4 класи

07.11.2022-11.11.2022

 

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Які скарби приховує Чорне море?

https://youtube.com/watch?v=476NTtVZGaQ

підручник с.112- 117

Перевіряю себе

2 Літературне читання Вступ до розділу”Захоплюємося сторінками історії України”.

О.Олесь”Наші предки – слов’яни”

https://youtu.be/NY38MRlZNBs

ст.48-51,чит.,переказ.
3 Українська мова Закінчення іменників ж.р.в орудному відмінку однини

https://youtu.be/W66Li4CVQoU

ст. 52-55 вправа 9
4 Математика Площа прямокутника. Співвідношення одиниць вимірювання площі. Обчислення значення виразів із буквами.

https://youtube.com/watch?v=A1xVOB-fjHU

ст.88-91, №472-478, д/з ст.91,№479,480
5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=qxNtumJPBOg&feature=share
Вівторок
1 Я досліджую світ Які скарби приховує Азовське море?

https://youtube.com/watch?v=_ypRI4fWBZo

підручник с.118- 121 відповідь на питання
2 Математика Площа квадрата. Квадратний кілометр. Обчислення значень виразів на декілька дій. Розв’язування задач. Складання обернених задач.

https://youtube.com/watch?v=HIEwnvyNKrg

ст.91-93, №481-489, д/з ст.93, №490, 491
3 Англійська мова Нещасний випадок з Магнусом і Клавдією.

РВ с 30 нову лексику записати в словник, вчити: farm, cow, grass, pond, bull, heard, drove, fell, saw, went, had, was.

Слухати, читати виразно текст.

РВ с.31 впр.1 виправити і записати правильне слово в кожному реченні.

АВ с.28 впр.1 вибрати правильне слово, написати біля кожного речення.

Впр.2 написати в реченнях слова every day (кожного дня). або yesterday (вчора) за зразком.

https://youtu.be/7H-y5ivX0tQ

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/

11oNM41hz4zbvJH-rfkMIvlGbbjaHfJ9a/edit?usp=drivesdk&ouid=115467602618902220209

&rtpof=true&sd=true

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOD41291fGM

5 Фізична культура https://youtu.be/ayqg_xx4R2U
Середа
1 Я досліджую світ Чому ґрунти є важливим природним  ресурсом країни?

https://youtube.com/watch?v=rcUGwfyiQfI

підручник с.122- 125
2 Математика Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника. Побудова прямокутника. Обчислення значення виразів.

https://youtube.com/watch?v=x1PhSBVQTDY

ст.93-95, №492-499, д/з ст.95, №500, 501
3 Літературне читання О.Олесь”Ярослав Мудрий”

https://youtu.be/4XIcizcJb18

https://youtu.be/ji7WmYA5HpM

ст.51-53,

чит.,завд.Поміркуйте

( письм.)

4 Українська мова Пишу переказ тексту»Дві групи та одна» Роб.зошитстор.16-18
5 Образотворче мистецтво Міський пейзаж.Фантастичне місто.

https://youtu.be/snWao7g1uWo

6 Музичне мистецтво Тема: Образи людей у вокальній музиці й живописі

https://www.youtube.com/watch?v=9JSA_Cv3NXA

Четвер
1 Літературне читання Перша історія України

І.Крип’якевич.Книги за княжих часів.

https://youtu.be/noCOAZnKjoY

ст54,чит.,перек.,завд.Пофантазуй.
2 Українська мова Закінчення іменників ч.р.в орудному відмінку однини

https://youtu.be/g9d164HNt4E

ст.55-57

вправа 6

3 Математика Ар. Гектар. Співвідношення одиниць вимірювання площі. Розв’язування задач, пов’язаних із визначенням площі ділянки.

https://youtube.com/watch?v=kelTi6K7vSU

 ст.95-97, №502-512, д/з ст.97, №513,514
4 Англійська мова Поїздка на природу.

РВ с.31 закріплення лексики. Граматична структура Past simple неправильні дієслова. Розповідне речення.

Впр.2 прослухати, пронумерувати

Впр.3 вибрати правильне слово і вставити в речення.

АВ с.29 впр.5 вибрати правильний варіант і доповнити речення за зразком

Впр.6 вибрати правильне слово, записати його в реченні в формі минулого часу ( за зразком)

Впр.7 написати про себе.

https://wordwall.net/ru/resource/6990990

/fly-high-4-unit-9-irregular-verbs

5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=zFc_K9EPvws
П’ятниця
1 Англійська мова Враження від поїздки до лісу

РВ с.32 нову лексику записати в словник, вчити: scared, confused, nervous, unhappy.

Читати виразно текст.

Впр.1 підібрати правильне речення, вставити в діалог

АВ с.30 впр.1 вибрати і написати правильне слово (за зразком)

Впр.2 прочитати, обвести правильну відповідь

Впр.3 написати запитання в правильному порядку (за зразком)

https://youtu.be/D0MR5eEirzc

2 Літературне читання Медіавіконце: кінофільми.Постер кінофільму

https://youtu.be/HhASPGXQUhY

https://naurok.com.ua/test/

mediavikonce-kinofilmi-storozhova

-zastava-pidruchnik-o-savchenko-1128206.html

ст.55,переглянути фільм,тест
3 Українська мова Іменники жіночого роду з основою на приголосний звук в орудному відмінку однини.

https://youtu.be/VjAm7PuQAFM

ст. 58-59

вправа 7

4 Математика Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Перетворення і порівняння одиниць вимірювання площі. Розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=kbNtNiCTgMk

ст.97-100, #515-525
5 Дизайн і технології Аплікація  “Казковий  птах” ( з сухого листя).

https://youtu.be/GbuF4ZyMmgs

 

14.11.2022-18.11.2022
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Де на Землі спекотно ,а де холодно?

https://youtube.com/watch?v=eSrl2rxG0aQ&feature=share

Підручник с.125 – 129
2 Літературне читання https://youtube.com/watch?v=v7ZE8mySvws&feature=share

Донька українського князя.

О.Герасимова.”Несподіване знайомство”

ст.56-59 чит.,складаємо продовження історії
3 Українська мова Досліджую закінчення іменників у родовому і місцевому відмінках однини Стор.61 впр.6
4 Математика Дії з іменованими числами. Перетворення одиниць вимірювання площі. Складання і розв’язування задач за таблицями.

https://youtu.be/O-_a1dHErx8

ст.100-101, #№26-532, д/з ст.101, №533,534
5 Фізична культура https://youtu.be/VQ4xmXOtVlw
Вівторок
1 Я досліджую світ Подорожуємо зонами мішаних і широколистих  лісів

https://youtube.com/watch?v=fNtvGdE6_mw&feature=share

Підручник с.130- 136

Виготовлення лепбука” Таємничий ліс”

2 Математика Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.
3 Англійська мова Емоції людини. Питальні речення в минулому часі.

РВ с.33 повторити правило використання питальних речень в минулому часі.

Впр.2 вибрати правильне слово і написати під малюнками.

Впр.3 доповнити речення правильним словом, потім побудувати і написати питальні речення ( за зразком)

АВ с.31

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/

1n3VHkA95fgYr7nDHEs98FUYuBllFc31f3BbZ4rHf680/

edit#slide=id.p1

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvK9hg210kY

 

5 Фізична культура https://youtu.be/KvLTgw7RTIM
Середа
1 Я досліджую світ Подорожуємо лісостепом

https://youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q&feature=share

Підручник с.137- 140

Перевіряємо себе.

Відповіді на питання

2 Математика Аналіз діагностичної роботи. Дія додавання. Властивості дії додавання. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задач.

https://youtu.be/rzRdywDITV8

ст.102-104, №535-541, д/з ст.104, №42,543
3 Літературне читання https://youtube.com/watch?v=l4QL-ddcXOo&feature=share

https://youtube.com/watch?v=RHJs7_76iIU&feature=share

З історії міст України.

Д Білоус.У назвах міст..

А.Коваль.Знайомі незнайомці

ст.60-62 переказувати

4 Українська мова Розбираю іменник як частину мови Стор.62 впр.8
5 Образотворче мистецтво Створення гірського пейзажу. “Краса чарівних Карпат”

https://youtu.be/Z3CJ462DgcQ

6 Музичне мистецтво Тема: Образи тварин у живописі та музиці

https://www.youtube.com/watch?v=gzQSPisk_ds

Четвер
1 Літературне читання https://youtube.com/watch?v=JDFjV-mxIJ4&feature=share ст.6,вивчтити напам’ять.
2 Українська мова Перевіряю свої досягнення

https://naurok.com.ua/test/imennik-4-klas-643749.html

3 Математика Додавання 0. Обчислення виразів. Обчислення периметра і площі прямокутника. Розв’язування задач складанням виразу.

https://youtu.be/CnZOmdmCC58

ст.105-106, №544-552, д/з ст.106, №553,554
4 Англійська мова Хвороби людини

РВ с.34 нову лексику записати в словник, вчити усно і письмово.

Текст читати виразно. РВ с.35 впр1 біля правильних речень поставити галочку.

АВ с.32

5 Фізична культура https://youtu.be/9AIIxaxY-oA
П’ятниця
1 Англійська мова Лікування та догляд хворого. Модальні дієслова .

РВ с.35 повторити правило використання модальних слів could, couldn’t в реченнях.

Впр.2 вставити правильні слова в рамки з’єднати з малюнком.

Впр.3 написати про себе (за зразком)

АВ с.33

https://youtu.be/AneYZTdKC_Q

2 Літературне читання Урок позакл.чит.

Знайти і прочитати про походження

назви міста Київ

https://youtube.com/watch?v=uC5Kbn3vNoc&feature=share

https://youtube.com/watch?v=ZjyFoSBDosI&feature=share

3 Українська мова Розвиток мовлення

«Розповідаю про улюблений журнал»

Зошит»Малюю словом»

Стор 19-21
4 Математика Дія віднімання. Властивості дії віднімання. Перевірка віднімання додаванням. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач.

https://youtu.be/3IiZontwSyY

ст.106-107, №555-561, д/з ст.107, №562,563.
5 Дизайн і технології Підставка під олівці.

https://youtu.be/3KEptwrGdjM

21.11.2022-25.11.2022
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Якою буває погода?

https://youtu.be/3_KCkaWy9Zo

ст.11, відповідати на запитання.
2 Літературне читання Підсумок за розділом.

https://naurok.com.ua/test/pereviryayu-svo-dosyagnennya

-z-rozdilu-zahoplyuemosya-storinkami-istori-ukra-ni-

savchenko-o-ya-1144236.html

ст.67, відповідаємо на запитання
3 Українська мова Прикметник

Пригадую вивчене про прикметник.

https://youtu.be/ZJLBSvMiho4

ст.65 впр11
4 Математика Віднімання суми від числа. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

https://youtu.be/VF2vwxDz-Ww

ст.108-109, №564-570, д/з ст.109, №571,572
5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=IksHtSp1674&feature=share
Вівторок
1 Я досліджую світ Чому грунти є важливим природнім ресурсом країни?

https://youtu.be/rcUGwfyiQfI

Ст.124, відповідати на запитання.
2 Математика Віднімання числа від суми.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.

Складання і розв’язування задач.

https://youtu.be/SkxP0NaN2ew

ст.110- 111, №573-578, д/з ст.111, №579,580.
3 Англійська мова Навички повсякденного життя. Непередбачені обставини. Прийменники місця.

РВ с.36 читати виразно текст.

Впр.1 дати відповіді на запитання до тексту.

Впр.2 галочкою відмітити правильні малюнки

Впр.3 подивитись на зразок, знайти прийменники в тексті, обвести відповідним кольором.

АВ с.34 заповнити таблицю, розподіливши слова в правильні колонки .

Впр.2 вставити в речення прийменники.

Впр.3 написати листа другові  про минулі вихідні, використовуючи опорні слова.

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/

1WUrlVfqVKyWBFI2bfJudQUPTsGl6IFNN/edit#slide=id.p1

https://www.youtube.com/watch?v=S9hu3fZ_Xhg

5 Фізична культура https://youtube.com/watch?v=R_f8yCYztmI&feature=share
Середа
1 Я досліджую світ Діагностична робота

https://vseosvita.ua/library/

diagnostuvalna-robota-z-ads-4-klas-na-aki-prirodni

-resursi-bagata-ukraina-493598.html

2 Математика Додавання і віднімання чисел. Складання і обчислення значення виразів із буквами.

Складання і розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=SLbFlnU8sSM&feature=share

 ст.111-113, №581-590, д/з ст.113,№591,592
3 Літературне читання Вступ до розділу”Розуміємо красу і добро”.М.Рильський”Зима”.

Н.Бічуя”Чотири руді лисиці”.

https://youtube.com/watch?v=vwZ5zuaLrBg&feature=share

https://youtube.com/watch?v=q921cD4eplo&feature=share

“ст.69 вивч.напам’ять.

ст.69-70чит.,перек.

4 Українська мова Відмінювання прикметників.

https://youtu.be/ssA6tOgVTeI

ст.67 впр. 6
5 Образотворче мистецтво Симетрія і асиметрія. “Чарівний ліхтар”

https://youtu.be/C78nmf7MPis

https://youtu.be/JX1xDtKRAbc

6 Музичне мистецтво Тема: Художні образи в музиці та скульптурі

https://www.youtube.com/watch?v=QUdfhiNazzw

Четвер
1 Літературне читання В.Вздульська “Горобине Різдво”

https://youtube.com/watch?v=nemrSi-OX-8&feature=share

ст.71-73 чит.,складаємо план.
2 Українська мова Початкова форма прикметників.

https://youtube.com/watch?v=Cr1meuAVVKU&feature=share

ст. 69 впр. 6
3 Математика Порівняння багатоцифрових цисел. Розв’язування рівнянь. Розв’ящування задач складанням рівнянь.

https://youtube.com/watch?v=7kesqJmpejU&feature=share

ст.113-114, № 593-599, д/з ст.114, №600,601
4 Англійська мова Правила поведінки при непорозуміннях та непередбачених обставинах. Розвиток навички говоріння.

РВ. с.37 впр.4 послуги і пронумерувати малюнки.

Впр.5 послухати знову і з’єднати з малюнками.

Впр.6 вставити пропущені слова. Розіграти діалог.

АВ с.35 прочитати і з’єднати частини речень.

Впр.5 пронумерувати репліки діалогу в правильному порядку.

Впр.6 подивитись на малюнок, вставити пропущені фрази.

https://youtu.be/Li3nE_lN7XU

5 Фізична культура https://youtu.be/FHuAoibagxY
П’ятниця
1 Англійська мова Позакласне читання. Текст ” Динозаври”.

РВ с.38,39  впр.1,2 подивитись на малюнки, прочитати тексти, підібрати до них запитання ( за зразком).

Впр.3 обвести правильні назви під малюнками ( за зразком).

Впр.4 прочитати речення, написати правда, неправда ( за зразком).

АВ с.36 впр.2 подивитись на малюноки, вставити пропущені слова в реченнях.

Впр.3 дати відповіді на запитання до 2 вправи.

https://youtu.be/gGNu8AQHYU4

2 Літературне читання В.Вздульська”Горобине Різдво”( продовження)

https://youtu.be/qXp_cYpyOkE

ст.74-76, чит.,складаємо план.
3 Українська мова Закінчення прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках.

https://youtube.com/watch?v=Cr1meuAVVKU&feature=share

ст. 71  впр. 9
4 Математика Усне і письмове додавання та віднімання чисел. Складання рівняння за твердженням. Розв’язування задач.

https://youtube.com/watch?v=iNiLOLU7sMk&feature=share

ст.114-116, №602-613
5 Дизайн і технології Проєкт “Загадковий мешканець Чорного моря”

https://youtu.be/ueoGRsPh_Q0

https://youtu.be/u9wvFsfontM

28.11.2022-02.12.2022

 

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Теплові пояси Землі

https://youtube.com/watch?v=qcFDAmJT3E4&feature=share

Підручник с.125
2 Літературне читання Позакласне читання

Валентина Вздульська “Потяги”

https://youtu.be/4mWi01JL4wo

ст.51-56Хрестоматія
3 Українська мова Утворюю прикметники за допомогою префіксів і суфіксів

https://youtu.be/V2ICs1xDGZQ

ст. 75 впр. 9
4 Математика Порівняння багатоцифрових та іменованих чисел. Кут. Види кутів. Розв’язування рівнянь і задач.

https://youtube.com/watch?v=HMh-K3LRseQ&feature=share

ст.116-118, №614-622, д/з ст.118, №623,624
5 Фізична культура https://youtu.be/KRx1zzneSYY
Вівторок
1 Я досліджую світ Зони мішаних лісів

https://youtube.com/watch?v=ZhJNYsywnfo&feature=share

підручник с.130
2 Математика Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Робота з геометричним матеріалом. Розв’язування рівнянь і задач.

https://youtube.com/watch?v=ucadIcB4myc&feature=share

ст.118-119, №625-631, д/з ст.120, №632,633
3 Англійська мова Тематичний підсумок . Самостійна робота.

Проектна робота « Доісторичні тварини»

4 Інформатика https://docs.google.com/presentation/d/

1ULtI6eG6W_ENTZSdB3asNyN-5PhBRrgY/edit#slide=id.p1матеріали

https://docs.google.com/document/d/1q9PB-wAsZFlJ4U4JFN-2PBl41aBQNWKY/edit

5 Фізична культура https://youtu.be/V-M3BgAramw
Середа
1 Я досліджую світ Зона лісостепу.

https://youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q

&feature=share

https://youtu.be/ummPgIZWfuE

підручник с.137
2 Математика Залежність суми від збільшення або зменшення одного з доданків на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за таблицею.

https://youtube.com/watch?v=8BCS2fM3UTA&feature=share

ст.120-121, №634-641, д/з ст.122, №642,643
3 Літературне читання Г.Кирпа”Мій ангел такий маленький…”

https://youtu.be/vGpM9yC8y40

ст76, чит.,Пофантазуй( письм.)
4 Українська мова Досліджую прикметники із суфіксами       -ськ -зьк  -цьк

https://www.google.com.ua/search?q=утворюю+прикметники+за+допомогою

+суфіксів&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=

cid:7dd0af19,vid:QD-YnVS6so4

ст. 75 впр. 9
5 Образотворче мистецтво Орнамент.

https://youtu.be/AwJd9ONBitQ

6 Музичне мистецтво Тема: Мистецтво в парку

https://www.youtube.com/watch?v=okZIArrmq_E

СПР.: Л. Колодуб. “Карпатська рапсодія №1”

https://www.youtube.com/watch?v=AACowPU1Qa8

ВИК.: Українська народна пісня “Ой ходила дівчина бережком”

https://www.youtube.com/watch?v=8QwBbFROdo4

Четвер
1 Літературне читання Діагностувальна робота

https://www.educ.com.ua/prakticheskie-

zadaniya-dlya-detey/zavdannya-dlya-4-klasu/

diagnostuvalna-4-klas-usnij-perekaz-tvoru.html

2 Українська мова Урок розвитку мовлення

Переказ тексту

“Шкідливість куріння”

https://fb.watch/g-2ynxj_vT/

ст.22-24
3 Математика Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Порівняння виразу і числа. Робота з геометричним матеріалом. Розв’язування і порівняння задач.

https://youtube.com/watch?v=YIMYxYZUzXo&feature=share

ст.122-123, №644-650, д/з ст.123, №651,652
4 Англійська мова Місце проживання. Вони поїхали містом.

РВ с.40 нові слова записати в словник , вчити усно в письмово. Текст читати виразно.

РВ с.41 впр.1 згадати історію, з’єднати частини речення.

АВ с.38 впр.1 підібрати малюнки до назв , поставити номери.

Впр.2 доповнити речення словами з 1 вправи.

https://youtu.be/WtZ7o7hqLVw

5 Фізична культура https://youtu.be/P1mESTKCmGc
П’ятниця
1 Англійська мова Подорожуємо містом. Прийменники напрямку руху.

РВ с.41 прийменники руху записати в словник, вчити.

Впр.2 послухати , поставити правильно галочки.

Впр.3 подивитись на малюнок, вибрати правильне слово , доповнити речення.

АВ с.38 впр.3 подивитись на малюнок , обвести правильний варіант.

АВ с.39 впр.5 подивитись на малюнок , вибрати правильне слово, написати речення( як собака дістався до ферми ).

Впр.6 написати про свою дорогу до школи , використовуючи прийменники руху.

2 Літературне читання М.Людкевич”Пригода у хатинці лісника”

https://youtube.com/watch?v=koH1v-Jlmew&feature=share

ст.77-79 чит.
3 Українська мова Визначаю рід,число,відмінок прикметників

https://m.youtube.com/watch?v=uex3bC02R2E

ст.77 впр 8
4 Математика Залежність різниці від збільшення або зменшення зменшуваного на кілька одиниць. Розв’язування рівнянь. Складання і розв’язування задач за таблицею.

https://youtube.com/watch?v=ja0xEdTB2C8&feature=share

 ст.124-125, №653-663
5 Дизайн і технології Проєкт “Загадковий мешканець Чорного моря”

https://youtu.be/TTDNL6u0NLk

https://youtu.be/8gmfF0DlpUg

05.12.2022-09.12.2022
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Подорожуємо просторами степу

https://youtu.be/Pv6SbEVJlXQ

Підручник с.137

Підготувати повідомлення про будь яку рослину чи тварину зони лісостепу.

2 Літературне читання

 

М.Людкевич”Пригода у хатинці лісника”

( продовження)

https://naurok.com.ua/test/mariya-lyudkevich-prigoda-u-hatinci-lisnika-1843928.html

ст.80-81, тест
3 Українська мова Визначаю рід,число,відмінок прикметників

https://m.youtube.com/watch?v=uex3bC02R2E

Роб.зошит стор38
4 Математика Залежність різниці від збільшення або зменшення від’ємника на еілька одиниць. Складання і обчислення значення виразів. Розв’язування рівнянь і задач

https://youtube.com/watch?v=iMy0qPaN0EY&feature=share

№ 664-673
5 Фізична культура https://youtu.be/HRpSx_IwZV4
Вівторок
1 Я досліджую світ Сходження на Говерлу.Гори Карпати.

https://youtu.be/eiw5Kb_WTuY

Підручник с.141

Перевіряємо себе с.144

2 Математика Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач, пов’язаних із визначенням маси

https://youtube.com/watch?v=w1BkMZ91Dc4&feature=share

№ 674-684
3 Англійська мова Скільки коштують квитки.

РВ с.42 нові слова записати в словник, вчити усно і письмово.

Текст читати виразно.

Впр.1 з’єднати запитання і відповіді .

АВ с.40 впр.1-3

https://youtu.be/ssnDRemLc6c

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=6NkWAlf_XSc&t=21s

https://docs.google.com/document/d/1kX5wc

_lWgyor2LBlSF_1t6yZctD5rWTl/edit

https://docs.google.com/presentation/d/10Qt-9yYMK1SXhiB7Emx6n_qQADg2-KWX/edit#slide=id.p1

5 Фізична культура https://youtu.be/VQ4xmXOtVlw
Середа
1 Я досліджую світ Кримські гори.

https://youtube.com/watch?v=Ia8rFygOdrA&feature=share

Підручник с.149

Проєкт ” Кримські гори”

2 Математика Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач, пов’язаних із визначенням відстані

https://youtube.com/watch?v=aknco7DkcJk&feature=share

№ 685-693
3 Літературне читання Медіавіконце:електронне листування

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-elektronna-skrinka-ta-elektronne-spilkuvannya-94223.html

ст.82,Пофантазуй
4 Українська мова Розбираю прикметник як частину мови

https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=ru-ua&sxsrf=

ALiCzsbcd33Xm4MqaR6dMNueLA2K2wHNAQ:1669790485

696&q=Розбираю+прикметник+як+частину+мови+4+клас&sa

=X&ved=2ahUKEwib7P6lptX7AhUF_

rsIHRvnCdkQ1QJ6BAhHEAE&biw

=320&bih=608&dpr=3#fpstate=ive&vld=cid:f

097b91d,vid:SvuKCkSvfW4

ст. 70 впр 4
5 Образотворче мистецтво Стрічковий  орнамент.

https://youtu.be/uJ9hZynWg_I

https://youtu.be/FaBPo5pHf34

6 Музичне мистецтво Тема: Казкові образи

https://www.youtube.com/watch?v=9VLGRh2gwdw

ВИК.: Д. Пташинський. “Острів мрій”

https://www.youtube.com/watch?v=Ji75vAw1RXM

 

Четвер
1 Літературне читання Д.Білоус”Колядник”

https://youtube.com/watch?v=EgPCDT4zzJ0&feature=share

ст.83-84 чит.,скринька очікувань
2 Українська мова Розбираю прикметник як частину мови

https://www.google.com.ua/search?client=safari&hl=

ru-ua&sxsrf=ALiCzsbcd33Xm4MqaR6dMNueLA2K2w

HNAQ:1669790485696&q=Розбираю+прикметник+як

+частину+мови+4+клас&sa=X&ved=2ahUKEwib7P6lptX7

AhUF_rsIHRvnCdkQ1QJ6BAhHEAE&biw=320&bih=608&dpr=

3#fpstate=ive&vld=cid:f097b91d,vid:SvuKCkSvfW4

Роб .зошит стор39
3 Математика Співвідношення між одиницями вимірювання вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування ріанянь і задач

https://youtube.com/watch?v=5Y8CTQjF1eA&feature=share

№ 694-704
4 Англійська мова Зустріч у кафе, ресторані .

РВ с.43 повторити вживання кількісних дієприслівників much , many- багато,

a little, a few- мало з граматичною структурою There’s/ There are, There isn’t/ aren’t.

Впр.2 подивитись в сказати про те , чого немає на столі, використовуючи слова і граматичну структуру.

Впр.3 обвести правильний варіант і  доповнити речення словами a little or a few.

Впр.4 послухати , обвести правильний варіант . Заспівати ( за бажанням).

АВ с.41 впр.4-6

 

5 Фізична культура https://youtu.be/ndG_6JzQAfc
П’ятниця
1 Англійська мова Перекус. Наказовий відмінок: Look…! Listen..! Hide…!

Нові слова записати в словник, вчити усно і письмово.

Текст читати виразно .

Впр.1 прочитати речення , написати True, False.

АВ с.42 впр.1-3

https://youtu.be/ssnDRemLc6c

2 Літературне читання Перевіряю свої досягнення “Розуміємо красу й добро”

https://naurok.com.ua/test/pereviryayu-svo-dosyagnennya-rozumiemo-krasu-y-dobro-1192452.html

ст.85
3 Українська мова Повторення написання прикметників із суфіксами -ськ,зьк,цьк

https://www.google.com.ua/search?q=утворюю+прикметники+за+допомогою+суфіксів&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:7dd0af19,vid:QD-YnVS6so4

ст. 74 впр3
4 Математика Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язувпння задач на визначення тривалості подій

https://youtube.com/watch?v=pi6Hws-d-d4&feature=share

№ 705-716
5 Дизайн і технології Створення лепбука “Таємничий ліс”

https://youtu.be/gLZqZ9fwpns

12.12.2022-16.12.2022
Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Українські Карпати.

Чим приваблює природа Карпат?

https://youtube.com/watch?v=miKkd7iEclg&feature=share

зош.с.72

підручник с.145

2 Літературне читання Сашко Дерманський”Мрія Маляки”

https://youtu.be/i4KPe8FlsRA

https://youtube.com/watch?v=O7-pJg1_F1g&feature=share

ст.97-99 чит.,придумати кінцівку твору
3 Українська мова Розбираю прикметник як частину мови.

https://www.google.com.ua/search?q=розбираю+прикметник+як

+частину+мови&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=

safari#fpstate=ive&vld=cid:3487ec1b,vid:XrcFZXx0ArM

Роб.зошит стор 39
4 Математика Розв’язування задачна визначення тривалостіподії. Розв’язування рівнянь. Робота з діаграмою

https://youtube.com/watch?v=1GcMuatfQmU&feature=share

№ 717-726
5 Фізична культура https://youtu.be/_i21ayB1fX0
Вівторок
1 Я досліджую світ Віртуальна екскурсія.

Загадкові Карпати.

Природні умови Карпатських гір.

https://youtu.be/wsrr27HEq4E

підручник с.147
2 Математика Узагальнення і систематизація знань учнів. Повторення вивченого

https://youtube.com/watch?v=tNcyp-6u1Go&feature=share

3 Англійська мова Граматична структура: неозначені займенники.

РВ с.45 вчити неозначені займенники.

Впр.2 подивитись на малюнок, доповнити речення неозначеними займенниками ( за зразком).

Впр.3 поспостерігати за тим, що учні роблять в класі,

написати декілька речень, використовуючи неозначені займенники.

АВ с.43 впр.4 з’єднати частини речень.

Впр.5 обвести правильний варіант, записати його в реченні.

Впр.6 записати речення, використовуючи опорні слова ( за зразком).

4 Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=FLtQVDcDURo

https://docs.google.com/presentation/d/1SNPsHzya

_uF3VuNbdaybJwTp6uoVZ3PO/edit#slide=id.p1

5 Фізична культура https://youtu.be/wMWr8gsVtl0
Середа
1 Я досліджую світ Тварини Карпат.

Назви тварин,які мешкають у Карпатах.

https://youtu.be/H48Gu_CdooA

підручник с.147- 148
2 Математика Повторення вивченого. Розв’язування задач та прикладів.

Робота з геометричним матеріалом( збірник завдань “Математика.

 

 

 

 

 

Дидактичний матеріал. 4 клас.” ст.26, картка 18, 1 варіант

3 Літературне читання Галина Вдовиченко”Найдовші вуса”

https://youtu.be/-ByPDZhmApo

 

ст.101-102 чит.
4 Українська мова Урок розвитку мовлення

Пишу переказ

«Малюю словом»

 

Стор 25-27
5 Образотворче мистецтво Мозаїка.

https://youtu.be/3CX80zu_Wmo

https://youtu.be/SYMO0t-LomE

6 Музичне мистецтво Тема:  Музичні образи зимових свят

https://www.youtube.com/watch?v=5h6QDapyIqc

СПР.: Відеофрагмент із різдвяного мюзиклу “Містерія Різдва”

https://www.youtube.com/watch?v=b0RyD2X74Vo

ВИК.: Українська народна щедрівка “Ой сивая та і зозуленька”

https://www.youtube.com/watch?v=LfUm1DXVv50

 

Четвер
1 Літературне читання Галина Вдовиченко”Найдовші вуса”( продовження)

https://youtube.com/watch?v=8_IBtSrA3oc&feature=share

ст.103-105, стислий переказ
2 Українська мова Діагностична робота

3 Математика Повторення вивченого. Розв’язування задач та прикладів.

Робота з іменованими числами(збірник завдань “Математика.

Дидактичний матеріал. 4 клас” ст.28, картка 19, 2 варіант
4 Англійська мова Навички повсякденного життя. Слова для вираження послідовності часу. Розповідаємо історії.

РВ с.46 прочитати історію, пронумерувати малюнки.

Впр.2 дати відповіді на запитання до тексту.

Впр.3 подивитись на приклади вживання прислівників послідовності часу. Потім знайти і обвести іх у тексті.

АВ с.44 впр.1 вибрати правильне слово, вставити в речення, з’єднати частини речень.

Впр.2 подивитись на малюнки, написати рівняння правильно (за зразком).

Впр.3 написати коротку розповідь про екскурсію, використовуючи опорні слова.

5 Фізична культура https://youtu.be/1H3DOvE4vlk
П’ятниця
1 Англійська мова Розвиток навички говоріння. В ресторані.

РВ с.47 впр.4 доповнити меню, підписавши малюнки.

Впр.5 послухати діалог, поставити правильні літери в квадратах.

Впр.6 розіграти діалог.

АВ с.45 впр.5 прочитати речення, обвести правильний малюнок.

Впр.6 прочитати відповіді, написати запитання.

https://youtu.be/IhYTRIH46Dw

2 Літературне читання Діагностична робота .Читання вголос

https://drive.google.com/file/d/

1gKauzxv6B2q7nDFdmdPMA_wrUw_hzr63/view

3 Українська мова Творчі завдання:

Прикметник

https://www.google.com.ua/search?q=творчі+завдання+прикметник+4+клас&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:7127e73e,vid:TrBY3nJe02I

4 Математика Повторення вивченого. Розв’язування задач та прикладів

збірник завдань “Математика. Дидактичний матеріал.  4 клас.” ст.33, картка 23, 1 варіант
5 Дизайн і технології Карпатська красуня.

https://youtu.be/aZ1QTC-2Dus

19.12.2022-23.12.2022

Навчальний матеріал Завдання для закріплення знань і навичок
Понеділок
1 Я досліджую світ Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір.

https://youtube.com/watch?v=Gc6q3HiQa-Y&feature=share

https://youtu.be/_YQz2cMs3p4

підручник с.152
2 Літературне читання Позакл.чит

Читаємо твори про Св.Миколая

https://youtube.com/watch?v=rAHWADaV2bE&feature=share

https://youtube.com/watch?v=RjOcZkzrd6g&feature=share

3 Українська мова Пишемо листа до Святого Миколая

Урок розвитку мовлення

https://youtu.be/q4hHKIg2NlA

4 Математика Повторення вивченого. Розв’язувпння прикладів і задач. Робота з іменованими числами

картка 52, 1 варіант
5 Фізична культура https://youtu.be/uGlf2JdYm24
Вівторок
1 Я досліджую світ Підсумок за темою ” Природні зони України”

Діагностична робота

2 Математика Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.

3 Англійська мова УРОК 1 Розвиток навички читання . Екскурсія Лондоном.
РВ с.48,49 впр.1,2 прочитати про визначні місця Лондона, потім прослухати я пронумерувати їх.
Впр.3 ,4 прочитати текст, дати відповіді на запитання до тексту.

4 Інформатика https://www.youtube.com/

watch?v=FLtQVDcDURo&t=86s

https://docs.google.com/presentation/d/

1JtxVXFjGgwt2zdW_rWNVh2aFphQYDSxY

/edit#slide=id.p1

5 Фізична культура https://youtu.be/RWbgRbNkp7U
Середа
1 Я досліджую світ Які рослини занесено до Червоної книги  України?

Підсумок за 1 семестр.

https://youtube.com/watch?v=akARhW2ZQP0&feature=share

2 Математика Аналіз діагностичної роботи.Повторення вивченого матеріалу

карка 54, варіант 1
3 Літературне читання Зірка Мензатюк.Небилиці про рукавиці.

https://youtu.be/RCL_VhW_S4k

ст.106-109( хрестоматія) читаємо.

 

4 Українська мова Повторюємо відмінки

https://youtube.com/watch?v=tNcyp-6u1Go&feature=sh

Дом завдання

Провідміняти :

Перемога,

Герой,

Хоробрість

5 Образотворче мистецтво Підсумковий за 1 семестр.

Новорічна листівка

https://youtu.be/n9SiiWnw3LE

https://youtu.be/Q05S2VWV2Dw

6 Музичне мистецтво Тема: Святкова подорож

https://metjkyskova.blogspot.com/p/4-16.html

 

Четвер
1 Літературне читання Зірка Мензатюк.Небилиці про рукавиці.

https://youtube.com/watch?v=plJcSGLO5Ts&feature=share

ст.110-111,чит.,перек.
2 Українська мова Повторюємо тему «прикметник»

https://www.google.com.ua/search?q=розбираю+прикметник+як+частину+мови&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=ru-ua&client=safari#fpstate=ive&vld=cid:3487ec1b,vid:XrcFZXx0ArM

Розібрати прикметник

Хоробрий

Мужній

3 Математика Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування задач і прикладів

картка 51, варіант 1
4 Англійська мова
УРОК 2 Проект « Визначні місця мого міста( Києва)» на окремому аркуші паперу. РВ с.49( зразок ).
5 Фізична культура https://youtu.be/1gp5YUi8Ndg
П’ятниця
1 Англійська мова
 Повторення матеріалу .
РВ с.50,51. АВ с.48,49
2 Літературне читання Підсумковий урок за 1 сем.

Готуємось до Новорічних свят.

https://youtu.be/0t80XGE8fhg

https://youtube.com/watch?v=ognVzXwqHtM&feature=share

3 Українська мова Гра-вікторина

https://youtu.be/_LqC-qD52Ic

4 Математика Узагальнення знань за 1 семестр. Повторення вивченого, розв’язування задач і прикладів картка 55, варіант 1
5 Дизайн і технології Підсумковий урок за 1 семестр.

Новорічна листівка

https://youtu.be/Ab-bHWror80

https://youtu.be/Ahlid7S0nOc