Кадровий склад закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

Кількість учителів  –  99

– мають повну вищу освіту – 95

– спеціалісти вищої категорії – 51

– Відмінник освіти України – 8;

– вчителів-методистів – 19;

– старших учителів – 24;