4 класи

30.01.2023-03.02.2023
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Материки,океани і частини світу на географічних картах

https://youtube.com/watch?v=4RvmmwUKXcM&feature=share

https://youtube.com/watch?v=_p2uOxZQC8E&feature=share

Підручник с.3-5

Зошит с.1-3

2 Літературне читання Вступ до розділу”Пишаємося рідною країною”.В.Сосюра”Як не любити той край…”Л.Костенко”Усе моє,все зветься Україна”

https://youtu.be/Aw4rdnE_Ggs

ст.86-88,вірш напам’ять
3 Українська мова Пригадую числівники.

https://youtube.com/watch?v=3tEeFo5-wCI&feature=share

стор 82 впр10
4 Математика Дія множення. Властивості множення. Переставний і сполучний закони. Складання і обчислення виразів. Порівняння виразів. Розв’язування задач різними способами

https://youtube.com/watch?v=5sje7bM3lNI&feature=shares

№1-11.
5 Фізична культура https://youtu.be/6p_LROvjf3c
Вівторок
1 Я досліджую світ Підводний світ Тихого океан

https://youtube.com/watch?v=5v32Y3Agswg&feature=share

https://youtube.com/watch?v=VOSc3AboaDc&feature=share

Підручник с.6-10

Зошит с.4-5

2 Математика Розподільні закони множення стосовно додавання і стосовно віднімання. Розв’язування задач різними способами

https://youtube.com/watch?v=LQhH38XEkEQ&feature=shares

№12-23
3 Англійська мова Помешкання.Нова лексика.

РВ с.54 нові слова записати в словник, вчити. Текст слухати,читати виразно по ролях.

с.55 впр.1з’єднати запитання з відповідями ( за зразком).

АВ с.52 впр.1 прочитати речення, розмалювати .

Впр.2 доповнити речення словами his, hers.

Впр.3 обвести правильний варіант, записати відповіді.

 

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/

1z-cCAPHkpcR4kuIx-1G_SJVwvoGiSLma/edit?usp=sharing&ouid

=115467602618902220209&rtpof=true&sd=true

https://www.youtube.com/watch?v=44qrRz_d-5E&list=

TLPQMjUwMTIwMjMRREXBmt68Kg&index=12

5 Фізична культура https://youtu.be/1gp5YUi8Ndg
Середа
1 Я досліджую світ Чим цікавий Антлантичний океан?

https://youtube.com/watch?v=NqT6fWztYno&feature=share

https://youtube.com/watch?v=VOLGQJ6iGkY&feature=share

Підручник с.12-14

Зошит с.6-7

2 Математика Множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Складання і розв’язування задач за таблицями

https://youtube.com/watch?v=JSqAnc8h2Sk&feature=shares

№24-32
3 Літературне читання Н.Кир’ян”Євшан”

https://youtu.be/WVDs2WG5w6I

ст.88,чит.,скласти твір про свою улюблену рослину
4 Українська мова Родовий відмінок числівників

https://youtube.com/watch?v=OzI8rQnM3yA&feature=share

стор 83. Впр 6
5 Образотворче мистецтво Малюємо годинник.

https://youtube.com/watch?v=scK5-A-10kk&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Образи рідного краю

СПР.: Л. Ревуцький . Прелюдія №1

https://www.youtube.com/watch?v=rqTeLBwYLTY

ВИК.: З. Красуляк. “Україно моя”

https://www.youtube.com/watch?v=VZwpJukHwpI

 

Четвер
1 Літературне читання В.Лучук”Скільки річок в Україні?”

https://youtu.be/DQAP_845oNI

https://naurok.com.ua/test/skilki-richok-v-ukra-ni-

volodimir-luchuk-705068.html

ст.89-90,завд.-будьте дослідниками
2 Українська мова Правильно вживаю форми числівників на позначення часу

https://youtu.be/9DXKqJt8BWE

Стор 86 впр. 6
3 Математика Письмове множення багатоцифрових чисел, які містять всередині один чи кілька нулів. Розв’язування рівнянь і задач

https://youtube.com/watch?v=wd_U1pHy6b0&feature=shares

№33-42
4 Англійська мова Граматична структура: присвійні займенники.

РВ с.55 вчити правило вживання присвійних займенників в реченні.

Впр.2 послухати, з’єднати малюнки з іменами, потім доповнити речення.

Впр.3 запитати і відповісти ( усно, за зразком).

АВ с.53 впр.4 записати речення, використовуючи присвійні займенники ( за зразком).

Впр.5 доповнити речення правильними словами.

Впр.6 подивитись на малюнки, записати запитання та відповіді ( за зразком) з’єднати.

https://youtube.com/watch?v=9GqJnKb_vZ4&feature=share

 

5 Фізична культура https://youtu.be/uGlf2JdYm24
П’ятниця
1 Англійська мова Правила спілкування. Нова лексика.

РВ с.56 вчити нові слова. Текст – діалог слухати, читати по ролях.

Впр.1 прочитати речення, написати True, False.

АВ с.54впр.1 з’єднати слова – протилежні за значенням, потім доповнити ними речення.

Впр.2 прочитати, обвести правильний варіант.

https://youtube.com/watch?v=2sKt6YyD-N4&feature=share

 

2 Літературне читання В.Сухомлинський”Не забувай про джерело”

https://youtube.com/watch?v=tVOZX-qk7ZI&feature=share

ст.90-92,чит.,переказуємо
3 Українська мова Урок розвитку мовлення

«Мої зимові канікули»

Складаємо розповідь

4 Математика Письмове множення на розрядне число. Письмове множення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=NkqcKZgIfKM&feature=shares

№43-52
5 Дизайн і технології Виготовлення іграшки з фету.

https://youtube.com/watch?v=B8ffnBlu1KM&feature=shares

 

06.02.2023-10.02.2023

 

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Які таємниці приховує Північний Льодовий океан?

https://youtube.com/watch?v=lojH3uOqInE&feature=share

підручник с.15- 18

зошит с.8-9

2 Літературне читання Галина Кирпа”Мова моя”

https://youtu.be/CU6iWcmQCwE

https://youtube.com/watch?v=G8J_K8EW4eU&feature=share

ст.92 вивч.напам’ять
3 Українська мова Досліджую займенники

https://youtube.com/watch?v=Eg2Qm-CW6cc&feature=share

ст. 87 впр 8
4 Математика Різні способи обчислення вартості. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=-yp_b3In-6o&feature=shares

№ 53-63
5 Фізична культура https://youtu.be/E5MZ__WT4oA
Вівторок
1 Я досліджую світ Що приховують глибини Індійського океану

https://youtu.be/9xv-ts4gczY

підручник с.19- 21

зошит с.10-11

2 Математика Множення іменованих чисел на число. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=cGJuh_xhlwI&feature=shares

№ 64-73
3 Англійська мова Граматична структура Have to/ Has to. Don’t have to/ Doesn’t have to.

РВ с.57 вчити правило вживання модальних структур have to/has to.

Впр.2 подивитись на малюнки, говорити за зразком.

Впр.3 вибрати правильне слово, доповнити речення.

АВ с.55 впр.4 вибрати правильне слово, доповнити речення, використовуючи have to, has to.

Впр.5 подивитись на малюнок, написати запитання за зразком, дати відповіді.

Впр.6 написати речення про себе.

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=IAx5qXnJyDk

https://docs.google.com/presentation/d/

1XIv-DC0Vf6aW0U1j8wVonWuDVeOB48RQ/

edit#slide=id.p5

5 Фізична культура https://youtu.be/6KBS0BtEgr8
Середа
1 Я досліджую світ Діагностувальна робота “Океани”
2 Математика Перетворення іменованих чисел. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=Zm9nmERHzc4&feature=shares

№74-83
3 Літературне читання Медіавіконце:як стати поінформованою людиною

https://vseosvita.ua/library/

prezentacia-mediavikonce-ak-stati-

poinformovanou-ludinou-522295.html

ст.93
4 Українська мова Особові займенники

https://youtube.com/watch?v=ZzXl3nk2ctU&feature=share

ст. 89 впр 8
5 Образотворче мистецтво Створення картини на площині( пластилін).

https://youtube.com/watch?v=n9sZzOuIsFc&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Історія народу в мистецтві

https://www.youtube.com/watch?v=-U539RrdUH8

Четвер
1 Літературне читання Позакасне .читання

Саша Кочубей”Володарка лісу”

https://youtu.be/pD0yn56bj8w

https://youtube.com/watch?v=CWjYfty-im0&feature=share

ст.140-143(хрестоматія)
2 Українська мова Відмінювання займенників 1-оі та2-оі

особи

https://youtube.com/watch?v=rKjEeWIVNW4&feature=share

ст. 89 впр 4
3 Математика Рівності і нерівності. Порівняння виразів. Розв’язування задач. Обчислення площі фігури

https://youtube.com/watch?v=R94EfX3y1pg&feature=shares

№ 84-93
4 Англійська мова Наші наміри.

РВ с.58 нові слова записати в словник, вчити. Текст слухати, читати виразно.

РВ с.59 впр.1 дати відповіді на запитання до тексту.

АВ с.56 впр.1 прочитати речення, заповнити кросворд.

Впр.2 подивитись на малюнок, вставити в речення правильне слово, відмітити галочкою правильний варіант продовження.

Впр.3 прочитати і з’єднати частини речень.

5 Фізична культура https://youtu.be/PMHvh6IStqE
П’ятниця
1 Англійська мова раматична структура: інфінітив мети.

РВ с.59 вчити правило вживання інфінітива мети.

Впр.2 доповнити речення правильними словами, з’єднати частини речень.

Впр.3 написати про свої плани, наміри на вихідні, використовуючи опорні слова і зразок.

АВ с.57 доповнити речення правильним варіантом, підібрати малюнки.

Впр.5 подивитись на опорні слова, побудувати речення за зразком.

Впр.6 доповнити речення власними ідеями.

https://youtu.be/URTxZ3V2idA

2 Літературне читання Перевіряю свої досягнення”Пишаємось рідною країною”

https://naurok.com.ua/test/pereviryayu-svo-dosyagnennya-rozdil-pishaemosya-ridnoyu-kra-noyu-o-savchenko-1201255.html

ст.94 відп.на запит.
3 Українська мова Відмінювання займенників 1-оі та2-оі

особи

https://youtube.com/watch?v=-opdl7BI9OQ&feature=share

ст. 92 впр 8
4 Математика Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Узагальнення і систематизація вивченого.
13.02.2023-17.02.2023

 

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Евразія – найбільший материк

https://youtube.com/watch?v=e3SDpz4SlXU&feature=share

https://youtube.com/watch?v=T8twj3uN4QQ&feature=share

підручник с.22- 23

зошит с.12-13

2 Літературне читання Вступ до розділу”Замислюємось над сторінками книжок укр.письменства”.

Життя і творчість великого Кобзаря.Хмаринка слів.Репродукціі картинО.Шупляка.

https://youtu.be/oMB-2XImf1U

ст.95-97
3 Українська мова Досліджую відмінювання займенників 3-оі особи

https://youtu.be/EwQ51ipFbB4

Стор 94 впр10
4 Математика Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота

5 Фізична культура https://youtu.be/9Ng14kCoH8c
Вівторок
1 Я досліджую світ Які рослини та тварини мешкають на материку Евразія?

https://youtube.com/watch?v=g76mvHYrwuw&feature=share

https://youtube.com/watch?v=uVRBPXqEVoE&feature=share

підручник с.24-29

зошит с.14- 17

2 Математика Аналіз діагностичної роботи. Дія ділення. Ділення з остачею.

Особливі випадки ділення. Розв’язування. Обчислення площі фігури

https://youtube.com/watch?v=o7A7IcLqqqQ&feature=shares

№94-105
3 Англійська мова Навички повсякденного життя. Мій шкільний день. Час за годинником.

РВ с.60 впр.1прочииати текст, подумати хто з дітей написав розповідь і відмітити правильний малюнок. Обвести в тексті часові проміжки.

Впр.2 ( до тексту):підібрати до кожного речення правильний час на годиннику.

Впр.3 подивитись на зразок, вчитися правильно називати час по годиннику.

АВ с.58 впр.1 з’єднати речення з малюнками.

Впр.2 прочитати речення, обвести правильний варіант часу на годиннику, записати.

Впр.3 пронумерувати речення в правильному порядку.

Впр.4 написати невеликий твір про свій шкільний день.

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/1DTAxM-

hY1GFV0XoY2z9vSmg3zI9dyLhU/edit#slide=id.p1

https://www.youtube.com/watch?v=H3I-wEixSlI

5 Фізична культура https://youtu.be/mWBetlx1A50
Середа
1 Я досліджую світ Чому Африка найспекотніший материк Землі

https://youtube.com/watch?v=0ZC9a2xr4ys&feature=share

https://youtube.com/watch?v=gLntdnMZRxI&feature=share

підручник с.31- 33

зошит с.18- 19

2 Математика Перевірка ділення з остачею. Складання і обчислення виразів.

Розв’язування рівнянь і задач

https://youtube.com/watch?v=4Cj9MeWMRtE&feature=shares

№106-117
3 Літературне читання Т.Шевченко”Вітер віє-повіває”,”Вітер з гаєм розмовляє”

https://youtube.com/watch?v=pHTg1Jdqn0s&feature=share

https://youtube.com/watch?v=S8lchomxL9Q&feature=share

ст.98-99вивч.напам’ять
4 Українська мова Розбираю займенник як частину мови

https://youtube.com/watch?v=iZdYQnwrMQY&feature=share

Стор 96 впр9
5 Образотворче мистецтво Створення листівки”Вітання з Парижа”

https://youtu.be/fviIHpdQ1dQ

https://youtube.com/watch?v=8EWk_NJoRZ0&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Побутові тематичні композиції

https://www.youtube.com/watch?v=X4H9sTq9Bvk

Четвер
1 Літературне читання Т.Шевченко”Реве та стогнеДніпр широкий…”

https://youtu.be/k3d5gUAAaHE

ст.99-100 вивч.напам’ять
2 Українська мова
3 Математика Ділення суми на числоі різниці на число. Розв’язування задач складанням виразу

https://youtube.com/watch?v=hpYWcprZ56A&feature=shares

№118-128
4 Англійська мова Навички повсякденного життя. Розвиток мовлення. Заняття після школи.

РВ с.61впр.4 послухати і з’єднати ( за зразком).

Впр.5 послухати і намалювати час на годиннику в таблиці.

Впр.6 доповнити діалог, розіграти його. Вчитися правильно говорити, дотримуючись інтонації.

АВ с.59 прочитати тексти, пронумерувати малюнки.

Впр.6 з’єднати частини речень, пронумерувати по порядку. Потім записати.

Впр.7 доповнити діалог правильними словами, розіграти.

https://youtu.be/wF1ZymX6RDY

5 Фізична культура https://youtu.be/YKEYiwoQUnw
П’ятниця
1 Англійська мова Позакласне читання. Одяг протягом століть. Століття. Порядкові числівники.

РВ с.62,63 впр.3 прочитати виразно текст.

Впр.4 дати відповіді на запитання до тексту.

Впр.1 доповнити таблицю порядковими числівниками.

Впр.2 підібрати назви речей і малюнків до відповідних століть. Говорити за зразком.

Зробити проект ” Мій улюблений одяг”( за зразком) с.63

https://youtube.com/watch?v=f6VuAOvt8xM&feature=share

2 Літературне читання Життя і творчість І.Франка.

Сайт”Франко:наживо”

https://youtube.com/watch?v=OCWz6OlKMts&feature=share

https://youtu.be/sYnxWgp3Um8

ст.101
3 Українська мова Урок розвитку мовлення

Зошит «малюю словом»

Висловлюю своє ставлення до персонажів тексту(Дражнилка)

Робочий зошит стор.47
4 Математика Ділення добутку на число і числа на добуток. Задачі на подвійнезведення до одиниці. Розв’язування задач за поданим планом

https://youtube.com/watch?v=q8MZ_3T7yiY&feature=shares

№129-139
5 Дизайн і технології Проєкт “Африканський велетень”

https://youtube.com/watch?v=Xld-pj3-oPM&feature=shares

20.02.2023-24.02.2023
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Які рослини та тварини мешкають в Африці?

https://youtu.be/N0VufgiOJ4E

https://youtu.be/gNt3Jo8iQ8I

підручник с.34- 38

зошит с.20-21

2 Літературне читання І.Франко”Дивувалась зима..”,”Дрімають села ..”

https://youtube.com/watch?v=gZg2gKvcFBs&feature=share

https://youtube.com/watch?v=ze4mElHRQVA&feature=share

ст.102-103 чит.,вивчити напам’ять
3 Українська мова Узагальнення та систематизація знань»Досліджую займенник»

https://youtube.com/watch?v=eKOq-MP4jhQ&feature=share

4 Математика Усне ділення багатоцифрового числана одноцифрове. Обчислення виращів на декілька дій. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=S3QPCnitf40&feature=shares

№140-150
5 Фізична культура https://youtu.be/bRTOtczSZyI
Вівторок
1 Я досліджую світ Природні умови Північної Америки

https://youtube.com/watch?v=kJ1uWDjQoRo&feature=share

підручник с.40-42

зошит с.22- 23

2 Математика Письмове ділення чотирицифрового числа на одноцифрове. Складання і розв’язування рівнянь. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=AWyn6lxK484&feature=shares

№151-159
3 Англійська мова Діагностична робота 5

https://drive.google.com/file/d/

1hxQx7mobPCNuh2cT8O9ZmLnqNgnC1xNv/view?usp=drivesdk

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=wPoSJ30Cwsg

https://docs.google.com/presentation/d/

1f88IOr5tg6wZ8gVP1n0MAcSqppHGIAyE/edit#slide=id.p1

5 Фізична культура https://youtu.be/xjX5ANYexBA
Середа
1 Я досліджую світ Рослинний і тваринний світ Північної Америки

https://youtu.be/2-KcG7MjnB0

підручник с.43-46

зошит с.24-25

2 Математика Письмове ділення багатоцифрових чисел, коли у частці з’являється 0. Розв’язування рівнянь. Розв’язування і порівняння задач

https://youtube.com/watch?v=tLzaA2cnJRQ&feature=shares

№160-170
3 Літературне читання Життя і творчість Л.Українки.

Л.Українка”Давня весна”

https://youtu.be/HUuf3As–GQ

https://youtube.com/watch?v=68UIjYiZuhU&feature=share

ст.104-105,чит.,вислови свою думку.
4 Українська мова Аналіз діагностичної роботи.

Дізнаюся більше про дієслово.

https://youtube.com/watch?v=SY7QpNmgCtE&feature=share

ст 99 впр 10
5 Образотворче мистецтво Пісочна анімація. Створення малюнку до  чарівної казки.

https://youtube.com/watch?v=tTqjSdPO2B0&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Художні образи в дитячому фольклорі та іграшках

СПР.: дитячий фольклор

https://www.youtube.com/watch?v=IGPUHThAtw8

лічилки дражнилки забавлянки (у виконанні дитячого хору)

https://www.youtube.com/watch?v=LRtxXgQNv20

ВИК. : Н. Май “Червона калина”

https://www.youtube.com/watch?v=gyaKAXG7z5I

 

Четвер
1 Літературне читання Позакласне читання

Л.Українка”Лелія'”, читаємо,тест

https://youtube.com/watch?v=xfNOLWbaxeo&feature=share

https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-leliya-1097011.html

2 Українська мова Неозначена форма дієслова

https://www.google.com.ua/search?q=

неозначена+форма+дієслова&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:2071070e,vid:8XlP0TotSfU

ст 100  впр 3
3 Математика Письмове ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=u4XPSamfxa0&feature=shares

№171-181)
4 Англійська мова Транспортні засоби .

РВ с.64 нові слова записати в словник, вчити усно. Текст слухати, читати виразно.

РВ с.65 впр.1 прочитати речення, написати True False (правда, неправда).

АВ с.62 впр.1 вибрати правильне слово, доповнити речення.

Впр.2 подивитись на малюнки, написати речення за зразком.

Впр.3 прочитати речення, написати True або False.

https://youtu.be/WOdQyuz7KBk

5 Фізична культура https://youtu.be/e5HY3n2ZyOo
П’ятниця
1 Англійська мова Граматична структура: вищий ступінь порівняння прикметників.

РВ с.65 вчити правило порівняння прикметників.

Впр.1 послухати, відмітити правильний малюнок, потім говорити за зразком.

Впр.3 подивитись на малюнок 2, прочитати речення, обвести правильний варіант.

АВ с.63 впр.4 подивитись на малюнок, вставити пропущені прикметники, використовуючи ступінь порівняння.

Впр.5 прочитати речення, виправити помилки, записати правильно ( за зразком).

Впр.6 написати про себе.

2 Літературне читання Медіавіконце:Вікіпедія і вікіпедисти.

https://youtu.be/jK1RWt7myno

ст.106, поміркуйте.
3 Українська мова Розпізнаю неозначену форму дієслова

https://youtube.com/watch?v=F_bMbXY21bQ&feature=share

ст 101  впр 8
4 Математика Зміна частки залежно від зміни діленого і дільника. Ділення іменованих чисел. Складання і розв’язування задач за таблицями. Побудова кола

https://youtube.com/watch?v=DjRqj-X_x4U&feature=shares

№182-193
5 Дизайн і технології Тео “Водяна лілія”

https://youtube.com/watch?v=Xqn53jbunBQ&feature=shares

 

27.02.2023-03.03.2023
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Природа Південної Америки

https://youtube.com/watch?v=n62T6yEnk54&feature=share

https://youtube.com/watch?v=fZcuUH_TxGY&feature=share

підручник с.47-49

зошит 26-27

2 Літературне читання Підсумок за розділом”Замислюємося над сторінками книжок укр.письменства”

https://vseosvita.ua/test/diahnostuvalna-robota-za-rozdilom-zamysliuiemosya-nad-storinkamy-knyzhok-ukrainskoho-pysmenstva-628215.html

ст.107, відповідаємо на запитання
3 Українська мова Змінюю дієслова за числами

https://www.google.com.ua/search?q=змінюю+дієслова+за+час+за+числами&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:7d0b2da7,vid:zEVzx4lt7FY

ст 103 впр 7
4 Математика Письмове ділення іменованих чисел.

https://youtube.com/watch?v=pr7vFY2qvdQ&feature=shares

№194-203
5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=LWAT8aJ7ZCU&feature=share
Вівторок
1 Я досліджую світ Рослинний і тваринний світ Південної Америки

https://youtube.com/watch?v=ZSHtRce5BfI&feature=share

підручник с.50-53

зошит с.28-29

2 Математика Повторення вивченого. Робота з іменованими числами

https://youtube.com/watch?v=ax1s33gsx30&feature=shares

3 Англійська мова Найбільші речі в світі

РВ с.66 нові слова записати в словник, вчити усно і письмово.

Текст слухати, читати виразно. Впр.1 прочитати, обвести правильний варіант.

АВ с.64 впр.1-3 зробити за зразком.

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/1ozDBkaIB0AMpszip43Uj9-4pMrW6i1IG/edit#slide=id.p1

https://youtu.be/Vmrl5YukeS0

 

5 Фізична культура https://youtu.be/N8whtIjP2R0
Середа
1 Я досліджую світ Австралія-найсухіший материк

https://youtu.be/_beaw95_nZk

підручник с.55-57

зошит с.30-31

2 Математика Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.

3 Літературне читання Вступ до розділу”Відкриваємо світ літ.байок,казок і п’єс”.Життя і творчість Леоніда Глібова.Байки.”Зозуля і Півень”.

https://youtu.be/BOpCMZ7gCik

ст.108-109
4 Українська мова Визначаю часи дієслів

https://www.google.com.ua/search?q=визначаю+часи+дієслів+4+клас&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:2c0f66a9,vid:zAitS9uzfFk

ст 105 впр 6
5 Образотворче мистецтво Мандрівка до Італії та Іспанії. Створення карнавальної маски.

https://youtube.com/watch?v=j-e0X_0yyes&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Українські народні мотиви

https://www.youtube.com/watch?v=5DyLndna-oQ

ВИК.: У.н.п. “Ой заграйте дударики” https://www.youtube.com/watch?v=Gp_13D_9h7s

 

Четвер
1 Літературне читання Інсценізація байкиЛ.Глібова”Зозуля й Півень”

https://youtu.be/zr-GJwZCchU

ст.110-111 вивч.напам’ять
2 Українська мова Визначаю часи дієслів(продовження)

https://www.google.com.ua/search?q=визначаю+часи+дієслів+4+клас&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:bb0f878f,vid:IxDai3Jr3HQ

ст 105 впр 9
3 Математика Аналіз діагностичної роботи. Дроби. Читання і щаписування дробів. Порівняння дробів. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=E0tGxwBlpG0&feature=shares

№204-216
4 Англійська мова Граматична структура: найвищий ступінь порівняння прикметників.

РВ с.67 вчити правило порівняння прикметників.

Впр.2 вибрати правильний варіант слова, доповнити речення.

Впр.3 записати і з’єднати ( за зразком). Запитати і відповісти (усно).

Впр.4 послухати, вставити пропущені слова, заспівати.

https://youtu.be/ssXH5BVHwjM

5 Фізична культура https://youtu.be/uaE9DPUIoNQ
П’ятниця
1 Англійська мова Найзручніше ліжко у Оскара.

РВ с.68 нові слова записати в словник, вчити усно і письмово. Текст слухати читати виразно.

РВ с.69 впр.1 прочитати речення, написати True False.

AB с.65 впр.4-7( зробити за зразком).

https://youtu.be/rujNq2mpoS4

2 Літературне читання Діагн.робота.Аудіювання.

https://www.educ.com.ua/prakt-zavdan/zavd-4-kl/audiyuvannya-v-4-klasi-govoriti-bez-dozvolu-ne-mozhna-v-suhomlinskij.html

3 Українська мова Урок розвитку мовлення

Переказ тексту»загублені рукавички»

Зошит «малюю словом»

ст. 32-34.
4 Математика Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=CTvMAU0C48U&feature=shares

№217-227
5 Дизайн і технології Проєкт “Пінгвін”

https://youtube.com/watch?v=1jhz42YQPTw&feature=shares

06.03.2023-10.03.2023
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Рослинний і тваринний світ Австралії

https://youtube.com/watch?v=emFewuDSFc0&feature=share

 с.58- 61
2 Літературне читання Життя і творчість Дж.Р.Кіплінга.

Дж.Р.Кіплінг”Мауглі йде до людей”

https://youtu.be/LYHeHPSaWPE

ст.112-114 читаємо
3 Українська мова Перевіряю написання закінчень дієслів теперішнього часу

https://youtu.be/sEr4fqvwM18

ст.107 впр 7
4 Математика Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач і рівнянь. Діаграма

https://youtube.com/watch?v=C9a6wQ7Nm88&feature=shares

№228-237
5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=achsxt6sUmo&feature=share
Вівторок
1 Я досліджую світ Антарктида – найхолодніший материк

https://youtube.com/watch?v=LibmYO9HN-M&feature=share

с.62-64
2 Математика Порівняння іменованих чисел. Обчислення значення виразів із буквами. Розв’язування рівнянь і задач

https://youtube.com/watch?v=mlkDVTj1oFU&feature=shares

№238-247
3 Англійська мова Граматична структура: вищий і найвищий ступінь порівняння для багатоскладових прикметників.

РВ с.69 вчити правило вживання ступенів порівняння для різних прикметників.

Впр.2 вибрати правильний варіант для кожного речення, користуючись зразком.

Впр.3 написати про види спорту, використовуючи опорні слова і зразок.

АВ с.67 впр.4 подивитись в таблиці, доповнити речення використовуючи прикметники та слова more, the most.

Впр.5 доповнити речення використовуючи протилежні за значенням прикметники і зразок.

Впр.6 відповісти на запитання ( за зразком).

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=xpq5evdMVk0

https://docs.google.com/presentation/d/

1l6H4BFIDQER2VRzlgad78gEcqGecwh0R/edit?usp=sharing&ouid=115467602618902220209&rtpof=true&sd=true

5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=e5HY3n2ZyOo&feature=share
Середа
1 Я досліджую світ Рослинний і тваринний світ Антарктиди

https://youtube.com/watch?v=Rq-sMK2U7c4&feature=share

с. 65- 67 Підготуватися до Діагностичної роботи
2 Математика Швидкість. Одиниці вимірювання швидкості. Розв’язування задач на знаходження швидкості

https://youtube.com/watch?v=4ZjSPlrTXYU&feature=shares

№248-258
3 Літературне читання Дж.Р.Кіплінг”Мауглі йде до людей”( продовження)

https://youtu.be/FEFhoKzMK8M

https://youtube.com/watch?v=32xJIxsODI8&feature=share

ст.115-118,читаємо
4 Українська мова Утворюю різні форми дієслів майбутнього часу

https://youtu.be/J1j_VfcE8tk

ст.109 впр 8
5 Образотворче мистецтво Мандрівка до Іспанії та Італії

Створення віяла

https://youtube.com/watch?v=ILqgXYq6ImU&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Розмаїття образів у піснях

Жартівливі пісні

https://www.youtube.com/watch?v=o4YkJPsamgs

Коломийки

https://www.youtube.com/watch?v=4LXUkSIQEho

ВИК.:У.н.п. “Ой заграйте дударики” https://www.youtube.com/watch?v=Gp_13D_9h7s

 

Четвер
1 Літературне читання Дж.Р.Кіплінг”Мауглі йде до людей”( продовження)

https://naurok.com.ua/test/test-z-temi-r-kipling-maugli-116100.html

Складаємо план,переказуємо,проходимо тест.
2 Українська мова Форми дієслів майбутнього часу

https://youtu.be/WLOf3-7oM8g

Робочий зошит стор 53
3 Математика Відстань. Розв’язування задач на знаходження відстані. Обчислення виразів

https://youtube.com/watch?v=x6Eo70p1Imk&feature=shares

№259-268
4 Англійська мова Навички повсякденного життя. Описання товарів в магазині.

РВ с.70 прочитати тексти, вставити назви велосипедів.

Впр.2 дати відповіді на запитання до текстів.

Впр.3 порядок описання предмету: загальна характеристика, розмір, колір.

Знайти і підкреслити такий порядок в текстах.

АВ с.68 впр.1-3.

 

5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=qxNtumJPBOg&feature=share
П’ятниця
1 Англійська мова Що тобі подобається більше? Розвиток навички говоріння.

Впр.1 записати ціни в правильному порядку.

Впр.2 послухати, обвести правильний варіант в реченнях, останнє речення доповнити словом.

Впр.3 доповнити діалог правильними словами, розіграти його.

АВ с.69 впр.4-6 зробити за зразком.

https://youtu.be/DKbj3TwXf6s

2 Літературне читання Позакласне читання

Р.Кіплінг “Рікі-Тікі-Таві”

https://naurok.com.ua/test/r-kipling-riki-tiki-tavi-275114.html

3 Українська мова Правильно записую закінчення дієслів майбутнього часу

https://youtu.be/tys8pOeIXmQ

Робочий зошит стор 54
4 Математика Час. Розв’язування задач на знаходження часу. Обчислення виразів

https://youtube.com/watch?v=ow5iT9QQp4M&feature=shares

№269-278
5 Дизайн і технології Проєкт “Подорож у космос”

https://youtube.com/watch?v=XKzjUKc8aBA&feature=shares

https://youtube.com/watch?v=8CoCCBdf9PQ&feature=shares

13.03.2023-17.03.2023
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Діагностична робота

Природа материків

2 Літературне читання Г.Гузовська-Корицька”Лисичка-комерсантка”

https://youtu.be/YlGysPrU3zo

ст.119,знайомимось з творчістю сучасних письменників
3 Українська мова Утворюю дієслова минулого часу

https://youtu.be/LEWJ7z3S22w

ст. 113 впр.9
4 Математика Формули знаходження швидкості,відстані і часу. Дії з іменованими числами. Істинні та хибні твердження. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=p9d2I8lctGs&feature=shares

№ 279-288
5 Фізична культура https://youtu.be/NdKeA_U78AI
Вівторок
1 Я досліджую світ Всесвіт і Сонячна система

Як влаштована Сонячна система?

https://youtube.com/watch?v=hSJroHxOV8I&feature=share

підручник с.69- 73

зошит с.38- 39

2 Математика Усне і письмове множення круглих чисел.

Порівняння виразів. Обчислення площі прямокутників.

Розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=HKrxfZGwEWw&feature=shares

№ 289-298
3 Англійська мова Позакласне читання. Сонячна система.

Назви планет.

РВ с.72,73 впр.2 прочитати виразно текст.

Впр.2 дати відповіді на запитання до тексту.

Впр.1 дати відповіді на запитання, підписати назви планет на малюнку.

АВ с.70 впр.1-3,5 зробити за зразком.

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=S9O5ysAsXWE

https://docs.google.com/presentation/d/

1l7yoHLl33pFI1nUgFqCtFuyIedT2rkuK/edit#slide=id.p1

5 Фізична культура https://youtu.be/_eD21EzS5ig
Середа
1 Я досліджую світ Сонце – центральне тіло Сонячної системи

https://youtube.com/watch?v=GpAOFZ71_6c&feature=share

підручник с.75- 78

зошит с.40- 41

2 Математика Усне і письмове ділення чисел виду 24780÷30. Геометричні фігури. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=1QVqh5o4euw&feature=shares

№ 299-308
3 Літературне читання Г.Гузовська-Корицька”Лисичка-комерсантка”

https://youtube.com/watch?v=elZruxLKar0&feature=share

ст.119-121,читаємо
4 Українська мова Досліджую дієслова на -ся

https://youtube.com/watch?v=ptbIIq52yVM&feature=share

ст. 115 впр.9
5 Образотворче мистецтво Створення пейзажу “Північне сяйво”

https://youtube.com/watch?v=23_B26m3WrM&feature=shares

6 Музичне мистецтво Тема: Образи в народному і професійному мистецтві

СПР.: У.н.п. “Ой не світи, місяченьку”

https://www.youtube.com/watch?v=3HEiGKJcLKM

В. Барвінський. “Українська сюїта”: уривок із третьої частини “Ой не світи місяченьку”

https://www.youtube.com/watch?v=x45-d14VYnY

ВИК.: А. Салогуб. “Прилетіла весняночка”

https://www.youtube.com/watch?v=HnJH9tTq-Yg

Четвер
1 Літературне читання Г.Гузовська-Корицька”Лисичка-комерсантка”

https://youtube.com/watch?v=sLciyDvKsTw&feature=share

ст.122-124,читаємо,створюємо ілюстрацію до казки
2 Українська мова Розбираю дієслово як частину мови ст. 117 впр.8
3 Математика Ділення круглих чисел. Розв’язування задач двома способами. Види кутів. Розв’язування рівнянь.

https://youtube.com/watch?v=6_CXZm0K9gQ&feature=shares

№ 309-317
4 Англійська мова Повторення за темою Review 3.

РВ с.74,75 впр.1-6 зробити за зразком.

https://youtu.be/Zco6DbhlnOE

5 Фізична культура https://youtu.be/1H3DOvE4vlk
П’ятниця
1 Англійська мова Контрольна робота N3

https://drive.google.com/file/d/1amLa7bKQPh1Fv7NALT13Gyt4P-H5KEB7/view?usp=drivesdk

2 Літературне читання Діагностична робота.Читання мовчки.

https://drive.google.com/file/d/1wNpfNg_pUYhSBsBosStfY0-EFhiXPrCJ/view

3 Українська мова Узагальнюю знання про дієслово

https://youtube.com/watch?v=weX6o74boa0&feature=share

4 Математика Усне і письмове ділення круглих чисел. Розв’язування задачі за поданим планом. Діаграма.

https://youtube.com/watch?v=qFUGiQrmJe4&feature=shares

№ 318-325
5 Дизайн і технології Проект”Сонячна система”

https://youtube.com/watch?v=GpAOFZ71_6c&feature=share

20.03.2023-24.03.2023

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Які бувають планети ?

https://youtube.com/watch?v=4csJwRYE9wA&feature=share

с.81- 83
2 Літературне читання С.Конощук”Обережно,незнайомець!”

https://youtu.be/RM6IKVz6-uU

ст.125-128(1 дія) читаємо
3 Українська мова Підготовка до діагностичної роботи»Дієслово»

Повторення та узагальнення знань.

Розбираю дієслово як частину мови.

https://youtube.com/watch?v=weX6o74boa0&feature=share

Розібрати дієслова

Випускає,

Чатують

Ділиться

4 Математика Усне і письмове ділення круглих чисел. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=tWTDTR2fSqo&feature=shares

№326-334
5 Фізична культура https://youtu.be/QL4KegB5-7M
Вівторок
1 Я досліджую світ Таємниці планет земної групи

https://youtube.com/watch?v=EQcyxa_PB_Q&feature=share

с.84- 86

Проєкт

2 Математика Розв’язування задач на зустрічний рух. Розв’язування рівнянь

https://youtube.com/watch?v=scDN1yVEijo&feature=shares

№335-342
3 Англійська мова Позакласне читання. Казка ” Принц і жебрак”.

РВ с.76 прослухати, потім прочитати виразно текст.

Нову лексику записати в словник, вчити усно .

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=zUjEqVttz8A

https://docs.google.com/presentation/d/1cyStUg0vv

ZbirTYqXoX3kXwoTTEDDLQH/edit#slide=id.p1

 

5 Фізична культура https://youtu.be/DyTwKDLqhvk

 

Середа
1 Я досліджую світ Як відбувається добовий і річний рух Землі?

https://youtube.com/watch?v=GGn30VTRBm0&feature=share

с .87
2 Математика Письмове множення на двоцифрове число. Побудова прямокутника. Розв’язування задач

https://youtube.com/watch?v=NYKB9zSOYho&feature=shares

№343-352
3 Літературне читання С.Конощук”Обережно,незнайомець!”

https://youtube.com/watch?v=CzeBNNnd_EI&feature=share

ст.128-131( 2 дія) читаємо
4 Українська мова Діагностична робота
5 Образотворче мистецтво Створення фантастичного пейзажу в холодній гаммі кольорів.

https://youtube.com/watch?v=TH5HlZwIhXU&feature=shares

https://youtube.com/watch?v=YowPgb_lXfE&feature=shares

6 Музичне мистецтво

Тема: Весняні образи

https://www.youtube.com/watch?v=aqwRi7gPrYY

СПР.: М. Скорик. Кантата “Весна”: третя частина. Слова І. Франка. “Гріє сонечко”

https://www.youtube.com/watch?v=MBusH8sE3vQ

ВИК.: А. Салогуб. “Прилетіла весняночка”

https://www.youtube.com/watch?v=HnJH9tTq-Yg

Четвер
1 Літературне читання С.Конощук”Обережно,незнайомець!

https://youtube.com/watch?v=CzeBNNnd_EI&feature=share

ст131-133( 3 дія) читаємо; завдання- займи позицію
2 Українська мова Урок розвитку мовлення

Пишу переказ тексту»Загублені рукавички»

Зошит «малюю словом» стоп 32-34
3 Математика Розв’язування задач на рух у протилежних напрямках. Складання і обчислення виразів. Робота з геометричним матеріалом

https://youtube.com/watch?v=46ZvHiMwPUI&feature=shares

№353-362
4 Англійська мова Казка ” Принц і жебрак”

АВ с.74.75 впр.1-5 завдання до змісту казки виконати за зразком.

5 Фізична культура https://youtu.be/RJTnTsN9Tok
П’ятниця
1 Англійська мова Свята і традиції. Свята в Україні.

РВ с.124,125. Читати виразно текст. Виконати завдання до тексту.

АВ с.112 зробити завдання за зразком.

Зробити проект ” Моє улюблене свято”.

https://youtu.be/S7mZ4_n_mPY

2 Літературне читання Резервний урок.

Проходимо тест.

https://naurok.com.ua/test/svitlana-konoschuk-p-esa-kazka-oberezhno-neznayomec-2072104.html

3 Українська мова Досліджую прислівник

https://www.google.com.ua/search?q=досліджую+прислівник&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:f3e7adbc,vid:5RajlEEkvSs

Стор 129 впр8
4 Математика Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь. Складання і розв’язування задач за таблицею

https://youtube.com/watch?v=BcqrmI1od1A&feature=shares

№363-372
5 Дизайн і технології Проєкт “Квітуча галявина”

https://youtube.com/watch?v=GCexJMm2F0I&feature=shares