5 класи

30.01.2023-03.02.2023
Понеділок
Українська мова
 1. Вимова голосних звуків

https://youtu.be/JbGu0qoj85I

Параграф 41, вправа 3,5

Інформатика Переглянути відео.

Записати в зошит та вивчити які є основні  обєкти текстового документа , що таке сивол та абзац .
Англійська мова
Тема. Природа навколо нас
PB c. 71
Вправа 1,2. Послухайте та повторіть.  Track 18
Вправа 3. Запишіть нові слова у зошит.
Вправа 5. Послухайте пісню.Track 20
WB c.62
Вправа 1. Підпишіть картинки.
Вправа 2. Виберіть слова та напишіть їх на лініях.
Вправа 3. Дайте відповіді на запитання.
Зарубіжна література
1) Джон Кітс ,,Про коника і цвіркуна”
Фізична культура
Математика ТЕМА: Повторення. Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

1.Повторити п.23
2. Подивитися відеоhttps://youtu.be/3qQ1oMonEEk
3. Виконати №631,№633,№635
Вівторок
Математика
 ТЕМА: Комбінаторні задачі
1. Опрацювати п.24
2.Подивитися відео https://youtu.be/RX9xoZM7wVs
3.Виконати №655.№657,№661
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Тексти ” The monkey and the bird’s nest”, ” The tiger in the river”
PB c. 72-73
Вправа 1. Подивіться на заголовки і картинки. Обведіть відповіді.
Вправи 2,3  Послухайте та прочитайте текст. Track 21
WB c. 63
Вправа 1. Прочитайте та обведіть правильне слово.
Вправа 2. Доповніть речення відповідно до тексту у підручнику. ( с. 72-73)
Вправа 3. Обведіть іменники жовтим кольором, дієслова блакитним, прикметники зеленим.
Українська мова
 1. Орфограма. Орфографічна помилка

https://youtu.be/d8uSBbJBE_0

Параграф 42-43, вправа 5,7

Українська література
 1. Лірика, її види. Картини природи рідного краю в поезіях Т. Шевченка «За сонцем хмаронька пливе…»

https://youtu.be/nwc0LMYUb7M

С. 124-125, виписати визначення художніх засобів

Французька мова Урок 1

https://youtu.be/FhNGLVJKsBg

Вправа 3 ст.56 усно
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 3. «Історична наука та історична пам’ять»

Тема : Як народжувалась історична наука

 1. Ознайомитись з 15 електронного підручника
 2. Виконуємо завдання на ст. 90 « Діємо : практичні завдання»
 3. На основі матеріалу параграфа складіть дві історичні задачі.
 4. Виконані завдання запишіть у зошит. Фото виконаної роботи присилаємо вчителю у вайбер. (0982241164)
Середа
Англійська мова
Тема.Природа навколо нас. Робота з текстом.
PB c.74
Вправа 1. Дайте відповіді на запитання.
Вправа 2. Напишіть яких тварин описують ці прикметники.
Вправа 4. Послухайте, зверніть увагу на написання слів. Track 22
Вправа 5. Напишіть пропущені літери в словах.
Українська мова
 1. Орфограма. Орфографічна помилка

https://youtu.be/eK-NaD5dnHE

С.100, вправа 2 (завдання А, Б, В)

Математика
ТЕМА: Комбінаторні задачі
1.Опрацювати п.24
2. Подивитися відео https://youtu.be/9zIGtQ4iRNI
3.Виконати №663,№666,№668
Технології https://docs.google.com/presentation/d/1cwwx9LP9rAg14FaE1m_N6wP9WxLolJGK/edit?usp=share_link&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Де міститься вода на Землі.

https://youtu.be/dy4RFuauIsQ

Четвер
Українська мова
 1. Вимова приголосних звуків. Написання сумнівних приголосних

https://youtu.be/Wm7-NoHezJY

Параграф 44-45, вправа 4,5

Інформатика

1.Переглянути відео https://youtu.be/P149qpfgdr4

2.Виконати практичну роботу. Надрукувати текст та відформатувати за зразком
3.Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com
Англійська мова
Тема. Закріплення вивченого.
WB c. 64
Вправа 1. Прочитайте тексти в підручнику ще раз ( с.72-73) та доповніть речення.
Вправа 2. Виберіть найкращу ідею кожного тексту
Вправа 3. Прочитайте історію. Виберіть найкращу ідею із вправи 2.
Вправа 4. Обведіть літери -le,- al у словах.
Вправа 5. Напишіть слова, що закінчуються на -le та –al.
Математика
ТЕМА: Поняття звичайного дробу
1.Опрацювати п.25
2. Подивитися відео https://youtu.be/sE3KK9a2yAM№693
3.Виконати №683,№685,№687
Українська література Картини природи рідного краю в поезіях Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати».

https://youtu.be/rG4OXsTRdbk

С. 123-127, завдання 1,2,3,11 письмово;

Вивчити напам’ять вірш «Садок вишневий коло хати»

Зарубіжна література
2) Генріх Гейне ,, Задзвени із глибини…”
Вивчити один вірш напам’ять по вибору
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Утворення та вживання Past Continuous
Подивіться відео про вживання та утворення Past Continuous
Вправа 1. Подивіться та прочитайте.
Вправа 2. Утворіть речення у Past Continuous.
Вправа 3. Напишіть речення про те, що ви робили вчора .
Мистецтво    Тема: Дружне єднання у творчій співпраці

Французька мова
Впр.10 ст.73
Вправа 4 ст.56 письмово
Інтегрований курс «Пізнаємо природу»  Тема: Як досліджують океани.

https://youtu.be/CXa_5WHYCqM

Фізична культура
Математика
ТЕМА:Знаходження дробу від числа
1.Опрацювати п.25
2.Подивитися відео https://youtu.be/cu4yfKQXE9E
3.Виконати :№689,№691,№693
06.02.2023-10.02.2023

 

Понеділок
Українська мова
 1. Уподібнення приголосних звуків

https://youtu.be/Wm7-NoHezJY

Прочитайте речення та виконайте завдання.

 1. Діоген — давньогрецький філософ, що жив у ді(ш,ж)ці (З енциклопедії). 2. Бездумні роси на траві поблідлій живуть життям ритмічним і ле(х,г)ким (М. Рильський). 3. Заглядає в ши(п,б)ку ка(с,з)ка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима (В. Симоненко). 4. Леденіють бушлати й руки в матросів, але вони не припиняють боро(т,д)ьби з кригою (В. Кучер). 5. Ва(ш,ж)ко знання здобувати, але ле(х,г)ко носити (Нар. тв.).

А. Перепишіть речення, вибираючи потрібну букву з дужок.

Б. Зробіть звуковий запис виділених слів.

В. Підкресліть головні члени другого й четвертого речень.

Інформатика

1.Переглянути відео  https://youtu.be/tHs3SNXqeCk

2. Виконати практичну роботу за зразком.
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com
Англійська мова
Тема.  Past Continuous. Вживання у мовленні
Подивіться відео та пригадайте правило утворення Past Continuous
WB c.65
Вправа 1. Обведіть вірне слово.
Вправа 2. Напишіть речення у Past Continuous.
Вправа 3. Напишіть, що ви робили на вихідні, використовуючи Past Continuous.
Зарубіжна література 1) Й. В. Гете ,,Нічна пісня подорожнього”
Фізична культура
Математика ТЕМА: Розв’язування вправ

1. Повторити п.25
2. Подивитися відео  https://youtu.be/TXttAxGbGKM
3. Виконати: №696,№697,№705
Вівторок
Математика
ТЕМА: Знаходження числа за його дробом
1. Повтрити п.25
2. Подивитися відеоhttps://youtu.be/P5Dm-SbAtLs
3.Виконати : №700,№703,№699
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Запитання у Past Continuous.
PB c.76
Вправа 1. Послухайте та прочитайте діалог Track 24
Вправа2. Напишіть запитання до цих відповідей.
Вправа 3. Складіть діалог за зразком.
WB c.66
Вправа 1.Напишіть слова у правильному порядку, щоб утворити запитання.
Вправа 2. Прочитайте відповіді та утворіть запитання.
Вправа 3. Доповніть діалог словами з рамки у правильній формі.
Українська мова
 1. Вимова голосних і приголосних звуків (орфоепічний тренінг)

https://youtu.be/0_t1oZoJnnw

Параграф 41-45

Зробіть звуковий запис слів і навчіться їх грамотно читати.

Чашці, харчується, квочці, розжитися, пташці, щітці, боротьба, караєшся, ложці, безжалісний, смужці, мітці, вогкий, просочується, річці, злишся, легко, заквітчаний.

Українська література
 1. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів ліричного героя в поезіях П. Тичини «Не бував ти у наших краях!» ТЛ: ліричний герой

https://youtu.be/GEWw_ldyvJ4

С.128 – 131. Вивчити вірш напам’ять (на вибір)

Французька мова
Впр. 5 ст. 56 письмово
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 3. «Історична наука та історична пам’ять»

Тема : науковий період розвитку історичних досліджень

 1. Ознайомитись з 16 електронного підручника
 2. Доповніть ланки блок-схеми на ст. 92. Запишіть їх у зошит.
 3. На основі матеріалу параграфа випишіть події, які відбувалися в ці роки:

1661р.-

1805р.-

1834р.-

1839р.-

1843р.-

1852р.-

1865р.-

1872р.-

1873р.-

1892р.-

 1. Виконані завдання запишіть у зошит. Фото виконаної роботи присилаємо вчителю у вайбер. (0982241164)
Середа
Англійська мова
Тема. Аудіювання. Казкова історія
РВ с. 77
Вправа 1. Послухайте та пронумеруйте картинки.Track 25
Вправа 2. Прочитайте казкову історію.
WB c.67
Вправа 1. Обведіть правильний варіант.
Вправа 2. Напишіть діалог, використовуючи зразок.
Українська мова
 1. РМ № 13. Виразне читання текстів уголос із дотриманням правил орфоепії

https://youtu.be/r7SUFy3IUeQ

Вправа 7, С.104

Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1 Повторити п.25
2. Подивитися відео https://youtu.be/icnE_I8etJ8
3. Виконати №707,№709,№711
09.02.2023 ТЕМА: Правильні і не
Технології https://docs.google.com/presentation/d/15x0a2N3AC5JL9YGhYx3r_cJXHFXQ_qdO/edit?usp=share_link&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Які об’єкти належать до вод суходолу. https://youtu.be/lhhm6S4B80M

Д/З  §32

Четвер
Українська мова
 1. Вимова та правопис префіксів з- (зі-, с-), роз- (розі-), без-

https://youtu.be/Gd-se_7jh8k

Параграф 46, вправа 2,3

Інформатика 1. Переглянути відео.   https://youtu.be/IPp0z9Df-0c

2. Виконати завдання.
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com
Англійська мова
Тема. Складання казкової історії. ” The enormous carrot”
Вправа 1. Прочитайте історії на с.73 та випишіть прикметники та прислівники.
Вправа 2. Прочитайте початок історії. Потім доповніть прикметниками та прислівниками.
Вправа 3.  Прочитайте початок та напишіть закінчення історії.
Математика
ТЕМА: Правильні і неправильні дроби
1. Опрацювати п.26
2.Подивитися відео https://youtu.be/ypHS1jTNNRw
3. Виконати №723,№724,№726
Українська література
 1. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів ліричного героя в поезіях П. Тичини «Гаї шумлять…».

https://youtu.be/Hq2j6aRRYdw

Випишіть художні засоби з вірша «Гаї шумлять»

Зарубіжна література
2) Читання напам’ять віршів про природу.
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Написання твору-казки.
Вправа 1. Прочитайте, обведіть прикметники зеленим кольором, прислівники-помаранчевим.
Вправа 2. Напишіть ідеї історій про тварин.
Вправа 3. Напишіть нотатки твору-казки, використовуючи план.
Вправа 4. Напишіть твір-казку, використовуючи прикметники та прислівники.
Мистецтво Тема: Дружне єднання у творчій співпраці
http://surl.li/ejsuj  http://surl.li/eivby
Французька мова
Впр. 6 ст. 57 усно
Впр. 7 ст. 57 письмово
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Яке значення води на Землі. https://youtu.be/zRK6LTaZS4o

Д/З  §33

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
1. Повторити п.26
2.Подивитися відео https://youtu.be/EsWl_94ExZM
3. Виконати №728,№730,№732
13.02.2023-17.02.2023

 

Понеділок
Українська мова
 1. Спрощення в групах приголосних

https://youtu.be/7Qb7ZkLzsVE

Параграф 47, вправа 2,3

Інформатика 1. Переглянути відео та виконати практичну роботу за зразком.

https://youtu.be/z_lCUyOfMYY

2. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com
Англійська мова
Тема. Проблеми та рішення.
РВ с. 79
Вправа 1. В історії на с.78 що було проблемою, а що рішенням?
Вправа 2. Прочитайте речення та напишіть літеру Р біля проблеми, а літеру S біля рішення.
Вправа 3. Подивіться у вправу 2 та з”єднайте проблему та рішення.
Вправа 4. Послухайте та напишіть ідеї до історії. Track 26
Вправа 5. Придумайте історію, відповідаючи на запитання вправи 4.
Зарубіжна література
1) Р. Кіплінг,,Мауглі”
Фізична культура
Математика ТЕМА: Розв’язування вправ

1.Повторити п.26
2. Подивитися відео https://youtu.be/4P1oLJCcXak
3.Виконати №734,№736,№738
Вівторок
Математика ТЕМА: Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками

1. Опрацювати п.27
2.Подивіться відео:https://youtu.be/sWy8xnJIO9A
3.Виконати: №748,№750,№752
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Повторення вивченого.
РВ с.80-81
Вправа 1.Назвіть слова по темі ” Здоров’я”
Вправа 2.Подивіться на фото та напишіть.
Вправа 3.Доповніть речення словами should, shouldn’t .
Вправа 4. Напишіть речення у Past Continuous, дивлячись на фото.
Вправа 5. Доповніть слова.
Вправа 6. Послухайте та виберіть вірний варіант. Track 27
Українська мова
 1. Чергування голосних звуків

https://youtu.be/2q6PASnwzbs

Параграф 48-49, вправа 4-6

Українська література
 1. Відтворення краси рідного краю засобами образної мови в поезіях Є. Гуцала «Зірка» https://youtu.be/gPqhBDLgS3Y

С.132-133, виписати художні засоби (тропи) з вірша «Зірка»

Французька мова
Впр. 13 ст. 60
Впр.14 ст. 61
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 3. «Історична наука та історична »

Тема : Наукові дослідження

 1. Ознайомитись з 17 електронного підручника
 2. Завдання III ст. 101 Записати в зошит
 3. Фото виконаної роботи прислати вчителю 0982241164
Середа
Англійська мова
Тема. Узагальнення вивченого.
WB c.70-71
Вправа 1. Заповніть кросворд.
Вправа 2 .Напишіть  слова у правильному порядку, утворивши запитання. Дайте відповідь на ці запитання.
Вправа 3. Прочитайте та виберіть найкращу відповідь.
Вправа 4. Обведіть вірні слова, щоб доповнити текст.
Українська мова
 1. Чергування приголосних звуків

https://youtu.be/OY6j3TIbPRk

Параграф 50, вправа 2,3

Математика
 ТЕМА: Розв’язування вправ.
1.Повторити п.27
2.Подивіться відео:https://youtu.be/nnA2cXcpJXI
3. Виконати : №754,№756(1,2),№736
Технології Технологія приготування нагетсів
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Які властивості має повітря

https://youtu.be/R2UgUuU5b0Q

Д/З: Параграф 34

Четвер
Українська мова
 1. Основні випадки чергування у-в, і-й

https://youtu.be/oHYKAjheSLc

Параграф 51-52, вправа 3,5,6

Інформатика 1. Переглянути відео  https://youtu.be/uFPpc7GxMdA

2. Виконати практичну роботу

3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com

Англійська мова
Тема. Перевірка засвоєного матеріалу.
Виконайте тест.
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1.Повторити п.27
2.Подивіться відео:https://youtu.be/OnqrodLjYDE
3.Виконати №756(3,4), №758,№738
Українська література . Відтворення краси рідного краю засобами образної мови в поезіях Є. Гуцала «Зірка», «Чарівники» та «Журавлі високі пролітають…»

https://youtu.be/Em-xyjLMZDw

С.133-134

Зарубіжна література
2) Яскравість характерів персонажів- тварин.
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Час технологій.
РВ с. 83
Вправа 1. Послухайте, повторіть, покажіть. Track 28
Вправа 2. Послухайте, назвіть що наступне. Track 29
Вправа 3. Запишіть нові слова у зошит.
Вправа 5. Послухайте пісню. Track 30
WB c.72
Вправа 1. Напишіть слова під фото.
Вправа 2. Прочитайте визначення, напишіть слово.
Вправа 3. Напишіть слова із вправи 1 по розміру. Розпочніть з найменшого.
Мистецтво   Тема:Театр та архітектура

Французька мова
Ст. 73 впр. 11
Ст. 62 впр. 1
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Якою буває погода

https://youtu.be/WqoYUZf2FxU

Д/З: Параграф 35

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Дроби і ділення натуральних чисел
1.Опрацювати п.28
2.Подивіться відео:https://youtu.be/w_-0NwFynZk
3.Виконати №763,№765,№767
20.02.2023-24.02.2023

з Україною в серці

Понеділок
Українська мова
 1. РМ № 14. Есе. Редагування есе

https://youtu.be/ig2idWK6L5U

Параграф 53, вправа 3

Інформатика 1. Переглянути презентацію

Презентація

2. Виконати практичну роботу
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com
Англійська мова
Тема. Книги та технології
РВ с. 84-85
Вправа 1. Подивіться на заголовок та фото. Виберіть відповіді.
Вправа 2. Знайдіть та підкресліть слова з вправи 1 РВ с.83
Вправа 3. Послухайте та прочитайте текст. Який винахід найкорисніший? Track 31
Зарубіжна література
1) Р. Кіплінг,, Мауглі”
 Закони Джунглів і цінності людського життя.
Фізична культура
Математика  ТЕМА: Мішані числа

1. Опрацювати п.29
2.Подивитися відео:https://youtu.be/omC3PDGxaGY
3.Виконати №773,№774,№775
Вівторок
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1. Повторити п.29
2.Подивитися відео https://youtu.be/Xvr_9fhVqBA
3.Виконати : №776.№777.№778
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Книги та технології
WB c.73
Вправа 1. Напишіть слова.
Вправа 2. Обведіть слова, щоб доповнити текст.
Вправа 3. Підкресліть слова, які допомогли зрозуміти виділене слово. Намалюйте цей предмет.
Українська мова
 1. Вимова й чергування голосних і приголосних звуків. Правопис префіксів (тренувальні вправи; узагальнення вивченого матеріалу)

https://youtu.be/gjXVS7019CA

Повторити параграф 41-53, підготуватись до КР

Українська література
 1. Пейзаж у поезіях М. Рильського «Дощ» та «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

https://youtu.be/f3K7anqYBGI

С.136-138,

Вивчіть один вірш М. Рильського напам’ять (на власний вибір).

Напишіть невеликий роздум на тему «Чому природу треба берегти?» (4–5 речень).

Французька мова
Вправа 2 ст. 62
Вступ до історії України та громадянської освіти Тема : «Міфи в історії»

 1. Ознайомитись з 18 електронного підручника
 2. За допомогою додаткових джерел знайдіть будь який історичний фейк – міф і доведіть, чому він є міфом. Запишіть в зошит.
 3. Фото виконаної роботи прислати вчителю 0982241164
Середа
Англійська мова
Тема. Книги та технології.
РВ с. 86
Вправа 1. Прочитайте та поставте галочку.
Вправа 2. Дайте відповіді на запитання.
Вправа 3. Напишіть назву винаходу.
Вправа 4. Послухайте та скажіть. Track 32
Вправа 5. Напишіть пропущені літери.
Українська мова
 1. КР № 5. Вимова й чергування голосних і приголосних звуків. Правопис префіксів

Виконати тест за покликом https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1368244

Математика
ТЕМА: Додавання та віднімання мішаних чисел
1. Опрацювати п.29 ст.181-182
2. Подивитися відео:https://youtu.be/Xvr_9fhVqBA
3.Виконати : №778,№780,№782
Технології Технологія приготування млинців

Мясляний тиждень

Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Чи міститься повітря у грунті. Чим небезпечні природні явища. Д/З: Параграф 36

https://youtu.be/tr5P7xVnBG4

Четвер
Українська мова
 1. Позначення м’якості приголосних на письмі. Уживання м’якого знака

https://youtu.be/Oz6aDuTp440

Параграф 54-55, вправа 4,5,6

Інформатика

1. Переглянути відео https://youtu.be/3gyNrlQLE7E

2. Виконати завдання, як показано на відео (Надрукувати текст “Зима” + замість деяких слів символи. Картинку можна не вставляти ).
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або фото на вайбер.
Англійська мова
Тема. Книги та технології
WB c. 74
Вправа 1. Прочитайте ще раз текст РВ с.84-85 та виправте помилки у кожному реченні.
Вправа 2. Використовуючи текст( РВ с.84-85) напишіть види книг.
Вправа 3. Доповніть слова подвійними  літерами.
Вправа 4.Напишіть слова з подвійними літерами.
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1. Повторити п.29
2. Подивитися відео:https://youtu.be/LstqmcNKa2U
3.Виконати: №785,№787,№789
Українська література
 1. Художні образи в поезіях М. Вінграновського «Бабунин дощ» та «Сама собою річка ця тече…»

https://youtu.be/Gfb55P_JmfI

С.139-142

Знайдіть у вірші «Сама собою річка ця тече» слова, що позначають смак і запах. Яку роль вони відіграють у цьому творі? З якими запахами асоціюється ваш рідний дім? Чому?

Повторити вивчене 123-142

Зарубіжна література 2) Ідея відповідальності людини за природній світ.
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Підрядні речення з who, where, which.
PB c.87
Вправа 1. Подивіться та прочитайте.
Подивіться відео.https://youtu.be/mkXbtuOQ89g
Вправа 2. Доповніть речення.
Вправа 3. Складіть  речення, використовуючи who,where, which.
WB c.75
Вправа 1. З’єднайте частини речень.
Вправа 2. Обведіть вірне слово.
Вправа 3. Напишіть речення.
Мистецтво Тема:  Театр та архітектура (продовження)

Французька мова
Вправа 3 ст. 63-64 усно
Вправа 4 ст. 64 письмово
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: У чому унікальність планети Земля. Д/З: Параграф 37

https://youtu.be/hRTgtEPFTPg

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1. Повторити п.29
2. Подивитися відео https://youtu.be/sacEgEb4Inc
3.Виконати : №791,№793,№795
27.02.2023-03.03.2023
Понеділок
Українська мова
 1. Позначення м’якості приголосних на письмі. Уживання м’якого знака

(тренувальні вправи)

https://youtu.be/dBiIcBqDn1Y

Параграф 53

Виконай завдання.

1)Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з м’яким знаком, у праву – без нього.

Низ..кий, шіст..сот,Хар..ків, л..лється, повіс..тю,люд..с..кіс..ть,яс..ніс..ть, бат..ківс..кий, різ..блен..ня, куз..ня, граєш..ся, Гет..ман..чук, зозул..чин, Дарин..чин, кринич..ка, мен..шіст.., посміхаєш…ся, л..одяник, француз..кий, Натал..чин, громадян..с..кий,

2)Орфографічний практикум Прочитайте текст. Знайдіть помилки у написанні слів. Запишіть їх правильний варіант.Обґрунтуйте свій вибір.

Україньский народ творив свою мову впродовж віків, заносячи до мовної скарбницідобірний нектар слова, невтомно запалював у слові незгасний вогонь думки і почутьтя, вічьнісьть праці і мрії. Колективна памьять народу-творця береже слово, а в ньому – і своє безсмерьтя. У слові рідної мови захована немовби якась таємнича сила, що в неповторному поєднаньні звуків несе чарівну мелодію мови і називає щось зрозуміле всім. І не тільки називає, а й передає найтоньшівідьтінки переживань і мислі. Мова – дивосьвіт, духовна планета, на якій живе виплекана людиною незліченнакількісьть слів (За І. Вихованцем).

Інформатика Переглянути відео та підготуватися до опитування

https://youtu.be/acKMrRIFYJE

Англійська мова
Тема. Присвійні займенники. Абсолютна форма.
РВ с.88
Подивіться відео про вживання абсолютної форми присвійних займенників.https://youtu.be/zce3zxeVmw8
Вправа 1. Послухайте діалог, зверніть увагу на вживання займенників. Track 34
Вправа 2. Чия річ? Напишіть займенник.
WB c. 76
Вправа 1. Виберіть правильний варіант.
Вправа 2. Доповніть діалог.
Вправа 3. Напишіть запитання та відповіді.
Зарубіжна література
Е. Сетон- Томпсон,, Лобо”. Авторські спостереження за світом природи.
Фізична культура
Математика  ТЕМА: Контрольна робота

1.Виконайте контрольну роботу №6, варіант 1:
2. Повторити пп.25-29
Вівторок
Математика
ТЕМА: Поняття десяткового дробу. Запис десяткового дробу.
1. Опрацювати п.30
2. Подивитися відео https://youtu.be/hO4dFEPb5hQ
3. Виконати №804,№806
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Присвійні займенники. Абсолютна форма.
WB c.124
Вправа 1. Доповніть речення.
Вправа 2. Напишіть правильний займенник.
Українська мова
 1. Сполучення букв йо, ьо

https://youtu.be/juYMcL9fgq4

параграф 56, вправа 3

Українська література
 1. КР № 3. Краса природи в ліричних творах українських поетів (тест або інша форма обліку знань)

Виконайте тест за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4486801

Французька мова https://youtu.be/YBVEGUW7Dik

Впр.7 ст. 65 письмово
Впр. 8 ст. 66 письмово
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 3. «Історична наука та історична пам’ять  »

Тема : «Види пам’яток і пам’ятників. Історія України в пам’ятках і пам’ятниках. Пам’ятки історії рідного краю.»

 1. Ознайомитись з 19-20 електронного підручника
 2. Повторити вивчений матеріал розділу 3.
 3. Підготуватися до тематичного оцінювання.
Середа
Англійська мова
Тема. Технології. Аудіювання.
РВ с.89
Вправа 1. Чия річ? Послухайте та оберіть. Track 35
Вправа 2. Послухайте ще раз та заповніть таблицю.
Вправа 3. Складіть діалог про технології.
WB c. 77
Вправа 1. Прочитайте та з’єднайте.
Вправа 2. Подивіться у таблицю та доповніть речення.
Українська мова
 1. Апостроф

https://youtu.be/sXvIX2ftyco

Параграф 57-58, вправа 3,4

Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1. Повторити п.30
2. Подивитися відео:https://youtu.be/pIZmkO8_WZ8
3. Виконати №808,№810,№814
Технології Технологія приготування глазурованих сирків
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Узагальнення з розділу «Пізнаємо природу Землі» Д/З: § 38
Четвер
Українська мова
 1. Апостроф (тренувальні вправи)

Вправа 1. Перепишіть, замість крапок поставте, де потрібно, апостроф. В..язка, В..язьма, чер..вяк, дзв..якнути, зв..язувати, цв..ях, св..ято, б..юро, хлоп..я, бар..єр, Р..єпін, бур..ян, бур..як, Примор..я, мор..я, кур..єр, сер..йозний, узгір..я, пам..ять, Робесп..єр, моркв..яний, м..ясний.

Вправа 2. Від поданих слів утворіть прикметники.

Морква, олово, торф, дрова, риба, Різдво, дерево, трава, кров, мавпа, камінь

Вправа 3. Розподіліть на два стовпчики слова, що пишуться з апострофом і без нього, обґрунтуйте свій вибір.

З..явитися, повір..я, прислів..я, пов..язаний, дз..юрчати, цв..ях, сер..йозно, кур..йозний, обов..язок, торф..яний, ім…я, возз..єднання, мавп..ячий, від..іменний, лл..ється, рум..яний, жаб..ячий, жираф..ячий, св..ятковий, різдв..яний, реп..ях, тьм..яний.

Інформатика 1. Переглянути відео  https://www.youtube.com/watch?v=CmxPnayNrj8&authuser=1

2. Виконати завдання, як показано на відео (Щоб рухалась дівчинка, а котик малював лише квадрат). Роботи можна виконувати в завантаженій програмі Scratch або онлайн-версії.
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або відео на вайбер.
Англійська мова
Тема. Письмо у Стародавньому Єгипті.
РВ с. 90
Вправа 1. Подивіться на тексти на с. 84-85 та знайдіть поділ на абзаци, заголовки, малюнки та фото.
Вправа 2. Доповніть текст інформацією з малюнків.
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1. Повторити п.30
2. Подивитися відео: https://youtu.be/_KHo55K2LsM
3. Виконати №816,№819
Українська література
 1. Історичне минуле в літописних оповіданнях «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» та «Святослав укладає мир із греками…». ТЛ: літопис

https://youtu.be/yKiw4_YZNr0

С.143-149. Виписати визначення.

Зарубіжна література
Образи тварин , розкриття їх у подіях оповідання , Лобо”, авторських характеристиках.
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Винайдення паперу.
WB c.78-79
Вправа 1. Підпишіть малюнки.
Вправа 2. З’єднайте запитання та відповіді.
Вправа 3. Напишіть заголовки до малюнків.
Вправа 4. Напишіть інформаційну листівку про винайдення паперу.
Мистецтво Тема:  Мистецтво перевтілень і дизайн

http://surl.li/embwv

http://surl.li/embwj

Французька мова
Впр. 9 ст. 66 усно
Впр. 10 ст. 67 усно
Впр. 10В ст. 67 письмово
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Які особливості будови різних груп організмів https://youtu.be/4LhswMQxZgY

Д/З: § 39

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Порівняння десяткових дробів
1. Опрацювати .31
2.Подивитися відео: https://youtu.be/GRsFrTBh5gA
3. Виконати: №831,№833,№835
06.03.2023-10.03.2023
Понеділок
Українська мова
 1. РМ № 15. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

https://youtu.be/7XVQAQz-clM

Параграф 59, підготувати переказ тексту

Інформатика  1. Переглянути відео https://youtu.be/mv9YOiC9XYs

2. Створити два проєкти, як показано на відео.
– Перший проєкт: виконавець рудий кіт (малює квадрат знизу)
– Другий проєкт: виконавець песик  (малює квадрат зверху)
(P.S. На відео виконавцем проектів є рудий кіт. Потрібно змінити  його на песика при створенні другого проєкту)
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або відео на вайбер.
Англійська мова
Тема. Порівняння технологічних приладів.
РВ с. 91
Вправа 1. Доповніть схему інформацією з рамки.
Вправа2. Напишіть 2 речення, чим схожі комп’ютер та ноутбук та 2 речення, чим вони відрізняються.
Вправа 3. Який найкращий пристрій для цих людей та чому? Напишіть.
Зарубіжна література
1) Утвердження в оповіданні ,,Лобо” ідеї гуманного ставлення до тварин.
Фізична культура
Математика ТЕМА: Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1. Повторити: п.31
2. Подивитися відео:https://youtu.be/12MPbL_tRfc
3.Виконати: №837,№839,№841
Вівторок
Математика
ТЕМА: Округлення чисел
1. Опрацювати п.32
2. Подивитися відео:https://youtu.be/t4OScTklk-w
3.Виконати №852,№854
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Текст ” The colours of life”
PB c.92-94
Вправа 1. Послухайте та прочитайте текст. Track 36
Вправа 2. Подивіться на фото та прочитайте речення. Напишіть, чи подія сталась до чи після зображеного на фото.
Вправа 3. Розгадайте повідомлення.
Вправа 4. Подивіться закінчення історії. Де діти ще знайшли скарб?
Українська мова
 1. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

https://youtu.be/P7LOo3LfhkQ

параграф 60, вправа 2,3

Українська література
 1. Казкові й історичні мотиви в літописних оповіданнях «Володимир вибирає віру» та

https://youtu.be/Mms0icRW4QQ

С.149-150, створіть ілюстрацію  до вивчених літописних текстів

Французька мова
Ст. 76 впр. 1, 2
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 3. «Історична наука та історична пам’ять  »

Тема : Тематичне оцінювання.

Пройдіть тест за посиланням.

https://forms.gle/ivNmby2gLV5hXFwP9

Середа
Англійська мова
Тема. Аудіювання. Технології.
РВ с.95
Вправа 1.Подивіться на картину. Що там відбувається?
Вправа 2. Послухайте та прочитайте. Яку проблему вирішила Вікі? Track 37
Українська мова
 1. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних

https://youtu.be/jtv1me93EWk

параграф 61, вправа 2,3

Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1. Повторити п.32
2.Подивитися відео https://youtu.be/moLMZWclzxU
3.Викконати №853,№855
Технології
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Як живуть і чим відрізняються клітини різних організмів. Д/З: § 40

https://youtu.be/eZVSyvO6Gcc

Четвер
Українська мова
 1. РМ № 16. Твір-роздум на тему, пов’язану із життєвим досвідом, у художньому стилі (за колективно складеним планом)

https://youtu.be/p6iVG4zjhhE

Параграф 62. Вправа 4

Інформатика 1. Переглянути відео https://youtu.be/rH-ka-qhhzM

2. Побудувати лінійний алгоритм для зміни образу спрайта.
3.  Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або відео на вайбер.
Англійська мова
Тема. Повторення вивченого по темі.
WB c.80-81
Вправа 1.Доповніть кросворд. Знайдіть заховане слово.
Вправа 2. Доповніть речення.
Вправа 3. Доповніть речення, потім напишіть слова.
Вправа 4. Прочитайте текст. Виберіть правильне слово та вставте у текст.
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ. Самостійна робота
1.Повторити п.32
2.Подивитися відео:https://youtu.be/JNTbOZaDIU8
3.Виконати №857,№861
Українська література
 1. Казкові й історичні мотиви в літописних оповіданнях «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

https://youtu.be/bzGIT-DAZdk

С.150-151. С.152, завдання 1-9

Зарубіжна література
2) К.р. ,,Слухаємо голоси природи”
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Узагальнення вивченого по темі.
Виконайте тест. Test 7.
Мистецтво Тема:  Мистецтво перевтілень і дизайн

Французька мова
Ст.77 впр.3 усно
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Хто такі бактерії та яке їхнє значення в природі і для людини  Д/З: § 41

https://youtu.be/29eGJDQ1Jhk

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Додавання і віднімання десяткових дробів
1.Опрацювати п.33
2. Подивитися відео https://youtu.be/14bhun-Fke4
3. Виконати: №871.№873.№875(1,2).
13.03.2023-17.03.2023

https://docs.google.com/presentation/d/1jzTuW0afzFfuMsEtNM0UnvavFKQOGov-/edit?usp=share_link&ouid=108129954884855876610&rtpof=true&sd=true

Понеділок
Українська мова
 1. РМ № 17. Аналіз письмового твору-роздуму

https://youtu.be/Gl5Dkj9MF80

Інформатика Тема: Лінійні алгоритми. Практична робота

1. Переглянути відео https://youtu.be/KD4jTH18Ftk

2. Виконати практичну роботу
3. Виконану роботу надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або відео на вайбер.
Англійська мова
Тема. Світ навколо нас.
РВ с.97
Вправа 1. Послухайте, покажіть та скажіть. Track  01
Вправа 2. Послухайте та назвіть попереднє або наступне слово. Track 02
Вправа 3. Запишіть нові слова у зошит. Поділіть на 2 колонки: частини тварин, частини рослин. Яке слово є зайвим?
Вправа 4. Послухайте та заспівайте пісню. Track 03
WB c.82
Вправа 1. Знайдіть слова.
Вправа 2. Обведіть тварин,які мають…
Вправа 3. Прочитайте речення та напишіть літеру. Потім знайдіть слово.
Зарубіжна література 1) Р. Кіплінг,, Рікі-Тікі-Таві”
Фізична культура
Математика ТЕМА:Розв’язування вправ.

1.Повторити п.33
2. Подивитися відео https://youtu.be/tLwyMUBCphg
3. Виконати №875(3.4), №877
Вівторок
Математика
 ТЕМА:Розв’язування вправ. Самостійна робота
1.Повторити п.33
2.Подивитися відео:https://youtu.be/XfU6EvJH9Yk
3.Виконати:№889,№880,№881
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Our School Poetry corner. Читання поезії.
РВ с.98-99
Вправа 1. Подивіться на вірші, дайте відповіді на запитання.
Вправа 2. Підкресліть нові слова у текстах.
Вправа 3. Послухайте та прочитайте вірші. Які теми віршів? Track 04
WB c. 83
Вправа 1. Обведіть правильні слова.
Вправа 2. Напишіть слова.
Вправа 3. Напишіть слова в алфавітному порядку.
Вправа 4. Виберіть чотири незнайомих слова у словнику та напишіть їхнє значення.
Українська мова
 1. М’який знак. Апостроф. Подвоєння букв (тренувальні вправи; узагальнення вивченого матеріалу)

https://youtu.be/teXLMO_K2_4

Вправа №1

Запишіть слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу – без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву – прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вправа №2

Випишіть слова у дві колонки: у першу – відбувається подвоєння, у другу – не відбувається.

З вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву – прочитаєте народну мудрість.

Вправа №3

Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) у яких не вживається апостроф.

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я.

параграф 54-60, підготуватись до КР

Українська література
 1. Давня Україна у вірші Олександра Олеся «Заспів» Природа та язичницькі бони у вірші Олександра Олеся «Україна в старовину».

https://youtu.be/eVyX6RQqzsQ

С. 153-157

1.Перекажіть своїми словами, якою зображає Олександр Олесь нашу країну в оповіді «Україна в старовину».

2.Назвіть дерева та тварин, що згадані в оповіді «Україна в старовину». Чи змінився рослинний і тваринний світ нашої країни за тисячі років?

3.Якою зображено людину в оповіді «Україна в старовину»?

Французька мова
Впр.5 ст. 78 усно
Впр. 6 ст. 78 письмово
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 4. «Розвиток людства впродовж історії»

Тема : Поява і розселення людини на Землі

 1. Прочитайте параграф 21 електронного підручника
 2. Письмово дайте відповідь на запитання : Як зміни природнього середовище вплинули на розвиток людина. Відповідь надіслати вчителю.
 3. Перегляньте відеоурок за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=9najaK-fizg

Середа
Англійська мова
Тема. Світ навколо нас.
РВ с. 100
Вправа 1.Дайте відповіді на запитання повними реченнями.
Вправа 2. Прочитайте Поезію 3 та виконайте завдання.
Вправа 3. Яка ваша улюблена поезія та чому?
Вправа 4. Послухайте та скажіть. Track 05
Вправа 5. Напишіть слова з пропущеними літерами.
WB c.84
Вправа 1. Прочитайте вірші у підручнику на с.98-99 та оберіть найкращу тему до них.
Вправа 2. Напишіть номер поезії, в якій про це розповідається.
Вправа 3. Знайдіть слова з gh.
Вправа 4. Доповніть речення словами з вправи 3.
Українська мова КР № 6. М’який знак. Апостроф. Подвоєння букв (тест або інша форма обліку знань) виконати тест за покликом

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4085909

Математика
ТЕМА:Розв’язування вправ.
1.Повторити пп.31-33
2.Подивитися відео:https://youtu.be/W9eeEhrRXZg
3.Виконати №884.№886,№894
Технології
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу»  Тема: Яке значення бактерій і вірусів у природі й для людини. Чим особливі віруси та де вони «живуть» https://youtu.be/lzXpdtiXLwc
Четвер
Українська мова
 1. Словосполучення

https://youtu.be/_bm9SfxDUPc

Параграф 63. Вправа 3,6

Інформатика Тема:  Алгоритми з розгалуженнями.

Переглянути презентацію, запам’ятати визначення та підготуватися до опитування.
Англійська мова
Тема. Майбутній час. Future Simple.
Подивіться відео про утворення та вживання Future Simple.https://youtu.be/UI9IvLUkok0
РВ с.101
Вправа 2. Подивіться та доповніть.
Вправа 3. Скажіть, що робитимете завтра, вживаючи Future Simple.
WB c.85
Вправа 1. Подивіться та прочитайте речення. Напишіть True чи False.
Вправа 2. Напишіть речення про цикл життя жука-сонечка.
Вправа 3. Подивіться на картинки та напишіть, що трапиться, використовуючи Future Simple.
Математика
ТЕМА: Контрольна робота
1.Повторити пп.31-33
2.Виконати контрольну роботу 1
1варіант
Українська література
 1. Оспівування князя Олега у творі «Похід на Царгород»

https://youtu.be/V2P6LgPpSuA

с.157-159.

1.Поділіть оповідь «Похід на Царгород» на частини за змістом, доберіть до них заголовки й запишіть їх як пункти плану.

2.Перекажіть оповідь Олександра Олеся «Похід на Царгород».

Зарубіжна література
2) Л. Керролл ,, Аліса в Країні Див”Творса історія книги
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Запитання у Future Simple.
PB c. 102
Вправа 1. Послухайте та скажіть. Track 07
Вправа2. Обведіть слово з яким ви погоджуєтесь. Потім напишіть ще 2 речення про майбутнє, використовуючи Future Simple.
Вправа 3. Складіть діалог.
WB c.86
Вправа 1. Напишіть слова в правильному порядку.
Вправа 2. Напишіть запитання та речення.
Вправа 3. Доповніть діалог.
Мистецтво Мистецтво перевтілень і дизайн

Французька мова
Впр. 9 ст. 80 письмово
Впр. 1 ст. 81 усно
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема: Чим відрізняються гриби та лишайники від інших організмів

https://youtu.be/lzXpdtiXLwc

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.
1.Повторити: пп.30-33
2.Виконати : №892(1-3),№896

20.03.2023-24.03.2023

Понеділок
Українська мова
Інформатика Тема:Алгоритми з розгалуженням. Практична робота.

Виконати практичну роботу та надіслати вчителю на електронну пошту 123school200@gmail.com або відео на вайбер
Англійська мова
Тема. Опис тварин.
РВ с.103
Вправа 1. Напишіть назву тварини під фото.
Вправа 2. Подивіться та напишіть тварин із вправи 1. Послухайте та перевірте.Track 8
WB c.87
Вправа 1.Прочитайте та запишіть назву тварини.
Вправа 2. Заповніть таблицю правильними позначками.
Вправа 3. Напишіть про цих тварин.
Зарубіжна література 1) Льюїс Керролл, Аліса в Країні Див”. Образ Аліси. Персонажі твору.
Фізична культура
Математика ТЕМА: Множення десяткових дробів.

1. Опрацювати п.34
2.Подивіться відео: https://youtu.be/SaG9xkjr5zY
3. Виконати: №911,№916,№917
Вівторок
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ.
1.Повторити п.34
2. Подивіться відео: https://youtu.be/8CUu3JTTqbs
3.Виконати: №912,№913,№914
“Здоров’я, безпека та добробут”
Англійська мова
Тема. Складання вірша.
РВ с.104
Вправа 1. Подивіться на вірші на с. 98 та підкресліть звуки, які повторюються.
Вправа 2. Які слова розпочинаються з одного звуку? Пронумеруйте їх по групах.
Вправа 3. Напишіть вірш з алітерацією. Використайте картину на допомогу.
WB c.88-89
Вправа 1. Обведіть літери, що показують алітерацію.
Вправа 2. Додайте ще слова, використовуючи алітерацію.
Вправа 3. Напишіть нотатки до вірша ” Life in the future”‘
Вправа 4. Напишіть вірш ” Life in the future”
Українська мова
Українська література
Французька мова
Впр. 7 ст. 79
Вступ до історії України та громадянської освіти Розділ 4. «Розвиток людства впродовж історії»

Тема : Стародавня доба в історії людства.

 1. Прочитайте параграф 22 електронного підручника.
 2. Створити мапу думок (як створювати мапу див. ст 127) «Досягнення Античності». Фото виконаної роботи прислати вчителю в особисті.
 3. Перегляньте презентацію за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-scho-pam-yatae-drevniy-sfinks-322571.html

Середа
Англійська мова
Тема. Повторення вивченого.
РВ с.106-107
Вправа 1. Згадайте слова, що стосуються технологій.
Вправа 2. Доповніть кросворд.
Вправа 3. Доповніть речення, використовуючи who, which, where.
Вправа 4. Утворіть передбачення про Peter, Vicky, Freddy and Jane.
Вправа 5. Доповніть слова пропущеними літерами.
Вправа 6. Доповніть речення пропущеними словами, прочитавши текст вище.
Українська мова
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ
1.Повторити п.34
2.Подивіться відео:https://youtu.be/E4sE54pstiQ
3.Виконати №918,№920,№919
Технології https://docs.google.com/presentation/d/1-j3RhDPX710GxlPzpbu2o3wec_DMiljp/edit?usp=sharing&ouid=108723923740010230368&rtpof=true&sd=true
Фізична культура
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема:  Водорості та спорові рослини. Хто у воді, а хто на суходолі та як їх розрізнити

https://youtu.be/Aj3OjB1lhSw

Д/З: § 44

Четвер
Українська мова
Інформатика
Англійська мова
Тема. Узагальнення вивченого.
WB c.90-91
Вправа 1. Доповніть кросворд.
Вправа 2. Напишіть слова в правильному порядку.  Потім здогадайтесь, хто це.
Вправа 3. Подумайте про ваше життя в майбутньому та напишіть речення.
Вправа 4. Виберіть найкращу відповідь.
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ. Самостійна робота.
1.Повторити п.34
2.Подивитися відео:https://youtu.be/j3-opWro4lw
3. Виконати №922(1,2),№925,№927
Українська література
Зарубіжна література
2) Ідея твору. Особливості художньої мови твору. Ознаки казки.
Ст. 202-230
П’ятниця
Англійська мова
Тема. Перевірка вивченого по темі.
Виконайте тест.
Мистецтво

Тема: Узагальнення знань з тем: “Дружнє єднання у творчій співпраці” ,

“Театр і архітектура”, “Мистецтво перевтілень і дизайн”

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3533125

Французька мова
Впр. 3 ст. 82 усно
Впр .4 ст. 83 письмово
Інтегрований курс «Пізнаємо природу» Тема:  Що об’єднує і відрізняє голонасінні та покритонасінні рослини.

https://youtu.be/mRd-BjLDL8A

Д/З: § 45

Фізична культура
Математика
ТЕМА: Розв’язування вправ.
1.Повторити п.34
2.Подивитися відео:https://youtu.be/SflrCBgDQV8
3.Виконати :№933(1,2),№935(1,2),№943