8 класи

05.09.2022-09.09.2022

 

Понеділок

Зарубіжна література
Тема: Література і культура.
Роди літератури,основні епохи.Літературний процес.
Завдання:
1.Пррслухати,переглянути відео
2 Прочитати за підручником с.6-8
3.Вивчити ЛТ Література.Культура.Рід.
4 Перевір себе с.7(усно)
Геометрія
  Чотирикутник і його елементи
1. Переглянути відео урок  https://www.youtube.com/watch?v=CpWb9IvIiig
2. Підручник пункт 1 , № 12, №15, №18
Фізична культура
Англійська мова Класна робота: 5.09 підручник сторінка 6 ( письмово). Домашня робота: зошит сторінка 4 вправа 1,2.
Інформатика §1
Українська мова Вступ. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

https://youtu.be/wu2p3rmbhVw

Мистецтво 1. Опрацювати за підручником ” Мистецтво 8 клас” О. Гайдамаки тему 1-2 ” Гармонія та досконалість Еллади”, ст. 5-17

2. Переглянути відеоматеріали до уроку:
3. Виконати практичну роботу за вибором на ст. 16 або за власною ідеєю

Вівторок

Алгебра
Повторення. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники
1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=-YMzA4V3Hic
2.Виконати завдання за підручником № 22, №23
Географія Тема: Вступ. Об’єкти вивчення та методи досліджень фізичної та суспільної географії. Параграф 1.
https://youtu.be/TVrVwyeOdto
Англійська мова сторінка 7( читати, перекладати). Домашня робота: зошит сторінка 4 вправа 3,4,5
Фізика
Французька мова C’est la rentrée

Українська література Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Багатозначність художнього
образу. Різновиди образів. Функції художньої літератури. Аналiз художнього твору.https://youtu.be/bF0H3dY84DgС 4-11
Хімія
тема: Історичні відомості та класифікація хімічних елементів.
Завдання. п. 1.вивчити!
Виписати в зошит знаки хімічних елементів. їх назви до кожної з чотирьох груп:
1 )Лужні метали.
2) Лужноземельні метали
3)Галогени
4)Інертні гази
вивчити напам*ять символ-назва!
Записати вчених по тріадах, правило октав,
творче завдання: написати про вчених, згаданих у дописі

Середа

Фізична культура
Фізика
Українська мова PM №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення;
засоби міжфразного зв’язку в тексті.https://youtu.be/u1X9l3mpGtQс. 181-182, вправа 394
Історія України Тема: Українські землі у складі держав Європи й Азії в першій половині XVI ст.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=0-FoJTE5ytg
Англійська мова Повторити Present Simple and Present Continuous

Домашня робота: зошит сторінка 5 письмово
Зарубіжна література
Курс за вибором

Четвер

Французька мова Ст. 9-10 прочитати та дати відповіді на питання
Інформатика §2,3
Українська література Українські історичні пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками
(«Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»).
С. 12-15. Заповнити літературний паспорт пісні « Та, ой, як крикнув же козак Сірко»
Англійська мова сторінка 8( письмово).Домашня робота : сторінка 6 письмово
Геометрія
Паралелограм , властивості паралелограма
1. Переглянути відео урок
2. Підручник пункт 2 №41. №45, №49
Біологія
п.1вивчити
виписати і пояснити всі терміни та виписати у вертикальну колонку систематику людини.вивчити напам*ять.
опрацювати відео
Трудове навчання Вступ

П’ятниця

Англійська мова У підручнику сторінка 9 письмово. 

Домашня робота :зошит сторінка 7 письмово.
Географія Тема: Географічні відомості про територію України. Параграф 2.
https://www.youtube.com/watch?v=onLUlcuGNx8
Хімія
Тема Періодичний закон
П.2 Закон виписати,взяти в рамочку,запам*ятати!
на ст.14 виписати виділений висновок і 7 стовпчиків з елементами та їх сполуками.
вивчити напам*ять
Всесвітня історія Тема: Великі географічні відкриття європейців у XV-XVI ст.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=jz2GolUv2-8
Алгебра
Степінь. Властивості степенів
1. Переглянути відео
2. Виконати №19
Біологія
тема:Різноманітність клітин і тканин організму людини
п.2.мал. клітини виконати і пояснити всі органели. вивчити!
мал. тканин і будову нейрона виконати і вивчити!мал.5-9.Б
Фізична культура
12.09.2022-16.09.2022

Понеділок

Зарубіжна література Завдання на тиждень:

Тема:            Загальнолюдське значення священиз книг народів світу.
Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності 2-1тис.до н.е.
Образи ведійської міфології.
Завдання:
Прочитати стр.10-17
Перевір себе с-12, с.-16,18(усно)
Переглянути відео:
Геометрія
Урок 3. Тема ” Чотирикутник. Розв’язування задач”
1.ПІдручник: пункт 1 повторити №13, 19, 22 (рік видання 2020)
Фізична культура
Англійська мова
Student”s Book p. 10-11, робота з текстом, впр. 1а та 3 письмово в тоненькому зошиті.
Інформатика https://youtu.be/_qcRZB74ne4
Українська мова Лексикологія. Фразеологія.

https://www.youtube.com/watch?v=M8uXcP6xdXs

Мистецтво 1. Опрацювати за підручником О. Гайдамака ” Мистецтво 9 клас” тему 3-4 ” Велич і могутність Давнього Риму”, ст. 18-29

2. Переглянути відеоматеріали до теми:
3. Виконати завдання 2 на ст.29

Вівторок

Алгебра
Урок 3. Тема ” Системи лінійних рівнянь. Розв’язування задач “
1. Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=evEBgUJ220U
2. ПІдручник: ст.30 №134, 135.
Географія Тема: Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах.

https://youtu.be/elJ3RItORD0

Д. завдання: параграф 5

Англійська мова
Student”s Book p. 12, Workbook p.8
Фізика
Французька мова
Le festival de Cannes
Українська література Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»).

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою, їх характеристика.

https://www.youtube.com/watch?v=EbF-o9M5IA8&list=PLuKEIL5ZUv-W2S4MdsIBT49xXEIJHh5X8

Хімія § 1
Хімія 8ВГ
Уважно переглянути відео.
п2..уважно опрацювати.
і класичне і сучасне визначення закону виписати. виділити і вивчити напам*ять
Всі згадані в п. хімічні елементи виписати і підписати їх назви користуючись таблицею.
на все добре вам!

Середа

Фізична культура
Фізика
Українська мова Морфологія й орфографія.

https://www.youtube.com/watch?v=e8vgwFZUEm4

Історія України Тема: Соціально-економічне становище українських земель у XVI ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=yBFSJkFD3is

Англійська мова
Student”s Book p. 13, Workbook p.9
Правило вживання артиклів the, a, an.
Переглядаємо відео:
Зарубіжна література
Курс за вибором

Четвер

Французька мова Вправа 1 ст. 10
Інформатика https://youtu.be/ICSylV0npPo
Українська література https://www.youtube.com/watch?v=EbF-o9M5IA8&list=PLuKEIL5ZUv-W2S4MdsIBT49xXEIJHh5X8
Англійська мова
Student”s Book p. 14, Workbook p.10
Геометрія
Урок 4. Тема “Паралелограм , розв’язування задач “
1 Повторити  пункт 2
2. Розв’язати задачі №50,51,53,58.
Біологія
Завдання з біології на 3 урок.
Переглянути відео. Виписати всі системи, їх будову і функції та основні органи.
п.3 мал.21 виконати.
Трудове навчання

П’ятниця

Англійська мова
Student”s Book p. 15-16 робота з текстом та закріплення правил.
Географія Тема: Топографічна карта. Читання топографічних  карт.

https://youtu.be/f8tT1e-kam4

Д. завдання: параграф 6

Хімія § 2
Хімія 8ВГ
Шановні учні!
Уважно перегляньте відео
Випишіть найважливіші правила.
П.3.- вивчити,розібратись дуже уважно.
Виписати виділені правила і висновки.
Все добре вивчити.
Всесвітня історія Тема: Завоювання і освоєння Нового світу європейцями.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=3iDCXjKeP1E

Алгебра
Урок 4. Тема “Раціональні вирази. Раціональні дроби. Тотожності.”
1 Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=IVN7tGYM3k8
2. Підручник п.1 ст.5, виконати завдання № 1,5,6,11,13.
Біологія
завдання з біології
Уважно переглянути відео
п.4.
виписати методи діагностики і прилади з поясненням.
Виконати самоконтроль ст.25
Фізична культура
19.09.2022-23.09.2022

Понеділок

Зарубіжна література Завдання на тиждень

Тема: Коран- головна книга ісламу. Будова.Схожість і відмінність із Біблію.
Біблія.Старий Заповіт.Каїн і Авель.
Завдання:
Підручник: с.18- 27. с.32- 38
Прочитати.
Письмово: с.39 пит .9, с.23 пит.7
Прослухати / переглянути відео
Геометрія
 Урок 5. Тема “Паралелограм , розв’язування задач “
1 Повторити  пункт 2 (підручник 2020)
2. Розв’язати задачі №59, 64,65.
Фізична культура
Англійська мова Підручник сторінка 16 ( повторити слова). Зошит сторінка 10( читати , перекладати).
Інформатика
Українська мова
 1. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.

https://www.youtube.com/watch?v=HB18v0MpGMAш

Параграф 3, вправа 34,40

Мистецтво 1. Тема: ” Мистецтво Візантії та Київської Русі”.

 Переглянути відеоматеріали до теми:
2. Опрацювати за підручником О.Гайдамаки” Мистецтво 8 клас” цю тему, ст.30-40
3. Виконати  завдання 3 на ст.40 або п.р. на ст.39

Вівторок

Алгебра
Урок 5. Тема ” Основна властивість раціонального дробу”
1. Переглянути відео урок
2. ПІдручник: ст.10 пункт 2  №29, 36, 37
Географія Тема: Практичне використання топографічних карт

https://youtu.be/SO5itNcgdxE

Практична робота №1.

Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Англійська мова
Підручник сторінка 16 ( вивчити слова як пишуться)
Зошит сторінка 10 (написати свої плани на тиждень)
Фізика
Французька мова
Вправа 4 ст. 12
Українська література
 1. PM № 1. Висловлення власних суджень про лицарів-оборонців рідної землі; дискусія про те, за що народ увічнив імена своїх героїв, та значення і функції пісні в житті українського народу.

Напишіть твір на тему: «Значення і функції пісні в житті українського народу»

Хімія
Хімія 8ВГ
Тема:Склад атомів
п4 – вивчити.
всі формули вивчити і запам*ятати.
Переглянути відео. зробити необхідні важливі записи
Виконати вправи23.26.

Середа

Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. PM № 2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичнi виписки.

https://www.youtube.com/watch?v=bjStP2tjAng

с. 185-186, вправа 398 (1,3 завдання)

Історія України Тема: Берестейська церковна унія 1596 року і її наслідки

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=olsG-Idip1g

Англійська мова Підручник сторінка 17( написати контрольну роботу)
Зарубіжна література
Курс за вибором

Четвер

Французька мова
Вправа 2 ст.11
Вправа 3 ст. 12
Інформатика
Українська література
 1. Маруся Чурай – легендарна поетеса з Полтави. Трагiчна історія її життя. Пісні Марусі Чурай, що стали народними. «Засвіт встали козаченьки».

https://www.youtube.com/watch?v=07CwZXJeKXw

С.23-27,

С.26-27, завдання 1,2,3,12.

Вивчити напам ‘ять  пісню «Засвіт встали козаченьки»

Англійська мова
Підручник сторінка 18
Зошит сторінка 11
Геометрія
Урок 6 Тема ” Ознаки паралелограма”
1. Переглянути відео урок https://www.youtube.com/watch?v=6Yq7RwiJnzo
2. Підручник п. 3. Розв’язати задачі  №93,98,100
Біологія
Тема:Обмін речовин
п.5  табл 1  записати і вивчити.виконати дослідження ст.30
Переглянути відео.
Виконати перевірку ст.29
Трудове навчання Презентація

П’ятниця

Англійська мова
Скласти розповідь на 15 речень про улюблену книжку
Зошит сторінка 12
Географія
Хімія
Хімія 8ВГ
Тема: Сучасна модель атома
П.5 вивчити.
мал 15–виконати і вивчити.
Схему 2- виписати і запам*ятати.
Уважно переглянети відео
Всесвітня історія Тема: Зародження капіталістичних відносин. Повсякденне життя Західної Європи

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=np_HEMD27qQ

Алгебра
Урок 6. Тема “Розв’язування вправ .”
1. Підручник п.2 , виконати завдання № 42,44, 48.
Біологія
завдання:Тема:Їжа та її компоненти
Вивчити п. 6.мал.34.виконати.
Переглянути відео.
Перевірка на ст.33.
Фізична культура
26.09.2022-30.09.2022

Понеділок

Зарубіжна література
Біблія. Стрий і новий заповіт.Ключові ідеї та образи старого завіту.Морально філософський зміст біблійних сюжетів.
Підручник стр.18- 31 усно
Вивчити 10 біблійних заповідей
Виписати /вивчити 5 біблійних афоризмів(висловлювань)
Письмово ,стр.31. пит.2
Переглянути попередні відео
Геометрія
Урок 7. Тема “Ознаки паралелограма , розв’язування задач “
1 Повторити  ознаки паралелограма
2. Розв’язати задачі №101,103, 105..
Фізична культура
Англійська мова
SB, p.18, виконуємо всі вправи.
Лексика для виконання завдань:
1. bike – baɪk – велосипед, мотоцикл
2. coach – kəʊtʃ – тренер, автобус, вагон, екіпаж
3. lorry – ˈlɒrɪ – грузовик, вантажівка
4. tram – træm – трамвай
5. underground – ˌʌndəˈgraʊnd – метро, підземелля
6. subway – ˈsʌbˌweɪ – метро, підземний перехід
7. van – væn – фургон, багажний вагон
8. yacht – jɒt – яхта
9. arrival – əˈraɪvəl – приїзд, прибуття, приліт
10. cancel – kænsəl – відмінити
11. catch – kætʃ – ловити
12. delay – dɪˈleɪ – запізнення, затримка
13. departure – dɪˈpɑːtʃə – від’їзд, виліт
14. fare – feə – плата за проїзд
15. luggage – ˈlʌgɪdʒ – багаж, багажне відділення
16. miss – mɪs – запізнитися
17. platform – ˈplætfɔːm – платформа, перон
18. return – rɪˈtɜːn – повернутися, повернення
19. single – sɪŋgəl – один, самотній, холостий
20. ticket office – квиткова каса
21. bed and breakfast – ночівля та сніданок
22. caravan – kærəˌvæn – фургон
23. hostel – ˈhɒstəl – гуртожиток
24. hotel – həʊˈtel -готель
25. motel – məʊˈtel – мотель
26. tent – tent – палатка, намет
HW: записати в словник та вивчити незнайомі слова.
Інформатика §6
Українська мова

7. Речення прості і складні (повторення), двоскладні та односкладні.

1. Подивитись відео, записати вправи в зошиті

https://www.youtube.com/watch?v=RWtkmEpD6Tw

2. параграф 4, вправа 46, с.27

Мистецтво 1. Тема:” Романський стиль”

Переглянути відеоурок:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 41-49
3. Творче завдання:

Вівторок

Алгебра
Урок 7. Тема ” Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками”
1. Переглянути відео урок
 2. ПІдручник:  пункт 3  №68, 70, 72, 76
Географія Тема: Практична робота 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат та висот точок за топографічною картою.

Завдання на контурній карті.

https://youtu.be/f8tT1e-kam4

Англійська мова
Минулий неозначений час, дивимося відео
WB, p. 12
HW: SB, p. 19, читаємо, перекладаємо текст, виписуємо незнайомі слова.
Фізика
Французька мова Вправа 1 ст.15

Вправа 2 ст.16
Українська література
 1. Героїчний епос українського народу. Українські народні думи, їх різновиди. Кобзарі й лірники. Сучасні виконавці дум. Національна капела бандуристів України.

Подивитись навчальне відео

https://www.youtube.com/watch?v=RAu5c-fH1jU

С.28-31 зробити конспект. Підготувати розповідь про сучасних бандуристів України

Хімія
Хімія 8ВГ
п5
модель атома
мал.15
схема 2 ст.31
уважно переглянути відео.зробити записи з відео
все дуже добре вивчити.
впр.31

Середа

Фізична культура
Фізика
Українська мова

8. Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

1. Подивитись відео, зробити конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=iueBkxMO3hA

https://www.youtube.com/watch?v=lcX7OwrOOms

2. Параграф 4, вправа 49, с.29

Історія України Тема: Культурне життя на українських землях у ХVІ –першій половині ХVІІ ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=PrIFQaurJiA

Англійська мова
SB, p. 19, Ex. 1,2,3,6
HW: WB, p. 13, Ex. 1b, читаємо, перекладаємо текст, виписуємо незнайомі слова.
Зарубіжна література
Курс за вибором

Четвер

Французька мова Вправа 3,4 ст.16
Інформатика
Українська література
 1. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Виразне читання думи «Маруся Богуславка», зміст твору.

Подивитись навчельне відео, зробити конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=uZnWmlESWzk

Прослухати думу у виконанні Василя Кирилича

https://www.youtube.com/watch?v=vZiz6eTyRio

С. 28-35

Англійська мова
WB, p. 13, Ex. 1a, 2, 3,4
HW: Переказ тексту на вибір: WB, p. 13, Ex. 1b/ SB, p. 19
Геометрія
Урок 8 Тема “Прямокутник та його властивості “
1. Переглянути відео урок
2. Підручник п. 4 ст.30. Розв’язати задачі  №114,115,117, 119.
Біологія
тема:Харчові та енергетичні потреби людини.Вітаміни
П.7 -вивчити .виписати і запам*ятати рубрики “Запам*ятайте
ст.284- виписати і вивчити вітаміни
переглянути відео
Виконати перевірку в кінці п.7
Трудове навчання

П’ятниця

Англійська мова
минулий тривалий час.
відео до теми: https://youtu.be/Lm7BJV3sizM
SB. p. 20
HW: Повторити неправильні дієслова.
Географія Тема: Урок узагальнення та систематизації знань з теми

Повторити параграф 1-9

Хімія
Хімія 8ВГ
п6 Електронна будова атомів.
Виписати електронні та графічні формули 10 хімічних елементів п.6
впр.37-41 виконати.
Виконати записи з відео.
Всесвітня історія Практичне заняття. Підготувати повідомлення на тему: «Цивілізації доколумбової Америки»

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=gWSDaoJxqfc

Алгебра
Урок 8 Тема “Прямокутник та його властивості “
1. Переглянути відео урок
2. Підручник п. 4 ст.30. Розв’язати задачі  №114,115,117, 119.
Біологія
тема:Будова та функції травної системи людини.
п.8-вивчити. мал.38- виконати
ст.43 виконати письмово перевірку.
Уважно переглянути відео. важливе- записати
Виписати і пояснити виділені терміни
Фізична культура
03.10.2022-07.10.2022

Невербальне спілкування презентація для учнів 8 класів https://drive.google.com/file/d/1KJRjFmf4PWcfZ43RhJq8gbIrbRaHpu4k/view?usp=sharing

Понеділок
Зарубіжна література
Нова тема: Поняття про античність,хронологія,етапи,жанри,цикли. Давньогрецька міфологія
Завдання: стр.46_50 прочитати ,пит .1,4,6 дати відповідь
Відео прослухати/переглянути.
Геометрія
Урок 9
Тема “Прямокутник. Розв’язування задач “
1. Підручник п. 4 ст.30. Розв’язати задачі  №121,123,124
Фізична культура
Англійська мова Підручник сторінка 32( повторити слова, дати відповіді на запитання) Зошит сторінка 22
Історія України Практичне заняття. Українські землі у складі Речі Посполитої (контурна карта ст.2)
Інформатика Тема: додавання формул до текстового документу.

https://www.youtube.com/watch?v=tQ6hQwQnPFM&list=PLjelLIM69Do9IuhlGD-M1VeLW0XBba9d9&index=3&t=676s

Українська мова PM № 3. Рiзновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне,

критичне. Особливості будови опису пам’ятки історії й культури. Аудіювання тексту, що містить опис пам’ятки історії й культури

https://www.youtube.com/watch?v=VSrlh0imufc&ab_channel=tatyanafish

Вправа 404 виконати завдання після тексту

Мистецтво/
Вівторок
Алгебра
Урок 9.
Тема ” Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками”
1. Переглянути відео урок
 2. ПІдручник:  пункт 4  №100,102,104
Географія Тема: Політична карта світу, її елементи. Д/З: Параграф 9.

https://youtu.be/HQb2E2CgyLs

Англійська мова
Підручник сторінка 33( читати, перекладати, дати відповіді на запитання).
Зошит сторінка 23(читати, відповідати на запитання)
Фізика
Французька мова
Conditionnel présent
Українська література Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землi та становищем дружини турецького вельможі («Маруся Богуславка»).

https://www.youtube.com/watch?v=7n_hnmOnA7k

Повторити вивчене, підготуватись до контрольної роботи

Хімія  п.7повторити N43-45
Хімія 8ВГ
п.6. п.7мал.18.  мал.19
впр.43ст.43
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова РМ № 4. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.

Підготовка до контрольного усного переказу.

https://www.youtube.com/watch?v=EojY2M7BZ4M

Вправа 401 (с. 187-189)

Історія України/
Англійська мова

Вивчити правило. Виконати завдання в зошиті сторінка 24.

Зарубіжна література
Тема “Священні книги ” підсумок
Тест для самоперевірки (виконати)
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Вправа 1 ст.23 усно
Вправа 2 ст. 23 письмово
Інформатика Додавання списків до текстових документів

https://www.youtube.com/watch?v=QjC8fq-P-Tc

Українська література Контрольна робота № 1

Усна народна творчість (історичні пісні, пісні Марусі Чурай, народнi думи).

Виконайте тест за покликом https://www.classtime.com/code/QM4WD3

Англійська мова Підручник сторінка 33 вміти переказувати. Підкреслені слова вивчити.
Геометрія
Урок 10.
 Тема “Ромб, його властивості”
1 Переглянути відео урок
2.Підручник п. 5 ст.34 Розв’язати задачі  №141,142,146, 148.
Біологія
п.9  виконати  дослідження  Будова зуба.
мал.43.44.46.виконати
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова
Підручник сторінка 34( записати в зошит)
Зошит сторінка 25
Географія Тема: Географічне положення. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, географічні центри України та Європи.  Д/З: Параграф 10.

https://youtu.be/erOAbta3F74

Хімія  п.8 N46-51
Хімія 8ВГ
п.8 впр 47.48.50
записати висновки
Всесвітня історія Тематичне оцінювання за темою: «Великі географічні відкриття та розвиток капіталістичних відносин»
Алгебра
Урок 10.
Тема “Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками .”
1.Перегляньте додатково відео з попереднього уроку
2.. Підручник п.4 , виконати завдання  №106,108,112.
Біологія
п.9. мал. 47 Виписати і пояснити ключові терміни ст. 48
Виконати перевірку і дослідження ст.48-49
Фізична культура
10.10.2022-14.10.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема: Міфи Троянського циклу. Відображення історичних подій в міфах
Гомерівський епос
Гуманістичний зміст ” Влади”
Завдання:
Прочитати с.51-58, 58-69
Письмово с.58.пит.5, с.63 пит.10
Прослухати відео
Геометрія
Тема “Квадрат і його властивості “
2.Підручник п. 6 ст.30. Розв’язати задачі  №170,171,172.173
Фізична культура
Англійська мова
Student’s Book p. 35
Workbook p. 26
Історія України Тема: Походження українського козацтва.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=YQXcBnCjTuk

Інформатика
Українська мова
 1. PM № 5. Складання й розігрування діалогу — обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів відеохостинга You-Tube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та куль-

тури. Підготовка до контрольної здачі діалогів.

Подивіться відео

https://www.youtube.com/watch?v=AJ5TCdk1bBk

Запишіть діалог-обговорення з однокласником на тему «Збереження пам’яток історії та куль-

тури».

С. 209, опрацювати пам’ятку

Мистецтво/ 1. Тема:” Архітектура, що лине до небес. Готика.”

   Переглянути відеоматеріали:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 50-56
3. Виконати творчу роботу:
Вівторок
Алгебра
Тема ” Розв’язування вправ”
1. ПІдручник:  Завдання 1 “Перевір себе” в тестовій формі
Географія Тема: Практична робота 2. Позначення на контурній карті кордонів, назв сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи

https://youtu.be/nug4PMHNqU8

Англійська мова
Student’s Book p. 36-37
Workbook p. 27
Фізика
Французька мова
Ст.24-25 впр. 3
Ст. 4 впр.25
Українська література
 1. Робота над помилками, допущеними в контрольній роботi. ПЧ № 1. Ліна Костенко «Дума про братів неазовських».

Прочитати текст  за покликом  https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1039

Прослухайте думу https://www.youtube.com/watch?v=_4_THlwO2Uo

Визначте спільне та відмінне в авторському тексті Ліни Костенко та народній думі.

Хімія  п.9 N52-56
Хімія 8ВГ
Тема  Періодичний закон і електронна будова атома
п.8 вивчити
впр.47
повт .п.5-7
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Тренувальні вправи.

https://www.youtube.com/watch?v=r3EVsmcz1us

Вправа 51,52

Історія України/
Англійська мова
Student’s Book p. 38
Workbook p. 28
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Вправа 7(А) ст.26
Інформатика
Українська література
 1. Тарас Шевченко. Життєпис поета (участь у Кирило-Мефодіївському братстві, арешт, перебування в казематі, заслання). «Думи мої, думи мої…» (1847). Усвідомлення власної місії поета.

https://www.youtube.com/watch?v=e3EGHIf5aDw

с. 37-40, завдання 1-8.

Англійська мова
Student’s Book p. 39
Workbook p. 29
Геометрія  Тема “Контрольна робота”

Біологія
Тема Травлення в кишечнику
мал.49. 53-виконати
п.10 – вивчити
виписати терміни з поясненням.
виконати перевірку на ст.53.
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова Student’s Book p. 40-41
Географія  Тема: Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно- територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях Д/З:  Параграф 12

https://youtu.be/Qfd7-oLattc

Хімія п.10 N57-61
Хімія 8ВГ
Тема. Характеристика хімічного елемента
п.9
записати план на ст 49.
впр.52-б.в.
впр.56.
Всесвітня історія Тема: Реформація і її поширення в країнах Західної Європі

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=iJuDZW9xzGw

Алгебра
Тема “Контрольна робота.”
Вкажіть обов’язково клас і  прізвище. 
Завдання необхідно виконати до  17 жовтня 20:00 
Код доступу 6780531
 посилання
join.naurok.ua
Біологія
Тема. Регуляція травлення.
п. 11. вивчити.
мал54 виконати
Пояснити виділені і ключові терміни.
Фізична культура
17.10.2022-21.10.2022
Понеділок
Зарубіжна література
Тема: Номер “Іліада” двобій Ахілла і Гектара,(пісня 22) Пріам у Ахілла “(пісня24)
Образи Ахілла і Гектара
Завдання:
Підручник с.70-78 прочитати.
Письмово с.78 пит.9
Прослухати відео
Геометрія
Урок 13
Тема “Середня лінія трикутника.,її властивості”
1.Перегляньте відео урок
2.Підручник п. 7 ст.40. Розв’язати задачі  №189,191,193, 195
Фізична культура
Англійська мова
Підручник сторінка 44 Вправа 1a та 1b вивчити слова
Зошит сторінка 30 . Вправа 1 та 2 ( вписати слова)
Історія України Тема: Походи козаків першої чверті ХVII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=a5yrHx9A6zs

Інформатика Запис уроку
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjXKUr_MnU
Українська мова
 1. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання).Повторення. Словосполучення і речення.

Виконати тест за покликом.

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4081012

Мистецтво/

1. Тема:” Ідеали та образи Ренесансу”.

     Переглянути відеоматеріали:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки, ст. 62-69
3. Дослідити творчість одного з видатних митців епохи італійського Відродження. Презентація.
Вівторок
Алгебра
Урок 13.
Тема ” Множення раціональних дробів”
1.Перегляньте відео урок
2.ПІдручник:  п.5 №144,146,147.
Географія Тема: Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий, поясний та літній час. Особливості регулювання системи в країнах світу. Час в Україні. . Д/З: Параграф 13

https://youtu.be/T5BvVfDB2E8

Англійська мова
Підручник сторінка 44( виконати до кінця всі завдання)
Зошит сторінка30( дописати)
Фізика
Французька мова Урок 1

Ст. 28-29 вправи 1,2 усно
Українська література
 1. Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду…». Роздуми поета про власну долю, долю України. Аналіз поезії в контексті біографії поета.

https://www.youtube.com/watch?v=qIwS8byp05E

с. 41-42. Вивчити напам’ять вірш «Мені однаково»

Хімія п.11-12 N64-67
Хімія 8в,г
Тема. Періодичний закон,хімічний характер елементів і властивості простих речовин.
п.10.
табл.2-записати.
Виписати 7 хімічних рівнянь.і 2 правила
Вправи 58,59,60
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. РМ № 6. Ділові папери. План роботи.

https://www.youtube.com/watch?v=hE9slZZCmOM

с.195-196, вправа 411

Історія України/
Англійська мова
Підручник сторінка 45 вправа 1 ( читати, перекладати)
Підручник сторінка45 вправа 2,3,4 ( письмово в зошиті)
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова
Урок 2
 Ст. 37 вправа 4 письмово
Інформатика
Українська література
 1. Тарас Шевченко. «Ой три шляхи широкії…». Роздуми автора про плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.

https://www.youtube.com/watch?v=r23JKGG-EMo

с. 41-43. Завдання 1-4,  11.

Англійська мова
Підручник сторінка 45 вправа 1 ( вміти переказати текст)
Скласти власні поради по темі здоровий спосіб життя( 10 порад записати в зошит)
Геометрія
Урок 14
Тема “Розв’язування задач”
1.Підручник п. 7 ст.40. Розв’язати задачі  №197,200,201, 203
Біологія
Тема: Опора і рух. Типи кісток та їх сполучення.
п.28.29.
мал.112.117.119.
Виписати і пояснити терміни.
Виписати узагвльнення на ст.146.
Виконати перевірку.
Трудове навчання https://docs.google.com/presentation/d/1ypf4ZwCCcuLvyqXK2ucFlqJnYM6ual5a/edit?usp=sharing&ouid=109969210384275591725&rtpof=true&sd=true
П’ятниця
Англійська мова Зошит сторінка 31( читати, перекладати, переказувати, вправа 2,3,4,5 – письмово)
Географія Тема: Практична робота 3. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу.
Хімія п. 1-12 повторити
Хімія 8в,г
Тема:Періодичний закон і властивості складних речовин
п11 вивчити
табл.3 – виконати
Записати і вивчити правила та рівняння реакцій
табл.4
впр.62-65 виконати
Всесвітня історія Тема: https://www.youtube.com/watch?v=aeK6FEbIqI8
Алгебра
Урок 14.
Тема “Множення раціональних дробів “
1.Перегляньте відео урок
2.Виконати завдання №155,158
Біологія
Тема: Будова скелета людини  п.30.
всі назви кісток вивчити напам*ять
виконати малюнки і вивчити–121.122.123
виписати і запам*ятати основні 5 відмінностей скелета людини від скелета
людиноподібних мавп.
виконати перевірку на ст.152
Фізична культура

24.10.2022-28.10.2022

Понеділок
Зарубіжна література
Тема: Види лірики в давній Греції. Тіртей “Добре вмирати тому”-ідея захисту рідної землі Маріо”До Афродіти” тема кохання,образ ліричних почуттів
… Підсумковий тест по творчості Гомера
Завдання :
Виконати тест для самоперевірки
Підручник:с.81-88
Прочитати, Письмово -аналіз віршів
Геометрія
Урок 15
Тема “Трапеція. Середня лінія трапеції”
1.Перегляньте відео урок
2.Зробити конспект за переглянутим відео уроком
Фізична культура
Англійська мова
Книга ст. 46, зошит ст. 32
Повторити утворення Present Perfect Tense
Історія України Тема: Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVII ст.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=ejcblD90P-Y

Інформатика §9
Українська мова
 1. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Речення непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

https://www.youtube.com/watch?v=Cc_Sit_rFO4

Мистецтво/ 1. Тема:” Мистецтво Північного Відродження”

  Переглянути відеоматеріали до теми:
2. Опрацювати тему за підручником О.Гайдамаки ” Мистецтво 8 клас”, ст. 70-76
3. Виконати практичне завдання на ст.75 або за власною ідеєю в межах теми
Вівторок
Алгебра
Урок 15.
Тема ” Піднесення  раціонального дробу до степеня”
1.Перегляньте відео урок
2.ПІдручник:  п.5 №153,154.
Географія Тема: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ.
Англійська мова Книга ст. 47, зошит ст. 33
Фізика
Французька мова
Ст. 30 вправа 3 А – усно
Ст. 30 вправа 3 В – письмово
Українська література
 1. Виразне читання поезій Т. Г. Шевченка.

https://library10peremoga.wixsite.com/libalex/post/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96

Дотримуючись порад у відео, прочитай вірш напам’ять

Хімія 8вг
Тема. Значення Періодичного закону
 п.12
повт. пп.1–11
впр.64.
Хімія п. 13 N71-78
Середа
Фізична культура
Фізика
Українська мова
 1. Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка. Тире між підметом і присудком. Узгодження головних членів речення.

Параграф 5, вправа 54

https://www.youtube.com/watch?v=H4eEtgxXRvE

Параграф 5-7, вправа 64,66

Історія України/
Англійська мова Книга ст. 48-49.
Зарубіжна література
Курс за вибором
Четвер
Французька мова Вправа 4 А,В ст. 30-31 – письмово
Інформатика §10
Українська література
 1. Література рідного краю № 1. Р. Купчинський, Л. Лепкий,
  М. Гайворонський — співці слави січових стрільців. https://espreso.tv/article/2016/01/29/fenomen_pisen_ukrayinskogo
  _sichovogo_strilectva_vsi_tvory_narodzheni_lyshe_u_pershu_svitovu
  _viynu_vony_staly_narodnymy_kozhen_vselyaye_optymizm_i_viru_v_peremogu
  Зробити конспект статті, проаналізувати 1 пісню (на вибір)
Англійська мова Книга ст. 50, зошит ст. 34
Геометрія
Урок 16
Тема “Розв’язування задач”
1.Підручник п. 8  Розв’язати задачі  №220,221,223.
Біологія
тема Будова і функції м*язів
робота м*язів
п31.32 вивчити основні М*язи
виконати дослідження ст.158-159.
роботи надіслати
Трудове навчання
П’ятниця
Англійська мова Книга ст. 51, зошит ст. 35
Географія Тема:  Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Геологічне літочислення. Тектонічна та геологічна карти України.

https://youtu.be/1F8Nyi48V-4

Хімія 8вг
повторення і закріплення теми
повт. пп4-12
впр.62
Хімія
 п. 14 N82-86
Всесвітня історія Тема: Гуманізм. Високе Відродження.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=I_AUIQS70YY

Алгебра
Урок 16.
Тема “Ділення раціональних дробів “
1.Перегляньте відео урок
2.Виконати №156, 159
Біологія
пп32.33.34
виписати і вивчити всі виділені терміни і поняття
Фізична культура