Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Освітні програми впроваджуються згідно навчальних планів, затверджених Міністерство освіти і науки України (інваріантна складова) та Святошинським районним управлінням освіти (варіативна складова).