ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ 2022-2023 Н.Р.

Оголошення!

ДО УВАГИ БАТЬКІВ
МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЗЗСО №200

 

Прийом документів у перші класи на 2022 – 2023 навчальний рік

розпочнеться за графіком

з 2 травня і завершиться 31 травня 2022 р.

Цьогоріч документи будуть прийматися:

 • особисто за попереднім записом
 • в електронному вигляді (надсилати скановані документи одним електронним листом!)
 • у вигляді поштових листів.

На 2022 – 2023 н.р. ЗЗСО № 200 здійснить прийом у 1 класи 120 учнів ( 4 класи).

Класоводи:

 • Гаврутенко Галина Михайлівна
 • Загородня Тетяна Михайлівна
 • Коломієць Надія Віталіївна
 • Корсуненко Ірина Володимирівна

 

Тел.:    424-02-72,   424-81-12,    424-33-42

Сайт: https://www.school200.kiev.ua/

Електронна адреса schooln200@gmail.com

Попередній запис на прийом – Запис на прийом

 

Перелік документів, які необхідно

підготувати і подати до школи:

 1. Заява одного з батьків, або осіб, які їх замінюють написана власноруч (від руки) згідно зразка (зразок додається)
 2. Копія свідоцтва про народження дитини.
 3. Копія документу, що підтверджує місце реєстрації (проживання) дитини або одного з її батьків в мікрорайоні ЗЗСО №200
 4. Медична довідка за формою первинної облікової документації №086/1-о та довідка №063 (щеплення)

 

Копії всіх документів завіряються відповідно  оригіналів та лишаються в пакеті наданих документів до ЗЗСО

Всі оригінали повинні бути представлені у заклад освіти не пізніше 23 серпня 2022 року.

 • Надання документів дитини до зарахування в 1 клас здійснюється батьками, або особами, що їх замінюють (надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу )
 • Присутність дитини при наданні документів не є обов’язковою, оскільки співбесіда з нею проводитись не буде.
 • Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років.

Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 

Пріоритет при зарахуванні до першого класу отримають наступні категорії дітей:

 • ті, що проживають на території обслуговування закладу,
 • зареєстровані внутрішньо переміщені особи, що проживають на території закладу,
 • діти, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі та дітей працівників цих закладів.

Зразок заяви, яка подається до закладу освіти (написати власноруч)

Директору ЗЗСО  № 200

Святошинського району м.Києва

Алєксандровій Т.М.

прізвище, ім’я, по батькові заявника,

який (яка) проживає за адресою

контактні телефони:___________________

e-mail:   ____________________________

 

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахувати мою дитину______________________________________________,

                      прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження                               

який (яка) фактично проживає за адресою________________________________

до 1 (першого) класу на денну форму здобуття освіти.

 

Додатки: /вказати документи, які додаються до заяви:

 • копія свідоцтва про народження,
 • мед.довідка №086-1/о,
 • копія документа, що підтверджує місце проживання дитини
 • та інші документи/:

 

Повідомляю про /вказати, якщо є у наявності/:

 • наявність права на першочергове зарахування: назва і реквізити документа, що підтверджує проживання дитини на території обслуговування закладу освіти
 • навчання у закладі освіти №200 рідного (усиновленого)брата/сестри: прізвище, ім’я та по батькові брата/сестри та клас, в якому навчається
 • роботу одного з батьків дитини в закладі освіти №200 прізвище, ім’я та по батькові, посада працівника закладу освіти
 • потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі*: зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами
 • інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу:

 

            Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

 

Всі оригінали документів, зазначених у заяві, зобовязуюсь надати до 23 серпня 2022 року.

 

Дата_________________                                                                Підпис ______________

 

Територія обслуговування

ЗЗСО № 200 (мікрорайон)

(територія визначена згідно розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

№ 95 від 18.02.2021 р.):

 

Доброхотова:

6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20/19, 24, 26, 28, 30.

Вернадського:

61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а,  81, 83, 85, 87, 87а.

Семашка:

8, 8а, 10, 15, 17, 21

Палладіна:

18/30, 20, 22, 24.

В.Стуса:

22/11, 23/9, 24, 26, 27, 28, 28а.

 

В першу чергу до 1 класу зараховуватись будуть діти,

що проживають в мікрорайоні школи!

 

Право розподілу учнів по класах та призначення вчителів до цих класів залишено за адміністрацією закладу освіти.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ 2021-2022 Н.Р.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечуєдоступністьі безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ”

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
 3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

ПОРЯДОК
зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти від 16.04.2018 № 367

Розділ І, п.4.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини та за зразком

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

Розділ ІІ, п.1.

 1. Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.

Крім того, заяви та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, до 31 травня можуть бути подані до інших закладів освіти (без обмеження їх кількості) для зарахування на вільні місця.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

 1. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене /в першу чергу/, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності);

2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування.

 

Офіційний документ видається повноваженими особами, яким законом надано право видавати чи посвідчувати документи з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

 

ПОСТАНОВА від 19 вересня 2018 р. № 806 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684”. 2018

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиза формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно достатті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Зверніть увагу: ЖЕК та ОСББ не мають повноважень видавати довідки про місце проживання громадян без реєстрації!

За такою інформацією потрібно звертатись до ЦНАП.

 

Графік роботи комісії

по прийому документів дітей до 1 класу

2022-2023 навчального року 

   

Дата

 

Години прийому
1.     4 травня (середа) 9.00 – 12.00
2.     5 травня (четвер) 14.00 – 17.00
3.     10 травня (вівторок) 9.00 – 12.00
4.     12 травня (четвер) 14.00 – 17.00
5.     18 травня (середа) 9.00 – 12.00
6.     31 травня (вівторок) 9.00 – 12.00

 

Місце роботи комісії:

Головний корпус школи, спортивна зала (вхід зі сторони поліклініки)

 

Режим роботи першокласників

Структура навчального року:

 • Навчальний рік – два семестри
 • Канікули – осінні, зимові, весняні, літні
 • Робочий тиждень – 5 днів

 

      Тривалість навчального часу на уроці:

 • 1 клас – 35 хв

 

ГПД (12.20 – 18.20)

 • Обід
 • Прогулянка на свіжому повітрі
 • Гуртки, тематичні бесіди, розвиваючі ігри та вправи
 • Прогулянка на свіжому повітрі