYZCw

Англійська мова
SB p. 76
WB p. 52, умовні речення нульового типу
Фізика
Французька мова Урок 1

Впр.1 ст.61 усно
Українська література
 1. Розмаїття сучасної лірики. Глибоке бачення поетами-сучасниками проблем української мови, національної культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу з відчуттям сучасної присутності в ньому. В. Герасим’юк («Чоловічий танець»).

https://youtu.be/CPNVMr9m5jg

С. 79-81, завдання 4-7 усно, заповнити паспорт вірша

Хімія 8в, 8г
тема.Оксиди.
п. 22.-вивчити.
виписати всі формули і рівняння реакцій
Хімія §18-21 N120,131,139,148

https://youtu.be/eKipszO20Pc

Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Контрольний стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

https://youtu.be/g4z3UpjPlKE

Оформити переказ у зошиті

Основи здоров’я
Англійська мова
SB p. 77
WB p. 53, умовні речення першого типу
Зарубіжна література
Тема 1: Данте Аліг’єрі сонет 11.Утілення почуття кохання.
Тема 2: Епоха відродження (ренесансу)в Європі.Гуманізм.Культантичності.Характерні риси ренесанської культури і літератури.
Завдання: Сонет напам”ять с.170.
ТЛ- Сонет,с.168. Гуманізм
Підручник с.178-180 прочитати, зрозуміти.
с.180 п.1,3,4 -письмово
Прослухати/переглянути відео до теми.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Урок 2
Впр.2,3  ст.62 усно
Інформатика https://youtu.be/v6Qzyw-cTxc

Записати виразне читання вірша В.Стуса

Українська література
 1. І. Малкович («З янголом на плечі», «З нічних молитов»).

https://youtu.be/Y11vNJaC9Io

С.81-83, вивчити  напам’ять «З янголом на плечі»

Англійська мова
SB p. 78 all tasks
Закріпити вживання умовних речень нульового та першого типу, придумати речення на кожен тип умови ( 10 разом) та записати в тоненьких зошитах
Геометрія
Урок №33
Тема “Перша ознака подібності трикутників”
1) Підручник пункт 13 (ст. 90). Виконати №455, №458, №463, №465
Біологія
тема.Кров. Групи крові.
п. 19.-вивчити.
Трудове навчання https://docs.google.com/presentation/d/1gY2XZJrU6ax7NShz45ZG1b95DY1Q5YwF/edit?usp=share_link&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
П’ятниця
Англійська мова
SB p. 79
WB p. 54
Географія Тема: Основні річкові басейни та системи. Вплив клімату на формування річкової системи.

Практична робота 7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України

https://www.youtube.com/watch?v=OXWefOJMONI

Хімія 8в, 8г
властивості оксидів.
пп.22.23. вивчити.
Хімія §18-21 повторити

https://youtu.be/5DW-yu3qJFg

https://youtu.be/2BWa2ALrZ7U

Всесвітня історія Тема: Річ Посполита.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=rK2aMVNEGs0

Алгебра
Урок №33 ” Розв’язування вправ”
 1)Пункт 10 (ст.69) , виконати №324, № 328, №331
Біологія
тема.Склад крові.
п.20.-вивчити.
Фізична культура
06.02.2023-10.02.2023

 

Понеділок
Зарубіжна література Тема 1:Франческо Петрарка сонет 61. Історія кохання в сонетах.Образ ліричного героя та героїні.Втілення гуманістичних ідей у поезії.
Геометрія
Тема “Друга та третя ознаки подібності трикутників”
1) Переглянути відео урок https://youtu.be/irry3oFCqRo
2) Підручник пункт 14 (ст. 102).  Виконати №490, №491, №494
Фізична культура
Англійська мова
Повторення лексики з 6 теми, слова вивчити.
Твір-роздум на тему : ” How is global warming and climate changes affecting Ukraine?”
Історія України Тема: Ліквідація козацького устрою на Правобережжі.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=n8GZKrYXEfs

Інформатика Монтаж відеоролика
Українська мова
 1. Означено-особові, узагальнено-особові й неозначено-особові речення. Безособові речення. Тренувальні вправи.

https://youtu.be/r8TZVIntK1o

https://youtu.be/6i4YEZ4BLPU

https://youtu.be/CX7HoULs18k

https://youtu.be/szSBiBknSLc

Параграф 16-20, вправа 158,163

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №34 ” Функція y=x^2, її графік і властивості”
1) Переглянути відео урок https://youtu.be/D6tYf9_8Cmk
2)Пункт 11  (ст.83) , виконати №351, № 352, № 353
Географія Тема: Озера, їх типи. Водосховища та канали https://youtu.be/PZBXEudBt_Y

Д/З  §27

Англійська мова
SB p. 72
Вживання may/might/ be going to / will для прогнозів, планів, передбачень в майбутньому.
WB p. 50
Фізика
Французька мова
Вправа 5 ст. 63 усно
Вправа 6 ст. 64 усно
Українська література
 1. А. Мойсієнко («Жовтень жовті жолуді»), І. Павлюк («Дівчинка», «Вертатись пізно», «Асоціації»).Г. Кирпа («Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»).

https://youtu.be/nmsBb4uPtew

https://youtu.be/VqSwof8jPLQ

https://youtu.be/Th8GIrWVius

С.83-86, Заповнити літературний паспорт вірша «Мій ангел такий маленький»

Хімія §18-21 повторити
Хімія 8вг
повт п 22.
вивчити записи в зошиті
впр.158.158.160.
виписати схеми з відео.
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення

https://youtu.be/HhGAlqCiNGw

параграф 20, вправа 186

Основи здоров’я
Англійська мова
Розвиток лексичних навичок та багатозначність дієслова get
SB p. 73
WB p. 51
Зарубіжна література
Тема 2: Структура сонетів Петрарки.
Вивчення напам’ять ( 1сонет за вибором)
Завдання:
Підручник: опрацювати біографію поета,прочитати сонети
Письмово:аналіз одного із сонетів.
Вивчити напам’ять сонет (за вибором)
Прослухати, переглянути відео (обдумати)
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Вправа 9 ст. 65 усно
Вправа 10 ст. 65 письмово
Інформатика Монтаж відеоролика
Українська література
 1. Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга. Трагікомедія «Сто тисяч» класичний взірець українського «театру корифеїв».

https://youtu.be/ZJb8sxt_QwY

С. 87-97, виписати визначення в зошит.

Англійська мова
Продовження вивчення теми, закріплення
Геометрія

Урок №35

Тема “Друга та третя ознаки подібності трикутників. Самостійна робота”
1) Підручник пункт 14 (ст. 102). Виконати №496, №499
2) Виконати самостійну роботу
Код доступу 8151520
 посилання
join.naurok.ua
Біологія
п.21 вивчити.
конспект вивчити.
виписати і вивчити виділені терміни.
Трудове навчання https://docs.google.com/presentation/d/15x0a2N3AC5JL9YGhYx3r_cJXHFXQ_qdO/edit?usp=share_link&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
П’ятниця
Англійська мова
Розвиток умінь аудіювання з пошуком необхідної інформації.
WB p. 53
Географія Тема: Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водні ресурси України Д/З  §28

https://youtu.be/OPi1Sdw9JQs

Хімія КР
Хімія 8вг
п.23 вивчити.
перші три вправи виконати.
записи напам*ять
Всесвітня історія Тема: Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=AUMGOfgScB4

Алгебра
Урок №35 ” Розв’язування вправ.”
 1) Пункт 11  (ст.83) , виконати №355, № 357
Біологія
п.22.23.–вивчити.
виписати терміни.
замалювати кола кровообігу.
Фізична культура
13.02.2023-17.02.2023
Понеділок
Зарубіжна література Тема 1Вільям Шекспір.Прль Шекспіра в розвитку англійської літератури.Шекспіповстке питання.
Геометрія

Урок №36

Тема “Ознаки подібності трикутників. Розв’язування задач”
1)Повторити ознаки подібності трикутників
2)Завдання №2 “Перевірте себе” в тестовій формі ( ст. 109 )
Фізична культура
Англійська мова
Вдосконалення навичок вживання в мовленні умовних речень 0 та 1 типу
WB: впр. 1-6 с. 51 GWO (Test yourself) SB p. 77
Історія України Тема: Церковне життя наприкінці XVII-у першій половині XVIII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=ljTLyATHxhs

Інформатика Завантажити створений кліп в мережу Інтернет
Українська мова
 1. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних та односкладних речень

https://youtu.be/IE4YWgCXxYI

параграф 21, вправа 199

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №36 ” Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь
1) Переглянути відео урок
2)Пункт 12  , виконати №380, № 383, № 388, №389
Географія Тема: Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість

https://youtu.be/gk9BD5hoPC0  Д/З: Параграф 29

Англійська мова
Розвиток умінь говоріння. SB p. 78
WB: впр. 1-5 с. 52
Фізика
Французька мова
Ст. 76 впр.15
Ст. 66 впр. 11
Українська література
 1. Трагікомедія «Сто тисяч» класичний взірець українського «театру корифеїв».

Розігрування (читання в ролях) ключових моментів драми.

https://youtu.be/vb8Qg4ucbvU

С. 113 (завдання 4-9)

Хімія §22-23 N152,156,157,162,163

https://youtu.be/dlX9aZjDJFE

Хімія 8ВГ
тема.Властивості основ.
п.23. вивчити. вправи виконати.
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. РМ № 13. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) із використанням називних речень для позначення місця. Підготовка до контрольного усного твору.

https://youtu.be/vJKh9nZLIEY

Написати твір-опис місцевості.

Основи здоров’я
Англійська мова
Розвиток уміння писати офіційний лист
WB: впр. 1-5 с. 53 SB p. 79
Зарубіжна література
Тема 2: Трагедія “Ромео і Джульєтта” Історія створення.Конфлікт справжнього почуття і забобонів.
Завдання:
Підручник с.186-190 прочитати
ТЛ- діалог,монолог, трагедія,вічний герой (вивчити)
с.192-207 зміст трагедії- прочитати
с.207 запитання до трагедії
питання 7,8- письмово
Письмово-анкета/паспорт до твору.
Прослухати/переглянути відео та аудіо (обдумати(
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Ст. 66 впр. 12 письмово
Ст. 66 впр. 13 письмово
Інформатика Поняття про мови програмування.

§18

Українська література
 1. Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи.

https://youtu.be/29n3yZClvzc

Заповніть літературний паспорт трагікомедії І.Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Англійська мова
Узагальнення та систематизація лексико-граматичного матеріалу теми. Language reference and revision (SB с. 80-81)
WB: впр. 1-5 с. 54, GWO (Writing)
Геометрія

Урок №37

Тема “Контрольна робота”
1) Виконати контрольну роботу
Код доступу 7379145
 посилання join.naurok.ua
Біологія
тема.Рух крові по судинах.
п.22-вивчити.
повт.п.20-21.
виписати і запам*ятати ключові терміни.пояснення.
мал.88.90.
Трудове навчання Презентація
П’ятниця
Англійська мова
Перевірочний тест за темою «Навколишнє середовище» (Teacher’s CD, Unit 6 test)
Progress Test 3 WB с. 94
Географія Тема: Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України.

https://youtu.be/gk9BD5hoPC0

Д/З: Параграф 30

Хімія §23-25 N171,174,180-183

https://youtu.be/dlX9aZjDJFE

Хімія 8ВГ
тема. Кислоти.
п24.-вивчити
12 кислот напам*ять.
вправи після п.24–виконати.
Всесвітня історія Практична робота. Тридцятилітня війна 1618-1648рр.
Алгебра
Урок №37 ” Розв’язування вправ.”
 1) Виконати №397, № 401, №403
2) Виконати самостійну роботу
Код доступу 5004179
посилання
join.naurok.ua
Біологія
тема.Перша допомога при кровотечах.Профілактика серцево–судинних захворювань.
п23–вивчити.пп20–22-повторити.
мал.99.
Опрацювати усно самоконтроль з теми.ст.116–117.
підготуватись до перевірочної роботи
Фізична культура
20.02.2023-24.02.2023
Понеділок
Зарубіжна література Тема 1: Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти.Вплив кохання на людську особистість.(зміна характеру,еволюція героїв)
Геометрія

Урок №38

Тема “Перпендикуляр і похила. Їх властивості”
1)Переглянути відео урок https://youtu.be/SSksx7pQ64A
2) Опрацювати конспект, задачи розв’язати у зошиті.
Фізична культура
Англійська мова
Підручник ст. 80-81 підготватися до тестової роботи
Зошит ст. 55
Історія України Тема: Культурне життя наприкінці XVII-у першій половині XVIII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=JDXmKe25MOw

Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=JRP3A1016CI
Українська мова
 1. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені ОЧР, смислові відношення між ними (єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами.

https://youtu.be/oru86Q-qm5A

параграф 23. Вправа 214

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №38 ” “Ірраціональні числа. Раціональні числа. Дійсні числа”
1) Переглянути відео урок https://youtu.be/U0FknD59YEI
2)Пункт 1 4 , виконати №445, № 446, № 453, №455
Географія Тема: Практична робота 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

Д/З:  Повторити параграф 29-30

Англійська мова
Підручник ст. 82-83
Зошит ст. 56-57
Фізика
Французька мова
Вправа 1 ст. 67 усно
Вправа 2 ст. 67 письмово
Українська література
 1. Засоби сатиричного змалювання образу Герасима Калитки. Характеристика образів дійових осіб п’єси.

https://youtu.be/DqD9A_85WQU

Складіть і запишіть план характеристики Герасима Калитки

Заповніть літературний паспорт трагікомедії  «Сто тисяч»

Хімія 8ВГ
п.24 Кислоти .
впр.171.172.174.175
Хімія §26 N189-191 https://youtu.be/ypH4Yw9oDq4
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Речення з кількома рядами однорідних членів.

https://youtu.be/aSqDOaGRUf0

параграф 23. Вправа 217

Основи здоров’я
Англійська мова
Підручник ст. 84 тема 7 ” В пошуках роботи”
Зошит ст. 58
Зарубіжна література
Тема 1: Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти.Вплив кохання на людську особистість.(зміна характеру,еволюція героїв)
Тема 2 : Проблема життя і смерті в трагедії.Трактування фіналу.
Завдання.
Дочитати трагедію
Письмово характеристика одного із героїв (акцентуючи увагу на еволюції,зміні закоханих)
Письмова відповідь.
Чому фінал трагічний?
Прослухати переглянути відео.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Вправа 16 ст. 76
Вправа 5 ст. 68 письмово
Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=ssn5NX99J8M
Українська література
 1. ПЧ № 3. Сучасні драматичні твори.

Подивіться  презентацію за покликом, прочитайте 1 із запропонованих драматичних творів (на вибір) напишіть відгук.

https://vseosvita.ua/2.bv1l?rl=432174

Англійська мова
Підручник ст. 85 розвиток навичок читання
Зошит ст. 59
Геометрія

Урок №39

Тема “Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику”
1. Переглянути відео урок https://youtu.be/c9Jcph7BVcY
2. Прочитати пункт 15, розв’язати №512, №514, №517, №518
Біологія
серцево-судинні захворювання
 п. 23.
повт.пп19-22.
Трудове навчання Технологія приготування млинців

Мясляний тиждень

П’ятниця
Англійська мова
Підручник ст. 86
Зошит ст. 60
Географія Тема: Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України.

https://youtu.be/5DNc2KE2j4Y      Д/З: Параграф 31

Хімія 8ВГ https://www.youtube.com/watch?v=IBId-9qHaOk

Тема.Солі.п.25.-вивчити.табл.8–виконати.впр.179–183

Хімія §26 N192-195 https://youtu.be/yPlrRvjxzrE
Всесвітня історія Тематичне оцінювання за темою: Держави Західної Європи в XVI-XVII ст.
Алгебра
Урок №39 ” Властивості арифметичного квадратного кореня”
 1) Переглянути відео урок https://youtu.be/J-Cn8xZAd8o
2) Підручник пункт 15, №473, №475, №481
Біологія
узагальнення теми кровообіг
пп.19–23.повторити.
тести на ст.116–117 виконати.
Фізична культура
27.02.2023-03.03.2023
Понеділок
Зарубіжна література Тема 1: Гуманістична цінність трагедії Шекспіра її популярність.
Геометрія

Урок №40

Тема “Метричні співвідношення. Розв’язування задач. “
1)Переглянути відео урок https://youtu.be/c9Jcph7BVcY
2) Пункт 15, розв’язати №512, №519, №521
Фізична культура
Англійська мова
Підручник ст. 87
Зошит ст. 61
Історія України  Практичне заняття «Руїна — кризове явище в історії України».
Інформатика Налагодження програмного коду.
Запис уроку
https://www.youtube.com/watch?v=x6tgvOvjXv8&list=PLjelLIM69Do-VQMM0OfyJ7RsJKoNL8vf0&index=3
Українська мова
 1. Однорідні і неоднорідні означення.

https://youtu.be/d0ZCWNf38aI

параграф 24. Вправа 229,233

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №40 ” Властивості арифметичного квадратного кореня”
1)Пункт 15 , виконати №445, № 483, № 487
2)https://youtu.be/cYC0_DdgZG4 відео урок
Географія Тема: Тваринний світ України https://youtu.be/5DNc2KE2j4Y  Д/З: §32
Англійська мова Зошит ст. 62
Фізика
Французька мова
Впр. 6 А, В ст. 69 письмово
Українська література
 1. Контрольна робота № 4 (розгорнуті відповіді на запитання). Світ української поезії. Із сучасної української поезії (твори поетів-сучасників). Національна драма (твори І. Карпенка-Карого).

Виконати тест за покликом https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4501964

Хімія
тема Солі.
п.25 вивчити.
записати види солей
впр.182.183.184.
Хімія 8-АБ
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова Узагальнювальнi слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

https://youtu.be/wqjp6um1lec

параграф 26. Вправа 254,260

Основи здоров’я
Англійська мова Підручник ст. 88-89 розвиток навичок читання, завдання до тексту
Зарубіжна література
Тема : 2 Розвиток мовлення. Твір – роздум на морально – етичну тему за трагедією Шекспіра ” Ромео і Джульєтта”
Завдання .
Написати твір – роздум за темою: ” Померти,щоб перемогти”…Як ви розумієте цей вислів?
Підручник с.207 пит.1письмово + виписати цитати про кохання із трагедії
Прослухати відео.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Впр. 8 ст. 70 усно
Впр. 9,10 ст.70 письмово
Інформатика Реалізація програм в мові програмування Python
Завдання.
Написати програму для обчислення площі та периметру прямокутника.
Українська література
 1. Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди.

https://youtu.be/Opc_kyPPCR8

Прочитати повість «Дорогою ціною»

Англійська мова
Підручник ст. 90 розвиток навичок аудіювання, 2 тип умовних речень
Геометрія

Урок №41

Тема “Теорема Піфагора”
1. Переглянути відео урок https://youtu.be/7tzXqwD9fhs
2. Прочитати пункт 16, розв’язати №530, №532, №534, №536, №537
Біологія
виділення
п.24–вивчити.
п.25-вивчити .виписати терміни з поясненням.
мал.100.101.102–виконати.
Трудове навчання Технологія приготування глазурованих сирків
П’ятниця
Англійська мова
Підручник ст. 91 умовні речення 2 типу, продовження вивчення теми
Географія Тема: Урок узагальнення знань з теми
Хімія
властивості оксидів.
п.26.-вивчити.
табл.9.-записати.і опрацювати.
впр.190.192.
Хімія 8АБ
Всесвітня історія Тема: Османська імперія.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=IPFsPshdm7E

Алгебра
Урок №41 ” Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені”
 1) Переглянути відео урок https://youtu.be/Nxost_gS0q8
2) Підручник пункт 16, №499, №502, №506
Біологія
Тема.Будова шкіри та її функції
п.26 –вивчити.
мал. 106 виконати і запам*ятати.
мал.108.–виконати і вивчити.
виконати перевірку на ст.132.
Фізична культура
06.03.2023-10.03.2023
Понеділок
Зарубіжна література Тема 1:твір – роздум “Померти ,щоб перемогти” за трагедією Шекспіра Ромео і Джульєтта

Художні особливості сонетів Шекспіра 66,116,130

Геометрія Урок №40

Тема “Теорема Піфагора. . Розв’язування задач. “
1)https://youtu.be/D0O39IZI_e4 перегляньте відеоурок
1) Пункт 16, розв’язати №539, №541, №544, №548
Фізична культура
Англійська мова
підручник ст. 92 розвиток навичок говоріння, як зробити ввічливий запит
зошит ст. 63
Історія України  Тематичне оцінювання за темою: Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII-на початку XVIII ст.
Інформатика Математичні функції в мові програмування

https://www.youtube.com/watch?v=5fa8zqEvu3s&list=PLjelLIM69Do-VQMM0OfyJ7RsJKoNL8vf0&index=4

Українська мова
 1. PM № 14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) із використанням речень, ускладнених однорідними членами речення. (Контрольний письмовий твір-опис місцевості)

https://youtu.be/10WSb157XiI

Оформити письмово твір-опис місцевості та надіслати вчителю

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №42 ” Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені”
1)Пункт 16 , виконати №508, № 511, № 513, №521
Географія Тема: Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти України». Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти

Д/З: § 33

https://youtu.be/l24bdvcqGV4

Англійська мова
підручник ст. 93  розвиток навичок письма, написання резюме
зошит ст. 64
Фізика
Французька мова Ст. 77 усно

Ст. 78-79 усно
Ст. 79 впр.2 письмово
Українська література
 1. Проблема волi людини та можливостей її здобуття. Втеча Остапа й Соломії з кріпацької неволі протест проти будь-якого насильства над людиною.

https://youtu.be/Iy7COKVBaD0

Спробуйте  пояснити , чому в літературі виник вічний тип шукача правди?

Зробити цитатну характеристику Остапа та Соломії

Хімія 8ВГ
тема.властивості оксидів.
п.26 п п25.виписати і назвати 10 різних солей.
Хімія  §28 N210-211,214 https://youtu.be/KTak7LEAZiY
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Узагальнення знань з теми «Однорідні члени речення»

https://youtu.be/J773A2jZXM4

Параграф 23-27,вправа 267, виконати тест С.124-125

Основи здоров’я
Англійська мова підручник ст. 94 підготовка до тесту, повторення лексики та граматики
Зарубіжна література
Тема 2 : Основні теми сонетів сонет 66, 116, 130
Відображення внутрішнього світу героя. Вивчити напам’ять 1 сонет.
Завдання:
Написати твір роздум за темою(цитати)
Вивчити напам’ять 1 сонет.
Прослухати відео аудіо до теми уроку.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Впр. 17 ст. 93 письмово
Інформатика Функції користувача в мові програмування

https://www.youtube.com/watch?v=5fa8zqEvu3s&list=PLjelLIM69Do-VQMM0OfyJ7RsJKoNL8vf0&index=4

Українська література
 1. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творi. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв.

https://youtu.be/fGPzEmTze9o

написати есе на тему: «Сила любові й кохання»;

для учнів середнього рівня  висловити думку: «Чим зворушують мене Остап і Соломія?».

Англійська мова підручник ст. 95
Геометрія

Урок №41

Тема “Теорема Піфагора. Розв’язування задач..”
1) https://youtu.be/ypRdlM_6xQw -переглянути відеоурок
2. Розв’язати  №550, №552, №554, №556
Біологія
Забруднення довкілля.
п.41.–вивчити.
табл.41.1.–виконати і вивчити напам*ять.всі 8 визначень.
пояснити ключові терміни ст.142
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова зошит ст. 65
Географія Тема: Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Зона мішаних і широколистих лісів

Д/З: § 34

https://youtu.be/bc40tJ8ZZCc

Хімія 8ВГ
Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями.
п 27 вивчити.
виконати вправи п.27.
Хімія §28 N212 N216-217

https://youtu.be/y7NT9YEzcq8

Всесвітня історія Тема: Кримське ханство.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=bTet-t0FBPI

Алгебра
Урок №43 ” Функція  y=√x
1) Переглянути відео урок https://youtu.be/DUaqapCI5qE
2) Підручник пункт 17, виконати  №556, №560, №565, №567
Біологія
Тема.Нервова система.
п.34.35.–вивчити.
мал.139.–виконати.
виписати і вивчити ключові терміни і поняття.ст.173.
Фізична культура
13.03.2023-17.03.2023
Понеділок
Зарубіжна література Тема 1: Мігель де Сервантес Сааведра роман “Дон Кіхот”1частина(огляд 2-3 розділів за вибором) Історія створення роману, його зв’язок із лицарським романом Особливості сюжету і композиції твору.
Геометрія Урок №42

Тема “Теорема Піфагора. . Розв’язування задач. “
1) Пункт 16, розв’язати №558, №560, №562
Фізична культура
Англійська мова
Тема 8 : Стосунки у суспільстві
Підручник ст. 96
Зошит ст. 66
Історія України Тема: Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=eITnelAD0cA

Інформатика Тематичне оцінювання
Українська мова
 1. РМ № 15. Аналіз письмового твору. Повторення теми «Однорідні члени речення»

https://youtu.be/J773A2jZXM4

виконайте тест за покликом https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7201619

Параграф 23-27,вправа 267, виконати тест С.124-125

Українознавство
Вівторок
Алгебра
Урок №44 ” “Розв’язування вправ”
1)Виконати завдання 4 ” Перевір себе у тестовій формі” ст. 138
Географія Тема: Лісостепова зона

https://youtu.be/Fhrt-AtEIUE

Англійська мова
Продовження вивчення теми
Підручник ст. 97
Зошит ст. 67
Фізика
Французька мова
Ст. 80 впр. 4 письмово
Ст. 80 впр. 3А усно
Українська література
 1. PM № 3. Образ Соломії (письмово за складним планом).

https://youtu.be/fGPzEmTze9o

Хімія 8ВГ
п.28. 30.–вивчити.
п.23.повторити.
впр.207.209.212
Хімія §22-28 повторити
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні.

https://youtu.be/wDXfiQI2k0g

параграф 28, вправа 277, 280

Основи здоров’я
Англійська мова
Розвиток лексичних навичок, словотворчі моделі
Підручник ст. 98
Зошит ст. 68
Зарубіжна література
Тема 2 :Конфлікт високих прагнень дон Кіхота і буденної дійсності….”Донкіхотство”
Завдання:                                Підручник –  прочитати біографію/ роман, відповіді на запитання: перевір себе (усно)
ТЛ : Роман , “Донкіхотство”
Відео /аудіокнига прослухати,проаналізувати.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Ст. 81 впр. 6А,В усно
Ст.81 впр. 6С письмово
Ст. 81 впр. 7 усно
Інформатика
Українська література
 1. Час i вiчнiсть, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

https://youtu.be/8nMFcjOxtog

виконати тест за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3728324

Англійська мова
Підручник ст. 99
Зошит ст. 69
Геометрія

Урок №43

Тема ” Розв’язування задач..”
1) Розв’язати  №565, №567
2) Виконайте самостійну роботу
Повідомте учням
Код доступу 9465226
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
Біологія
Спинний мозок.
п.36 вивчити мал.141.виконати.
Л.д.Будова спинного мозку людини.
мал.142.143.
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова
Розвиток лексичних навичок та словотворчі моделі. Активізація міжпредметних навичок: «Історія».
Твір на тему: Мій найкращий друг. Що я ціную у дружбі.
Географія Тема:
Степова зона  https://youtu.be/K2fm7yKOZg4
Хімія 8ВГ
п.28.30 вивчити.
ст174.  12 формул виписати і назвати..вивчити.
впр.230..131.
Хімія §22-28 повторити
Всесвітня історія Тема: московське царство.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=hDwwH4hcPu4

Алгебра
Урок №45 ” Контрольна робота”
1)Повідомте учням
Код доступу 1621859
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
Виконайте контрольну роботу за посиланням.
Біологія
Головний мозок
п.37 вивчити.
мал.144 виконати.
Фізична культура

 

20.03.2023-24.03.2023

Понеділок
Зарубіжна література Тема 1 : Дон Кіхот і Санчо Панса – образи у яких утілено високу мрію і прагматизм.Вічні образи.
Геометрія
Фізична культура
Англійська мова
Розвиток навичок читання
Підручник ст. 100-101
Історія України  Тема: Відродження гетьманства. Данило Апостол. Правління гетьманського уряду. Нова Січ.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=7-UPnG6lWK4

Інформатика
Українська мова
Українознавство
Вівторок
Алгебра
Географія Тема: Степова зона https://youtu.be/K2fm7yKOZg4  Д/З: § 37
Англійська мова Підручник ст. 102 впр. 1-4
Фізика
Французька мова
Ст. 82 впр. 8 усно
Ст. 83 впр. 10 письмово
Українська література
Хімія 8ВГ
тема. Основи. Хімічні властивості.
пп..27.28.30.–вивчити
вправи виконати.
Хімія
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
Основи здоров’я
Англійська мова
Підручник ст. 102: граматика. герундій та інфінітив
Зошит ст. 70
Зарубіжна література
Тема 2: Контрольна робота (тест)
Завдання :
Прослухати відео .
Скласти порівняльну таблицю про Дон Кіхота і Санчо Пансо. Написати висновок.
Виконати тест для самоперевірки.
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Впр. 1 ст. 84 письмово
Впр. 2 ст. 84 усно
Інформатика
Українська література
Англійська мова
Герундій та інфінітив, продовження вивчення теми.
Підручник ст. 103 впр. 4-5
Геометрія
Біологія
Соматична та вегетативна нервова система
п.39 вивчити     мал.151.
табл.11
 мал.154
Трудове навчання https://docs.google.com/presentation/d/1-j3RhDPX

710GxlPzpbu2o3wec_DMiljp/edit?usp=sharing&ouid=108723923740010230368&rtpof=true&sd=true

П’ятниця
Англійська мова Підручник ст. 103 впр. 6-7
Географія Тема: Практична робота 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір)

Д/З: § 35-37

Хімія 8ВГ
Тема.Амфотерні оксиди і гідроксиди. їх хімічні властивості.
п.30 вивчити.
виконати вправи
Хімія §29 N221-223 https://youtu.be/OurkMuXd8PM
Всесвітня історія Тема: Річ Посполита в другій половині XVII-XVIII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=L92ng9Lsu7s

Алгебра
Біологія
Профілактика захворювань нервової системи
п40–вивчити
п.36–39 повторити.
виконати контрольне завдання ст.193.
Фізична культура