Головна

Витяг з Перспективного плану набору учнів до 1-х класів на 2022 рік, затверджений наказом управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

від «26» квітня 2022 року № 35

 

№з/п Назва закладу загальної середньої освіти Прогнозована кількість 1-х класів Прогнозована кількість учнів 1-х класів
18 Спеціалізована школа № 200 Святошинського району міста Києва 3 90

 ВИТЯГ З НАКАЗУ №34 від 01.06.2022 р. ЗЗСО № 200

  1. Зарахувати, згідно перспективного плану школи (3 класи, 90 учнів), на підставі заяви одного з батьків дитини, копії свідоцтва про народження дитини, оригіналу медичної довідки за формою первинної облікової документації  № 086-1/о  до 1 класу на 2022 – 2023 навчальний рік дітей, які мають право першочергового зарахування  і підтвердили місце проживання на території обслуговування закладу освіти чи  є дітьми працівників закладу освіти або молодшими братами чи сестрами учнів ЗЗСО (додаток 1)

 

Список дітей,

яких зараховано до 1 класу на 2022 – 2023 навчальний рік

ЗЗСО № 200 Святошинського району м.Києва

 

1.      Антонішен
2.      Баренбойм
3.      Бєлова
4.      Бивалькевич
5.      Волосков
6.      Ганжа
7.      Гочашвілі
8.      Жежеря
9.      Зайцева
10.  Ігнатенко
11.  Коваленко
12.  Кодолбенко
13.  Костюк
14.  Лапутько Б
15.  Лапутько М
16.  Лисенко
17.  Лисоконь
18.  Лифар
19.  Ляшенко
20.  Мазепа
21.  Макаренко
22.  Митько
23.  Мулько
24.  Овдій
25.  Пивоварова
26.  Плюшко
27.  Рехліцький
28.  Савенок
29.  Сердюк
30.  Сидорчук
31.  Снігур
32.  Стадник
33.  Токар
34.  Фролов
35.  Холод
36.  Хропатий
37.  Чабак

2. Рекомендувати до зарахування дітей, які підтвердили місце проживання на території обслуговування закладу освіти чи є дітьми працівників закладу освіти або молодшими братами (сестрами) учнів ЗЗСО, але через об’єктивні причини не надали своєчасно оригінали свідоцтва про народження та оригінали медичних довідок, та здійснити їх зарахування, за умови надання до закладу освіти згаданих документів не пізніше 23.08.2022 р. (додаток 2)

Список дітей,

яких рекомендовано

до першочергового зарахування в 1 класи на 2022 – 2023 навчальний рік ЗЗСО № 200 Святошинського району міста Києва,

за умови надання оригіналів документів та медичної довідки

не пізніше 23 серпня 2022 року

 

1.      Аксеновський
2.      Бальченко
3.      Бачуріна
4.      Безпала
5.      Береговий
6.      Борисенко
7.      Боровик
8.      Василець
9.      Веденьєв
10.  Вознюк
11.  Гапоненко
12.  Джус
13.  Діхтяр
14.  Дмуховська
15.  Дробінко
16.  Дуля
17.  Дюссоз
18.  Заболотний
19.  Зельдін
20.  Зоря
21.  Іващенко
22.  Клєщін
23.  Кондратенко
24.  Курілович
25.  Кухаренко
26.  Кучма
27.  Либохоря
28.  Ліпіріді
29.  Лісова
30.  Лугіна
31.  Магадєєва
32.  Малашок
33.  Нагула
34.  Намаєва
35.  Поліщук
36.  Польщенко
37.  Поляков А
38.  Поляков Т
39.  Рибчук
40.  Савчук
41.  Семененко
42.  Сиротенко
43.  Сомов
44.  Толопченко
45.  Томас
46.  Тростянська
47.  Ущенко
48.  Філоненко
49.  Хоменко
50.  Цибенко А
51.  Цибенко М
52.  Чолак
53.  Чугай
54.  Шугальський
55.  Щербина
56.  Ярощук