11 класи

05.09.2022-09.09.2022

Понеділок

Алгебра

Тема:Показникова функція та її властивості.

1.Прочитайте п.1 і дайте письмово відповіді на запитання ст.9.
2.Передивіться відео
3.Виконайте вправи №1.5 №1.7 №1.17 №1.23.
Англійська мова
Технології Урок 1 
Фізична культура
Французька мова P. 4-5 ex. 1,2 ( oralement  )
Біологія та екологія
Тема:Адаптації
п.1 Виписати виділені терміни і правила
Все вивчити.
Виконані завдання надіслати вчителю
«Захист України»

Вівторок

Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Виклик сучасного світу. Значення літератури для збереження миру й духовності.Літературні премії.
Завдання:
1.Прослухати, переглянути відео
2.Підручник с.4-6
3.Перевір себе(усно)с.6,пит.1-5
Фізика
Історія України Тема : Україна в роки Другої світової війни
https://www.youtube.com/watch?v=vpvF9gxTes4
Фізична культура
Хімія §1, 2,4
Українська мова Переглянути відеоуроки
1. https://youtu.be/wRHyLZ6AQwo
2. https://youtu.be/Sb2zQiRMELs

Середа

Інформатика Модуль “Веб-дизайн” Урок 1
Англійська мова
Біологія та екологія
Завдання: п.2. Виписати терміни та всіх вчених і їх досягнення.
Вивчити все.
Виконані завдання надіслати вчителю
Геометрія
Тема:Многогранники.Призма.
1.Прочитайте п.16.
3.Виконайте вправи:№16.7 №16.9 №16.11.
Географія Тема: Географія як система наук.
https://youtu.be/QpAmjP2a_2c
Фізика
Астрономія

Четвер

Хімія § 2,4
Англійська мова
Французька мова
P. 6 Un peu de grammaire SUBJONCTIF
P. 7 ex. 10,11
Фізика
Геометрія
Тема;Пряма і правильна призма.
1.Перечитайте п.16.Запишіть основні формули.
3.Розв’яжіть вправи: №16.12 №16.14 №16.16.
Фізична культура
Українська мова Виконати завдання
1. Опрацювати матеріал підручника: ст.4 (параграф 1), ст.10-11 (параграф 2-3).
2. Виконати вправи 5 (ст. 6), 7 (ст. 13).

П’ятниця

Українська література 1. Переглянути фільм “Червоний ренесанс” (фільм перший: “Пролог. 1921-1925”)
2. Переглянути відеоурок
https://youtu.be/0kAJXIYww4s
3. опрацювати матеріал підручника на ст. 4-28.
4. Вивчити напам’ять вірш П. Тичини (за вибором)
Французька мова
P. 8 ex. 2 ( oralement  )
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Друга світова війна
https://www.youtube.com/watch?v=XCYvV6gzPLg
Інформатика Модуль “Веб-дизайн” Урок 2
«Захист України»
12.09.2022-16.09.2022

Понеділок

Алгебра Тема: Показникові рівняння.

1.Прочитайте п.2.
3.Розв’яжіть самостійно:№2.2 №2.8 №2.4.
Англійська мова
Технології
Фізична культура
Французька мова
P. 9 ex. 4,5 ( oralement)
Біологія та екологія
Завдання:
п.3.Формування адаптацій. Преадаптації.
Виписати всі виділені терміни.відомості про вченого Кено Л. з поясненням.
Уважно переглянути відео.
Все добре вивчити.
«Захист України»

Вівторок

Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Золоті сторінки далеких епох. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.
Й В Гете трагедія “Фауст” (1частина)
Віхи життя Гете .Історія створення трагедії.Особоивості композиції. Проблематика.Образ Фауста
Завдання:
Прочитати за підручником с.7-15. + 1ша частина трагедії.
Перевір себе с.28 пит. 10,13 письмово + цитати до образу Фауста.
Переглянути відео
Фізика
Історія України
Фізична культура
Хімія  § 2-4
Українська мова 1. Переглянути відеоурок
https://youtu.be/lZ-eXbOKHCo.
2. Виконати завдання: опрацювати параграфи підручника 6-7, виконати вправу 7 на ст. 22.

Середа

Інформатика Модуль “Веб-дизайн”. Тема “Теги форматування символів та абзаців”

https://youtu.be/asnEFhAiIts?list=PLjelLIM69Do-VNfHlWKMRcNLC5-Fvf-wC

Англійська мова
Біологія та екологія
Завдання з біології
П.4
Властивості адаптацій.
Виписати виділені терміни з поясненням
з відео виписати правила Бергмана і правило Алена.
За бажанням- творчі повідомлення по темі
Геометрія Тема:Призма.

2.Розв’яжіть вправи:№16.20 №16.24 №16.27.
Географія Тема: Картографічна карта. Проекція. Прямокутна сітка.

https://youtu.be/H6ihQGAMnPg

Д. завдання: Опрацювати параграф 3,4

Фізика
Астрономія

Четвер

Хімія  § 2-4
Англійська мова
Французька мова
P. 10 Un peu de grammaire ” Subjonctif “
P. 10 ex. 8,9 (oralement)
Фізика
Геометрія
Тема:Паралелепіпед.
1.Прочитайте п.17.
2.Передивіться відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=FP93ajYmm9o
3.Виконайте вправи:№17.4 №17.8 №17.10
Фізична культура
Українська мова 1. Написати висловлення із використанням тропів і фігур на тему: ” Як я перемагаю свої лінощі”.

П’ятниця

Українська література 1 урок
1. Переглянути відеоурок
https://youtu.be/WdLAX-rk53U.
2. Виконати завдання: опрацювати матеріал підручника за ст. 29-33.
2 урок
1. Прочитати поезії Є. Плужника (ст. 31-33), одну з них вивчити напам’ять
Французька мова P. 13 – 14 ex. 4 ( oralement)
Англійська мова
Всесвітня історія
Інформатика
«Захист України»
19.09.2022-23.09.2022
Алгебра

Тема: Розв’язування показникових рівнянь

2.Розв’яжіть самостійно:№2.6 №2.12 №2.20.
Англійська мова
Технології https://youtu.be/Vs5uH0Rtwsw
Фізична культура
Французька мова 1 урок

P. 14 ex. 8,9  ( oralement  )
Біологія та екологія
Тема:Формування адаптацій на молекулярному рівні
П.5
Виписати напрямки адаптацій ст.19
Переглянути відео.
Виписати і вивчити виділені терміни.
«Захист України»

Вівторок

Англійська мова
Зарубіжна література
Тема:Й .Гете трагедія “Фауст.”
Образ Фауста.Пошук сенсу буття.
Завдання: с.11-12 прочитати.Дочитати трагедію
Письмова характеристика героя твору.Фауста.
Фізика
Історія України Тема : Друга світова війна

Україна в умовах нацистської окупації. Рух Опору.

https://www.youtube.com/watch?v=8G4pB7BSVPk

Фізична культура
Хімія
Українська мова 1 урок
1. Переглянути відеоурок ” Прикметник”
https://youtu.be/qGy39VPa7no.
2. Виконати тестові завдання з теми “Прикметник”.

Середа

Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=QKA1Zi1ptKU&list=PLjelLIM69Do-VNfHlWKMRcNLC5-Fvf-wC&index=14&t=393s
Англійська мова
Біологія та екологія
Тема: Формування адаптацій на клітинному рівні.
Вивчити п.6.
Переглянути відео.
Виписати ключові терміни з поясненням.
Геометрія
1.Прочитайте п.17
3.Розв’яжіть вправи №17.10 №17.13 №17.15.
Географія Тема: Практична робота 1: Практична робота №1. Визначення  на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів,   абсолютних та відносних висот точок, падіння річки

https://youtu.be/H6ihQGAMnPg

Д/З: ст. Виконати завдання на ст. 15-16

Фізика
Астрономія

Четвер

Хімія
Англійська мова
Французька мова
2 урок
P. 16-17 ex. 1,2,3 ( oralement  )
Фізика
Геометрія
Тема:Прямокутний паралелепіпед.
2.Розв’яжіть задачі №25.99 №25.107.
Фізична культура
Українська мова 2 урок
1. Переглянути відеоурок ” Прислівник”.
https://youtu.be/d-AD_IJka3Q
2. Виконати тестові завдання з теми “Прикметник”.

П’ятниця

Українська література 1 урок
1. Переглянути відеоурок “Київські неокласики”
https://youtu.be/52GPRJ6V3hI
2. Завдання: опрацювати матеріал підручника на сторінках 35-38.2 урок
1. Переглянути відеоурок “Мотиви поезії М. Рильського”
https://youtu.be/VrtuIaiIM10
2. Вивчити сонет ” У теплі дні збирання винограду” напам’ять.
3. Створити паспорт сонету ” У теплі дні збирання винограду”
Французька мова
3 урок
P. 18 ex. 6 ( par écrit  )
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Україна в роки Другої світової війни. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух  Опору.

https://www.youtube.com/watch?v=gmhEJudrSmA

Інформатика
«Захист України»
26.09.2022-30.09.2022
Алгебра ТЕМА: Показникові рівняння.

1.Повторіть способи розв’язування рівнянь.
2.Розв’яжіть №2.15 №2.17  №2.19(1;3)
Англійська мова
Технології Запис уроку
https://youtu.be/rvzrIgspiIE
Фізична культура
Французька мова P. 20 ex. 1 ( par écrit  )
Біологія та екологія
Формування адаптацій.
7 урок
п.7
Виписати.пояснити і запам*ятати виділені терміни
«Захист України»

Вівторок

Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Опозиція Фауст -Маргарита. Фауст -Мефістофель. Жанрова своєрідність твору.
Завдання
Підручник стр 12-15 усно
Стр.29. пит 13, 17, 22, 23 письмово
Переглянути відео
Фізика
Історія України Тема : Завершення та підсумки Другої світової війни

https://www.youtube.com/watch?v=ldS4sEWIT2w

Фізична культура
Хімія
Українська мова 1. Написати вільне есе про свою заповітну мрію

Середа

Інформатика Тема “додавання таблиць”
Завдання; створити таблию засобами мови HTML
Англійська мова
Біологія та екологія
8 урок
п.8
Формування адаптацій у людини
Виписати рубрики Запам*ятаємо і терміни.
Геометрія Тема: Піраміда

1.Прочитайте п.18
2.Передивіться відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=erPG77pRK5k
3.Виконайте вправи:№18.4 №18.6 №18.8.
Географія Тема:  Топографічна карта: основні умовні позначення, вимірювання за масштабом та кілометровою

сіткою

Практична робота 2. « Читання схем руху транспорту м. Києва»

https://youtu.be/NB8JNbky-6w

Фізика
Астрономія

Четвер

Хімія
Англійська мова
Французька мова P. 20-21 ex. 3,4,5 ( oralement  )
Фізика
Геометрія
Тема: Правильні піраміди
1.Прочитайте п.18
2.Передивіться відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=S3iAQTEQe9E
3.Розв’яжіть вправи №18.11 №18.13 №18.17
Фізична культура
Українська мова 1. Переглянути відеоурок
https://youtu.be/2ThlOAaVD9o
2. Виконати завдання: опрацювати матеріал підручника на ст. 29-31, виконати вправу 4 (ст. 31)

П’ятниця

Українська література 1 урок, урівноваженості як ознак
1.Написати твір-роздум “Усвідомлення зовнішнього , урівноваженості як ознак душевного стоїцизму” (за поезіями П. Тичини, Є, Плужника, М, Рильського)
2 урок
1. Виконати контрольну роботу (“Розстріляне відродження”, “Літературний авангард”, “Поетичне самовираження”, “Київські неокласики”)
Французька мова P. 22- 23 ex. 7 ( par écrit  )
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Завершення та підсумки Другої світової війни

https://www.youtube.com/watch?v=N7OQoAp6zgw

Інформатика
«Захист України»
03.10.2022-07.10.2022
Понеділок
Алгебра Тема: Показникові нерівності

1.Прочитайте п.3
2.Подивіться відео
3.Розв’яжіть вправи:№3.3 №3.5 №3.7 №3.9
Англійська мова
Технології Графічні примітиви в AutoCad

https://www.youtube.com/watch?v=Cqa5SRYsbkc

Фізична культура
Французька мова
P. 32-33 ex. 1,2,3 ( oralement )
Біологія та екологія
п 9 виписати і пояснити всі виділені терміни.
добре вивчити.
відповісти письмово на 6 запитань перевірки ст.33
«Захист України»/
Вівторок
Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Модерністська проза 20 ст. Світогляд, новаторство,естетичні засади.
І Кафка “Перевтілення”
Зображення відчуття особистості в новелі.
Фізика
Історія України Тема : Україна в перші повоєнні роки

https://www.youtube.com/watch?v=KS6-8Bj9ejQ

Фізична культура
Хімія п.6 N47-54
Українська мова 1. Переглянути відеоурок “Числівник” https://youtu.be/crAYbW1AYDA
2. Виконати завдання: опрацювати матеріали підручника у параграфах 11-14, виконати тестові завданняТест
Середа
Інформатика Тема “Додавання мультимедіа на веб-сторінки”
Англійська мова
Біологія та екологія
П.10 мал.10.2   мал.10.3 виконати
Виписати і вивчити правила і терміни з поясненням.
Геометрія
Тема:Площі поверхонь піраміди
1.Запишіть формули для обчислення площ поверхонь піраміди
2.Повторіть формули площ многокутників
Виконайте вправи:№18.20 №18.22 №18.29
Географія Тема: Карта і способи картографічного зображення об’єктів і явищ на картах. Генералізація. Види карт.

https://youtu.be/xHYCPemiX1I Д/З: Параграф 5,6

Фізика
Астрономія
Четвер
Хімія п. 5 N39-43
Англійська мова
Французька мова
P. 33 ex. 4 ( par écrit  )
Фізика
Геометрія
Тема:Розв’язування вправ.
1 Положення основи висоти піраміди.
2.Подивіться відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=7WCuhRXDS3s
3.Розв’яжіть вправи №18.25 №18.26.
Фізична культура
Українська мова 1. Переглянути відеоурок “Дієслово” https://youtu.be/3E2X9dC4S3s
2. Виконати завдання: опрацювати матеріали підручника у параграфі 15, виконати вправу 7 на ст. 49
П’ятниця
Українська література 1. Переглянути відеоурок “Микола Хвильовий” https://youtu.be/5E3iYREX4Zg
2. Виконати завдання: опрацювати матеріал підручника на ст. 45-49, прочитати новелу “Я (Романтика)”
Українська література 2 урок
1. Переглянути відеоурок “Новела “Я (Романтика)” https://youtu.be/kKBwY7DsC04
2. Виконати завдання: виконати тестові завдання “М. Хвильовий. “Я(Романтика)”Тест
Французька мова
P. 33-34 ex. 6,7 8,9 ( oralement  )
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Облаштування повоєнного світу.

https://www.youtube.com/watch?v=CnihA7Npu9M

Інформатика Тема “Карти зображень”
«Захист України»
10.10.2022-14.10.2022
Понеділок
Алгебра Тема: Показникові нерівності

1.Прочитайте п.3
2.Подивіться відеоhttps://www.youtube.com/watch?v=dyhRERUhXIs
3.Розв’яжіть вправи №3.11 №3.13 №3.16.
Англійська мова
Технології
Фізична культура
Французька мова P. 37 ex. 3,4
Біологія та екологія
Тема Коеволюція і коадаптація в екосистемах
п.11.
переглянути відео.
виписати терміни.
Виконати перевірку
«Захист України»/
Вівторок
Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Образ Грегора Замзи, проблематика,метафоричність,символічність. Особливості кульмінації.
Завдання:
Прочитати с 35-38, 39-53
Письмово с.53, пит.14, 15
Прослухати відео
Фізика
Історія України Тема : Внутрішньополітична і економічна ситуація в УРСР

https://uahistory.co/pidruchniki/gisem-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/3.php

Фізична культура
Хімія п. 7 N56-61
Українська мова 1. Переглянути відеоурок “Паралельні форми вираження наказового способу дієслів”   https://youtu.be/xdMKIRww9mg
2. Опрацювати параграф 17 підручника, виконати вправу 5 (ст. 55)
Середа
Інформатика https://www.youtube.com/watch?v=OqNqmmTcqe0
Англійська мова
Біологія та екологія
П12.
мал.12.1
Терміни виписати  все добре вивчити.
Геометрія
Тема:Перерізи многогранників.
2.Розв’яжіть вправи  №18.16 №18.23
Географія Тема: Практична робота № 3. “Визначення за градусною сіткою географічних координат, азимутів і відстаней”

https://youtu.be/xHYCPemiX1I

Д/З: Параграф 5,6

Фізика
Астрономія
Четвер
Хімія п. 8 N65-67
Англійська мова
Французька мова  P. 37 ex. 6 ( par écrit  )
Фізика
Геометрія
Тема:Розв’язування задач на піраміди
1.Зверніть увагу на різні випадки розміщення основи висоти піраміди
3.Розв’яжіть вправи №25.109 №25.112.
Фізична культура
Українська мова Написати формальне есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи чудес світу
П’ятниця
Українська література 1. Переглянути відеоурок “Творчість Ю. Яновського”   https://youtu.be/IhYNUUMjCKM
2. Прочитати роман “Майстер корабля”
Українська література 1. Переглянути відеоурок “Новаторство художньої форми в романі “Майстер корабл”   https://youtu.be/6NUFcdGbi1Q
2. Скласти план роману “Майстер корабля”
3. Виписати цитати до образів роману
Французька мова
P. 38 Un peu de grammaire ” Futur dans le passé
P. 39 ex. 9
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи.

https://www.youtube.com/watch?v=LL33MRVoEZM

Інформатика
«Захист України»
17.10.2022-21.10.2022
Понеділок
Алгебра Тема:Показникові нерівності

1.Повторіть способи розв’язування показникових нерівностей
3.Розв’яжіть вправи №3.18 №3.20.
Англійська мова
Технології https://www.youtube.com/watch?v=biLX0I563Ec
Фізична культура
Французька мова
P. 40 ex. 1,2
Біологія та екологія
Тема:Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання
п14
Дати визначення всіх виділених термінів,вивчити їх.
Відповісти на 5 запитань перевірки
«Захист України»/
Вівторок
Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Альберт Камю ,віхи життя й особливості світогляду. Роман “Чума” Історичне підгрунтя,сюжет твору.
Завдання:
Прослухати відео уроки (в підручнику теми немає)
Проаналізувати творчість і сюжет
ТЛ Екзинстенціалізм(вивчити(
Фізика
Історія України Тема : Політика радянізації та репресії в західних областях УРСР.

Культурне життя в перші повоєнні роки.

https://www.youtube.com/watch?v=IgoBkYFoawY

Фізична культура
Хімія  п. 6-8 повторити
Українська мова 1. Переглянути відеоурок “Активні й пасивні дієприкметники”  https://youtu.be/coqg3kn9E98
2. Виконати самостійну роботу “Дієслово”Дієслово. Самостійна робота
Середа
Інформатика Запис уроку

https://www.youtube.com/watch?v=kiJnr6Z9C88

Англійська мова
Біологія та екологія
Тема: Наземно-повітряне середовище та адаптації до нього
п.15
Виписати і вивчити всі ключові терміни з поясненням

Виконати перевірку на ст.57.

Геометрія
Тема: Піраміди.і призми
1.Розв’яжіть вправи ст.118 Тест №4.
Географія Тема: Кулястість Землі та її наслідки. Рухи Землі. Види часу. визначення місцевого та поясного часу.

https://youtu.be/GUVX169ku8o  . Д/З: Параграф 7

Фізика
Астрономія
Четвер
Хімія п. 9-10 N 70,78-80
Англійська мова
Французька мова P. 41 ex. 4 ( par écrit  )
Фізика
Геометрія
Тема:Контрольна робота по темі призми і піраміди.
Фізична культура
Українська мова 1. Виконати контрольну роботу “Морфологічна норма”

Контрольна робота. Морфологічна норма

П’ятниця
Українська література 1 урок
1. Переглянути відеопрезентацію “Неоромантичні герої роману “Майстер корабля”https://youtu.be/lKwyz_yBPWU
2. Виконати завдання 1,2,3,10 зі ст. 73 підручника
Українська література 2 урок
1. Переглянути відеоурок “Валер’ян Підмогильний”https://youtu.be/GJFGW9KcYuQ
2. Прочитати роман “Місто”
Французька мова P. 43 ex. 10
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Тенденції політичного  розвитку держав Північної Америки та Західної Європи.

https://www.youtube.com/watch?v=s4Zvl5GnnjQ

Інформатика Запис уроку

https://www.youtube.com/watch?v=kiJnr6Z9C88

«Захист України»

24.10.2022-28.10.2022

Понеділок
Алгебра

Тема:Системи показникових рівнянь і нерівностей

2.Перепишіть розглятуті приклади у зошит.
Англійська мова
Технології
Фізична культура
Французька мова
Біологія та екологія
повт пп13-16
пр .ст .66.виконати.
роботу надіслати
«Захист України»/
Вівторок
Англійська мова
Зарубіжна література
Тема: Альбер Камю роман “Чума” проблема вибору, система образів,символи у творі
Завдання:прослухати/проаналізувати відео матеріали (в підручнику немає)
Письмово: записати образи -символи, охарактеризувати образну систему твору.
Фізика
Історія України Тема : УРСР на початку десталінізації.

https://www.youtube.com/watch?v=fYzj4yMHimE

Фізична культура
Хімія  п.12 N90-95
Українська мова 1. Переглянути відеоурок “Поняття синтаксичної норми”

https://youtu.be/Tkw8pNG19sQ

Середа
Інформатика
Англійська мова
Біологія та екологія
Тема Адаптивні ритми
п.17
виписати і вивчити виділені терміни
повт .пп13-16
Геометрія
Тема: Циліндр
1.Прочитайте п.19
3.Виконайте вправи: №19.2 №19.7 №19.9
Географія Тема: Географічна оболонка. Антропосфера . Д/З: Параграф 8

https://youtu.be/k3I37vwUyKE

Фізика
Астрономія
Четвер
Хімія п. 13 N98-99
Англійська мова
Французька мова
Фізика
Геометрія Тема:Перерізи циліндра

1.Передивіться п.19
3.Розв’яжіть самостійно №19.11 №19.14 №19.19
Фізична культура
Українська мова 1. Виконати самостійну роботу “Синтаксична помилка”

Тест. Синтаксична помилка

П’ятниця
Українська література 1. Переглянути відеопрезентацію “Роман “Місто”

https://youtu.be/bV7OXqQH6pU
2. Виписати у зошит цитати, що характеризують еволюцію образу Степана Радченка

Українська література 1. Переглянути відеоурок “Образи роману “Місто”

https://youtu.be/mZlBSAysVv8
2. Дайте письмову розгорнуту відповідь на запитання: “Чи легше людині із села в епоху інформаційних технологій підкорити велике місто?”

Французька мова
Англійська мова
Всесвітня історія Тема : Корейська війна 1950-1953 рр. та Карибська криза 1962 р. і загроза ядерної катастрофи. Спроби подолання міжнародних криз.

https://www.youtube.com/watch?v=KfqzBkdG-Ec

Інформатика
«Захист України»