8 класи

07.11.2022-11.11.2022

 

Понеділок
Зарубіжна література
Тема: Давньогрецький театр..Особливості.Основні жанри . Значення творчості Есхіла .Ознайомлення з трагедією “Прометей закутий”
2. Вергілій – давньоримський поет Поема  Енеїда ,/огляд/
Зв’язок з гомерівським епосом
Завдання підручник-прочитати
Відео -прослухати переглянути ,проаналізувати.
Геометрія
Урок 17
Тема “Рівнобічна трапеція та її властивості”
1.Перегляньте відео урок
2.Підручник п.8 прочитати, виконати № 228 (усно), №232, №233,№ 242, №243
Фізична культура
Англійська мова
Вміти описувати фотографії у підручнику на сторінці 52
Дати письмові відповіді на вправу 2b з підручника на сторінці 52
Історія України Тема: Передумови національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=c4pxs4WFXy8

Інформатика
Українська мова
 1. РМ № 7. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та iменний складений присудки), що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.

https://www.youtube.com/watch?v=ES0zBwZbFiI

Параграф 6, вправа 66, 68

Мистецтво/ 1. Тема:” Величність бароко”.

     Переглянути відеоматеріали до уроку:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 86-95
3. Виконати практичне завдання на ст. 94 підручника або за власною ідеєю в межах теми
Вівторок
Алгебра
Урок 17
Тема ” Множення і ділення раціональних виразів. Самостійна робота”
1.Повторити множення і ділення раціональних виразів
2. Виконати завдання №160, №162
3. Виконати самостійну роботу
Код доступу 5715518   відкривши посилання
join.naurok.ua
Географія Тема: Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Параграф 15

https://youtu.be/pMdXnbJFrfU

Англійська мова Створити проект на тему» Цікаві події з мого життя»( написати 30 речень з фото)
Фізика
Французька мова Урок 1

Вправа 6,7 ст. 32 письмово
Українська література

17. Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила

духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. «Хотіла б я піснею стати…».

https://youtu.be/v6mrp1jrGqY

Хімія §15-16 №90-91,95-100
Хімія 8ВГ
пп13.14
Виписати формули.визначення і висновки.
виписати висновки із відео
мал.27
впр.84
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).

https://youtu.be/hJRm8sxkuGI

параграф 10,12,13, вправа 99, 111, 122,

Історія України/
Англійська мова
Підручник сторінка 53( читати, перекладати)
Зошит сторінка 36 письмово
Зарубіжна література
2. Вергілій – давньоримський поет Поема  Енеїда ,/огляд/
Зв’язок з гомерівським епосом
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Урок 2
Вправа 1 ст. 33-34
Інформатика
Українська література

18. Teмa rapмонiйного єднання людини з природою («Давня весна»).

https://youtu.be/sXMh3VoIek0

Прочити поему « Давня казка»

Англійська мова
Скласти і написати листа своєму другу по перепису – 25 речень
Вміти розповідати про своє хоббі
Геометрія
Урок 18
Тема “Розв’язування задач.Самостійна робота”
1. Розв’язати задачі  №249,№253, №259.
2. Виконати самостійну роботу
Код доступу 1514411       відкривши посилання
join.naurok.ua
Біологія
Тема :Будова іробота м*язів
пп.31.32.мал.127
провести дослідження ст.158–159.запис обов*язково
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова Підручник сторінка 55 письмово( всі  шість вправ)
Географія Тема: Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Землі зв;язок рельєфу з тектонічними структурами. Параграф 16

https://youtu.be/Lw7_KZ20gjo

Хімія §15-16 повторити
Хімія 8ВГ
Тема :Ковалентний зв*язок
п 15.
мал.29
впр.88.91.
записати висновки.
Всесвітня історія Тема: Гуманізм. Високе Відродження.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=I_AUIQS70YY

Алгебра
Урок 18.
Тема “Тотожні перетворення раціональних виразів.”
1.Перегляньте відео урок
2. Виконати  №176, №178
Біологія
Тема: Розвиток скелету допомога при ушкодженнях
пп33.34
Виписати Запам*ятайте
зробити  Самоконтроль
Фізична культура
14.11.2022-18.11.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема 1: Вергілій “Енеїда” (огляд 1-2 уривки) Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея служіння утвердження величі держави.
Геометрія
Урок 19
Тема “Центральні та вписані кути”
1.Перегляньте відео урок
2.Підручник п.9 прочитати, виконати № 281, 282 (усно),№ 288, №289
Фізична культура
Англійська мова
підручник ст 56
повторити лексику по темі
Історія України Тема: Воєнно-політичні події 1650-1653 рр.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=umL1cryYgYE

Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=EKB5PuI2Xlc&list=PLjelLIM69Do_eAgxz1-43Z8LO03ebYroQ&index=5&t=27s
Українська мова
 1. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

https://www.youtube.com/watch?v=5Ux4JqkWbpM

Параграф 11, вправа 106, 108

Мистецтво/

1. Тема:” Перлини українського бароко”.

     Переглянути відеоматеріали до теми:
2. Опрацювати тему за підручником О. Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст.86-95
3. Виконати практичне завдання на ст.94-95, або за поданим відео, або за власною ідеєю в межах теми:
Вівторок
Алгебра
Урок 19
Тема “Тотожні перетворення раціональних виразів. “
1).Прочитати п.6, проаналізувати виконані завдання
2) Виконати завдання №180, №182
Географія Тема: Геологічна будова. Неотектонічні руху. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. Д/З: Параграф 17

https://www.youtube.com/watch?v=RW3taN4LljA&t=9s

Англійська мова
підручник ст 57
повторити вживання Present Perfect
Фізика
Французька мова Урок 1

Ст.147-148 вивчити нові слова

Ст.39-40 усно
Українська література

19. Ідея вiльної творчості, духовної свободи людини.

Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музi й народові, суть людського щастя, вдячності (ліро-епічна поема «Давня казка»).

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0baZrP7U4Q

С. 50-61, завдання 3-8

 

Хімія §14 №82-86

https://youtu.be/qF0fhnDfFDk

Хімія  8вг
Тема .Ковалентний зв*язок
п 15.16
Виписати визначення і схеми утворення ковалентного зв*язку
впр.91.92.93.
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. PM № 8. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) із використанням прикладок (підготовча робота).

https://www.youtube.com/watch?v=Cam3DBedk4U

написати переказ тексту.

Історія України/ Тема: Українська козацька держава —Військо Запорозьке

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=hM549KBD72s

Англійська мова воркбук ст 38
Зарубіжна література
Т2: Образ Енея та його значення в композиції твору
+ Тест для самоконтролю по попередній темі (Давньогрецька лірика ,театр)
Завдання:  1.виконати тест для самоконтролю
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Ст.149-151 вивчити нові слова до тексту
Ст.41-42 прочитати та перекласти текст
Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=J1oOr_ghzOg&list=PLjelLIM69Do_eAgxz1-43Z8LO03ebYroQ&index=4&t=26s
Українська література
 1. PM № 2. Порівняльна характеристика образів Поета і Бертольда. План (письмово) порівняльної характеристики.

https://www.youtube.com/watch?v=zj6_qqIrsPY

Порівняйте образи поета та Бертольда.

Англійська мова воркбук ст 39
Геометрія
Урок 20
Тема “Розв’язування задач.”
2. Розв’язати задачі  №296,№299, №300.
Біологія
тема: Регуляція функцій . Гомеостаз.
Нервова і гуморальна регуляція.
п53.54
мал 194. 195.196 виконати
Виписати і вивчити виділені терміни з поясненням
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова
тестова робота з 4 теми
закріплення пройденого матеріалу
Географія Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини. Д/З: Параграф 18

https://www.youtube.com/watch?v=KnXHZDntsGM

Хімія §17 №104-107

https://youtu.be/e0G8kK2TJT8

Хімія  8вг
п16 17 повт.п.15
ковалентний зв*язок
впр.95.96.99.
табл.6
виписати і вивчити правила
Всесвітня історія Тематичне оцінювання за темою: Реформація у Західній Європі. Високе Відродження
Алгебра
Урок 20
Тема “Тотожні перетворення раціональних виразів.”
1. Виконати  №184, №188
2) Виконати самостійну роботу
Повідомте учням
Код доступу 7398483
посилання
join.naurok.ua
Біологія
Тема.Ендокринні залози.
п54.55.
мал.199.202.203.
виписати і вивчити ключові терміни і поняття.
Фізична культура
21.11.2022-25.11.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема 1 Горацій ” До Мельпо ени” тема мистецтва і призначення митця у творі. Овідій “Сумні елегії’ .Міфологічний і філософський зміст поеми”Метаморфози” Конфлікт митця з владою.
Тест по творчості Вергілія(попереднє)
Завдання:
Виконати тест для самоконтролю.
Підручник:с 124-117 усно
Аналіз вірша (письмово)+ТЛ – Ода
с118-124 усно.
с 116п.5 письмово
с.124 п.1.
Геометрія
Урок 21
Тема “Вписаний чотирикутник”
1.Перегляньте відео урок
2.Підручник п.10 прочитати, виконати № 330, 332 ,№334, №346
Фізична культура
Англійська мова
Підручник сторінка 58 ( вивчити слова , вправа 6,7 письмово)
Розіграти діалог про улюблену телепередачу)
Історія України Тема: Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=vw9qz5eiimA

Інформатика §18, 19
Презентація
https://docs.google.com/presentation/d/1AHLFu1jCYnAda813DcfzVu5o0HFdkg20yT6OTU2IQp4/edit?usp=share_link
Українська мова
Мистецтво/ 1. Тема:” Галантний стиль рококо”

     Переглянути відеоматеріали:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 114-123
    Творча робота за поданим зразком або власною ідеєю
Вівторок
Алгебра
Урок 21
Тема “Тотожні перетворення раціональних виразів. “
1) Виконати завдання №181, №183
Географія Тема: Корисні копалини України, їх класифікація за використанням, закономірності поширення. Паливні корисні копалини Д/З: Параграф 19

https://youtu.be/OJMeydQGum8

Англійська мова Підручник сторінка 59( вправа 1 читати і перекладати) виконати вправи після тексту письмово
Фізика
Французька мова Урок 1

Впр.2 ст.41-42
Впр.3, 4 ст. 42
Українська література
Хімія §13-17 повторити
Хімія 8в,8г
тема. Речовини молекулярної та атомної будови..
п.17.
л.д.1 Фіичні властивості речовин
впр.108.110.
п.р.1 виконати. ст96
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
Історія України/ Тема: Зовнішня політика козацької держави: у пошуку союзників.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=yIgR9ZKDi9A

Англійська мова
Розповісти про улюблену телепередачу 30 речень
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Урок 2
Впр.8 ст.51-52
Інформатика
Українська література
Англійська мова Зошит сторінка 40 ( вправи 1,2,3,4,5,6) письмово
Геометрія
Урок 22
Тема “Описаний чотирикутник.”
2. Підручник п.10 прочитати, виконати № 336, 343 ,№347, №350
Біологія
Тема. Імунна система
п.56.57.58.
мал.204.207
Виписати і пояснити всі виділені терміни
Трудове навчання 8 клас В’язання спицями Урок 2
П’ятниця
Англійська мова
Зошит сторінка 41 ( вправа 1 читати, перекладати) вправа 2,3,4 – письмово
Переказувати своїми словами вправу 1
Географія .Тема: Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобування. Мінеральні води і грязі. Д/З: Параграф 20 

https://youtu.be/GnQpskm7Cmw

Хімія §18 №122-128/старий підручник

https://youtu.be/KxurjDzfiYs

Хімія 8в,8г
тема. Кількість речовини
п.18
впр.111.112
виписати і вивчити формули і закон Авогадро
Всесвітня історія Тема: Становлення абсолютної монархії у Франції.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=dcPLDlGQgI0

Алгебра
Урок 22
Тема “Контрольна робота”
1) Виконати контрольну роботу роботу
Біологія
тема.Система органів дихання.
п.13.
мал.57.58.61.62.виконати.
Виписати і вивчити виділені терміни
Фізична культура
28.11.2022-02.12.2022

 

Понеділок
Зарубіжна література
Тема1 Позакласне читання Б.Космовська “Буба”-проблема порозуміння батьків і дітей, проблеми юнацтва у творі.
Т2: Середньовіччя як доба, хронологічні межі . Китайська лірика Лі Бо “Печаль…” “Призахідне сонце…” “Сосна…”
Основні теми і мотиви.
Завдання:
Підручник: с.130-136, с 138-141 (усно) с.141 пит.1.6-. письмово
Відео/аудіо:
Прослухати /проаналізувати
Геометрія
Урок 23
Тема “Вписаний та описаний чотирикутники. Розв’язування задач”
1. Підручник п.10 прочитати, виконати № 337,№338 ,№344, №348
Фізична культура https://youtu.be/Mez9nz1xCgA
Англійська мова
Підручник ст. 60, ступені порівняння прикметників.
Зошит ст. 4
Історія України Тематичне оцінювання за темою: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Тема: Козацька Україна після Національно-визвольної війни.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=YDlYcoTWrRs

Інформатика
Українська мова
 1. Види обставин (за значенням), способи їх вираження. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

https://youtu.be/U4wQbaLpymE

параграф 13-14, вправа 135

Мистецтво/ 1. Тема:” Мистецтво класицизму. Архітектура”.

      Переглянути відеоматеріали до теми:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 124-131
3. Підготувати презентацію про архітектурні пам’ятки України епохи класицизму
Вівторок
Алгебра
Урок 23
Тема “Рівносильні рівняння “
1. https://www.youtube.com/watch?v=lrDEdAvXQzo переглянути відео урок.
2.Підручник . Пункт 7, виконати № 205, №206
Географія Тема: Практична робота 4. Встановлення за картами зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами Д/З: Параграф 16, 19,20
Англійська мова
Підручник ст. 61
Зошит ст. 43
Фізика
Французька мова
Впр.5 , 7 ст. 43 письмово
Українська література 23  Інтимні та пейзажні мотиви творів В. Сосюри. «Васильки» – взірець інтимної лірики. Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»).

https://youtu.be/sQkP38F64V0

С. 67-69, завдання 1-7

Хімія §18/старий підручник
Хімія 8ВГ
Тема. Кількість речовини. Закон Авогадро. Моль–одиниця вимірювання кількості речовини.
Виписати :
1)Число Авогадро. ст 98. запам*ятати!
2)Визначення  1 моль. ст.99.Запам*ятати.
3)Формулу для обчислення кількості речовини ст.100.Запам*ятати!
4)задачі 1.  2. ст 101.102.
5)висновки на ст 102.103
п.18вивчити..
Середа
Фізична культура https://youtu.be/7kMwPU0_ppY2
Фізика
Українська мова
 1. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) із використанням порівняльних зворотів.

https://youtu.be/X1_RlVq4HXk

написати твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі за планом із використанням порівняльних зворотів

Історія України/ Тема: Козацька Україна після Національно-визвольної війни.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=YDlYcoTWrRs

Англійська мова підручник ст. 62-63, робота з текстом, читати, перекладати, робити завдання.
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Урок 2
Впр.8, 9 ст. 44 усно
Інформатика
Українська література

24. Володимир Підпалий. «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд». Ідея гуманізму, людянос-

ті, бережливого ставлення до природи. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).

https://youtu.be/8vMmtguH3eo

С.71-74, завдання 1-3, 6-8.

Англійська мова
підручник ст. 64
зошит ст. 44
Геометрія
Урок 24
Тема “Розв’язування задач. Самостійна робота”
1. Розв’язати задачі №349, №351
2. Виконати самостійну роботу за посиланням
Код доступу 5679134
 посилання
join.naurok.ua
Біологія
тема. Система органів дихання.Значення дихання.
п.13 вивчити.
мал.57.58.61.62.
виконати перевірку на ст68.
виконані завдання надіслати на перевірку
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова
підручник ст. 65
зошит ст. 45
Географія Тема: Урок узагальнення знань з теми « Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси» Д/З: Параграф 16-20
Хімія
Хімія 8ВГ
п.19.тема. Молярна маса
Виписати і вивчити формули на ст 106.
задачі-1.2.3. виконати.
вправи 122.123.126.128.129.133.
Всесвітня історія Тема: Зміцнення абсолютизму у Франції.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=dcPLDlGQgI0

Алгебра
Урок 24
Тема “Раціональні рівняння”
1. Переглянути відеоурок
розв’язання  рівнянь виконати у зошиті.
2. Пункт 7- опрацювати,  виконати № 208
Біологія
Тема. Система органів дихання.
Будова та значення газообмін в легенях  і тканинах.
табл.5 -виконати і вивчити.
мал.63
п.14 повт п.13..
Фізична культура https://youtu.be/Lv6f2fMj3_I
05.12.2022-09.12.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема 1: Ду фу китайська лірична поезія, Омар Хайям – рубаї, основні теми.
Т2 :Пісня про Роланда – історична основа твору
Завдання за підручником:
с.142-144 усно
с .145 запитання для самоперевірки .пит .5-письмово
с.145-151 усно (напам’ять2-3 рубаї)
с.151-165 усно (запитання для самоперевірки с 165)
ТЛ-Рубаї вивчити с.146
Відео прослухати/ проаналізувати
Геометрія
Урок 25
Тема “Розв’язування задач”
1. Підручник сторінка 70. Завдання №1 ” Перевір себе” у тестовій формі
Фізична культура
Англійська мова
Обговорити телепрограми що йдуть по телевізору. Вміти розповідати про улюблену телепередачу і записати розповідь в зошит(30 речень)
Історія України Тема: Поділ Гетьманщини. Андрусівське перемир`я.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=RsK-neZiq0k

Інформатика
Українська мова
 1. Контрольний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі.

https://youtu.be/EojY2M7BZ4M

Написати твір-опис

Мистецтво/ 1. Тема:” Живописні образи класицизму. Композитори класицизму”.

   Переглянути відеоматеріали до уроку:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки “Мистецтво 8 клас”, ст. 132-143
3. Підготувати презентацію про одного з композиторів епохи класицизму
Вівторок
Алгебра
Урок 25
Тема “Раціональні рівняння “
1. https://youtu.be/DNItmbfy43Y переглянути відео урок.
2.Повідомте учням
Код доступу 9009754  посилання join.naurok.ua
Географія Тема: Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в земній поверхні.  Д/З: Параграф 21

https://youtu.be/qwoCq-lStVg

Англійська мова
Підручник сторінка 66 всю записати в зошит( вправи 1,2b,4,5,6)
Фізика
Французька мова
Ст.45 впр.1 прочитати текст
Ст.46 впр.2 виконати завдання до тексту
Українська література

25. Василь Голобородько. Самобутня постать поета в

українській літературі. «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»). Фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти.

https://youtu.be/HN44x18-0U0

Записати паспорти віршів, виписати художні засоби.

Хімія параграф 18 N112-113,120-121

https://youtu.be/Viz0u1TFzlE

Хімія 8вг
Тема. Молярний об*єм.Закон Авогадро.
п20.
Записати і вивчити всі формули.
Записати і вивчити закон Авогадро.
Записати задачі.
Виконати  номери134-138
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.

https://youtu.be/6F028AIiwAc

Записати диктант

Історія України/ Тема: Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60-80-х рр. XVII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=01mlqAvcZxk&t=43s

Англійська мова
Зошит сторінка 46( читати, перекладати, виконати письмово вправи 1,2,3,4)
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Впр.3 ст.46 письмово
Впр. 5 ст. 47 усно
Інформатика
Українська література

26. «Наша мова», «Теплі слова». Наскрізний патріотизм, філософічність. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

https://youtu.be/-gQfgS5MYn0

с. 78, завдання 10-12

Англійська мова
Підручник сторінка 67 ( все письмово)
Підготувати розповідь про “ Улюблену музичну групу»(30 речень)
Геометрія
Тема “Контрольна робота”
1. Виконати контрольну роботу за посиланням
Повідомте учням
Код доступу 2126695
Попросіть учнів використати цей код,
відкривши посилання
join.naurok.ua
Біологія
Тема.  Дихальні рухи.
Нейрогуморальна регуляція  дихальних рухів.
п.15. повт.пп13.14.
мал 66.
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова
Підручник сторінка 69 письмово
Зошит сторінка 47 письмово
Географія Тема: Повітряні маси, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони.  Д/З: Параграф 22

https://youtu.be/iZhx-bGqmq8

Хімія  параграф 18 N114-117

https://youtu.be/Viz0u1TFzlE

Хімія 8вг
Тема.Відносна густина газів.
Записати і вивчити напам*ять всі  формули і правила.
Записати уважно задачі 1.і 2.
ст.121. виписати і вивчити молярну масу повітря.
задачі 145.146.149.виконати.
Всесвітня історія Тема: Іспанія у XVI ст. Національно-визвольна війна в Нідерландах.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=05y5IpSy-Dk

https://www.youtube.com/watch?v=qzhgmDIOyIg

Алгебра
Урок 26
Тема “Степінь з цілим від’ємним показником”
1. Переглянути відео урок,https://youtu.be/F54WTYEoHNI
2. Пункт 8- опрацювати,  виконати № 232, №234, №236,№240
Біологія
Хвороби органів дихання.їх профілактика
п 16. повт.пп13–15.
виконати самоконтроль  ст. 82–83 завд 8–21.
Фізична культура
12.12.2022-16.12.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема:
Основні тенденції літератури Середньовіччя
” Пісня про Роланда”історична основа твору.
Т2 порівняльна характеристика героїв епосу
Завдання ‘
Підручник с 152-165 усно
Письмово с165 пит 3, 7
Переглянути/прослухати/проаналізувати відео/аудіо
Геометрія
Урок 27
Тема “Теорема Фалеса”
1. Переглянь відео урок https://youtu.be/9UoZr_-7tLk
2. Підручник пункт 11 (теорема 11.1). Виконати № 369,№ 372,№373,№374
Фізична культура
Англійська мова
Тема 6: Планета Земля
Книга ст. 70, вивчити нову лексику.
Воркбук ст. 48
Історія України Тема: Правобережна Україна в останній чверті XVII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=2M06lOi_nlo

Інформатика параграф 22.
Українська мова
Мистецтво/
Вівторок
Алгебра
Урок 27
Тема : “Степінь з цілим від’ємним показником”
1. Пункт 8- повторити,  виконати № 241, №242, №251,№254
Географія Тема: Кліматичні показники: температура, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл на території України. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Практична робота 5.

Д/З: Параграф 23

https://youtu.be/XlCyO79aocA

Англійська мова
Книга ст. 71, читання та переклад тексту.
Воркбук ст. 49
Фізика
Французька мова
Ст. 50 впр. 1 усно
Ст. 50 впр .2 письмово
Українська література
 1. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Світ української поезії (твори В. Сосюри, В. Підпалого, В. Голобородька).

https://vseosvita.ua/test/start/cdc696

Хімія
13.12.22 параграф 19 N122-126
Хімія 8ВГ
Тема. Відносна густина газів.п.21
Розв*язування задач.
Задачі 147.148.149
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
Історія України/ Тема: Слобідська Україна й Запорожжя.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=2M06lOi_nlo

Англійська мова
Книга ст. 72, граматика: вживання will, might, may, be going to.
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Ст. 52 впр.10
Ст. 53 впр. 11 письмово
Інформатика параграф 23
Українська література
 1.  Література рідного краю № 2. Пісні УПА та їхні автори
Англійська мова
Продовження вивчення теми ( вживання will, might, may, be going to).
Воркбук ст. 50
Геометрія
Урок 28
Тема “Теорема про пропорційні відрізки. Узагальнююча теорема Фалеса”
1. Переглянь відео https://youtu.be/5JuyESf7vWA
2. Підручник пункт 11 (теорема 11.2). Виконати № 371, № 375,№ 378, №380
Біологія
Транспортна система.
Внутрішнє рідке середовище організму
п17
мал.69.  табл.7
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова Повторення вивченого, закріплення граматики, повторення лексики з теми.
Географія Тема: Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси.

Д/З: Параграф 23,ст. 104

https://youtu.be/WLytIhwAtU0

Хімія
16.12.22 параграф 19 N127-130
Хімія 8ВГ
Тема.Закон  Авогадро.
п.20.21.
Розв*язування задач
виконати задачі138.139.
Всесвітня історія Тема: Англія у XVI ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=lDMdSEzqs00

Алгебра
Урок 28
Тема “Стандартний вигляд числа”
1. Переглянути відео урок, https://www.youtube.com/watch?v=SSwBYsg_ceE
2. Пункт 8- опрацювати,  виконати № 248, №249, №260,№262
Біологія
Тема-Еритроцити.Групи крові.Правила переливання крові.
п. 18  табл.8 записати і вивчити.
виписати і вивчити напам*ять всі виділені важливі терміни
виписати рубрику–цікаво знати ст.91. та89
Фізична культура

19.12.2022-23.12.2022

Понеділок
Зарубіжна література
Тема: Данте Аліг’єрі ,творчий шлях .Аналіз сонету 11″В своїх очах .”
Т2- підсумки
Завдання:
Прослухати відео
Підручник с.166-171
ТЛ- сонет с.168
Сонет напам’ять(до 2семестру)
Запитання для самоперевірки -підручник с.175-176
Виконати тест для самоконтролю і самооцінки https://youtu.be/hR4pjTBfCbk
Геометрія
Урок 29
Тема “Властивості медіани та бісектриси трикутника”
1. Переглянь відео урок https://www.youtube.com/watch?v=HcBGSftCYr4
2. Підручник пункт 11 (теорема 11.3; 11.4). Виконати № 384,№ 385,№388
Фізична культура
Англійська мова Зошит сторінка 51( вміти описувати малюнок)
Історія України Тема: Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=kZkiItpjZ1Q

Інформатика
Українська мова
 1. PM № 11. Особливості будови опису місцевості. Стислий письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).
Мистецтво/
Вівторок
Алгебра
Урок 29
Тема : “Степінь з цілим від’ємним показником та його властивості”
1.https://www.youtube.com/watch?v=ct_7il48eAI – перегляньте відео урок
2. Пункт 9. Виконати № 274, №276, №278,№280
Географія Тема: Сезонні погодні умови і явища. Несприятливі погодно-кліматичні яви. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Д/З § 24

https://youtu.be/7LtdPVUKFEs

Англійська мова Скласти власні речення у першому підрядному ( 30 речень)
Фізика
Французька мова
Українська література
 1. Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. ПЧ № 2. Сучасна патріотична поезія.

https://bykvu.com/ua/mysli/suchasna-patriotychna-poeziia/

Опрацювати статтю, зробити аналіз одного з віршів

Хімія
Розв*язування задач по темі-
Відносна густина газів.
повт п.18–21.
переглянути уважно відео.
записати задачі з відео
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова https://youtu.be/tKZC6r0evys

Запишіть переказ почутого тексту в зошит.

 1. PM № 12. Аналіз письмового переказу.
Історія України/ Тема: Україна у подіях Північної війни.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=NQQ-Qa-Bx7E

Англійська мова Підручник сторінка 73 ( повністю). Вміти розповідати про ситуацію у Європі.
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Інформатика
Українська література

30.  Узагальнення вивченого в I семестрі

https://youtu.be/MTjDTC4jQlU

Англійська мова Скласти і написати історію « Про ситуації в які я потрапляю кожного дня»
Геометрія
Урок 30
Тема “Розв’язування задач”
1. Підручник пункт 11 (повторити ). Виконати № 390, № 391, № 392
Біологія
Тема. Групи крові. Перелипання крові.Резус-фактор.Зсідання крові
п.18.19.
табл.8 вивчити.
терміни з поясненням записати і вивчити напам*ять.
Уважно переглянути відео
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова Повторити усі вивчені за перший семестр слова. Вміти вводити ці слова у речення.
Географія Тема: Контрольна робота
Хімія
Розв*язування задач за законом Авогадро
повт. пп18–21.
переглянути і записати важливе з відео.
Всесвітня історія Тема: Англійська революція.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=wR91QYlAvJc

Алгебра
Алгебра
Урок 29
Тема : “Степінь з цілим від’ємним показником та його властивості”
1.https://www.youtube.com/watch?v=ct_7il48eAI – перегляньте відео урок
2. Пункт 9. Виконати № 274, №276, №278,№280
Біологія
тема.Кров.Узагальнення теми
пп17.18.19.
уважно переглянути відео
Фізична культура